Σάββατο 27 Απρίλη 1996
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Οι άνεργοι επιδοτούν τους εργοδότες!

Δόθηκε χτες στη δημοσιότητα το ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο για την ανεργία. Σε "μερίδια εργασίας και κατάρτισης" (!), που θα πηγαίνουν κατ' ευθείαν στις τσέπες των βιομηχάνων, μετατρέπονται τα επιδόματα ανεργίας! Στόχος, η παραπέρα μείωση του εργατικού κόστους για τους εργοδότες, η ένταση της "ελαστικοποίησης" των εργασιακών σχέσεων, η μετατροπή του άνεργου σε "επαίτη"...

"Ομοφώνως και μετ' επαίνων" (!), όπως δήλωσε ο Ε. Γιαννόπουλος,εγκρίθηκε χτες από το Υπουργικό Συμβούλιο το ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο περί "μέτρων πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση".Το νομοσχέδιο, με πρόσχημα την καταπολέμηση της ανεργίας, μεταφέρει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και γενικότερα τους πόρους εκατοντάδων δισ. για την ανεργία στις τσέπες των εργοδοτών! Καταργεί, δηλαδή, ουσιαστικά τα επιδόματα ανεργίας και τα μετατρέπει σε "μερίδια εργασίας και κατάρτισης" (!), όπως μεταβαπτίζει τα γνωστά έως τώρα "κουπόνια εργασίας", τα οποία θα προσφέρονται στους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων!

Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή αναμένεται να γίνει σε 15 μέρες και θα προηγηθεί διανομή του στη ΓΣΕΕ, τις εργοδοτικές οργανώσεις και την ΟΚΕ, η οποία έχει κατ' αρχήν συμφωνήσει με τη... φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο διαπνέεται - όπως εξάλλου έχει ομολογήσει σε άρθρο του ο ίδιος ο διοικητής του ΟΑΕΔ - από τις κατευθύνσεις της "Λευκής Βίβλου", οδηγεί στην παραπέρα μείωση του κόστους εργασίας, στην ακόμα μεγαλύτερη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, μεταθέτει την ευθύνη για την εξεύρεση εργασίας από την πολιτεία στον ίδιο τον άνεργο.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Τη σύσταση νέου λογαριασμού - κυρίως με χρήματα των εργαζομένων - με την ονομασία "Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ). Τα χρήματα του λογαριασμού θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εργοδοτικές οργανώσεις, η ΓΣΕΕ και θα προεδρεύει ο διοικητής του ΟΑΕΔ. Οι πόροι θα προέρχονται από τη συνένωση των δυο υπαρχόντων λογαριασμών, ΕΚΛΑ και ΕΛΠΕΚΕ,για την ανεργία και την επαγγελματική εκπαίδευση και από μια μικρή επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού (ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

- Θεσπίζεται "κάρτα απασχόλησης",η οποία είναι υποχρεωτική για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.Ο άνεργος θα μπορεί να εισπράξει το επίδομα ανεργίας με αυτή. Στην ίδια κάρτα θα καθορίζονται και τα λεγόμενα "μηνιαία μερίδια εργασίας",για την περίπτωση που ο άνεργος θελήσει να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται από επιχειρήσεις ή από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που θα εισπράττουν τα "μηνιαία μερίδια εργασίας"!Σ' αυτή την περίπτωση οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες στην εργασία τον επιδοτούμενο άνεργο που ολοκληρώνει το πρόγραμμα επιδότησης. Ακόμα, τέτοια προγράμματα θα υλοποιούν επιχειρήσεις που για ένα χρόνο πριν δεν έχουν κάνει απολύσεις, ενώ ο προσλαμβανόμενος δε θα πρέπει να έχει εργαστεί στην ίδια επιχείρηση τους προηγούμενους 12 μήνες.

- Στο άρθρο 4 του ν/σ ορίζεται η μεταφορά των πόρων επιδότησης της ανεργίας στην απασχόληση - κατάρτιση.Προβλέπεται επίσης η διακοπή της επιδότησης ανεργίας,στην περίπτωση που ο άνεργος δε δεχτεί την "προσφερόμενη κατάλληλη απασχόληση" ή την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης!Οταν ένας άνεργος παρακολουθεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και η επιδότησή του είναι μεγαλύτερη από την επιδότηση της ανεργίας, ο χρόνος συμμετοχής στο πρόγραμμα θα αφαιρείται από τη διάρκεια της επιδότησης της ανεργίας.

- Οι επιχειρήσεις με πάνω από 30 άτομα προσωπικό θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, με προϋπόθεση την πρόσληψη του 1/3 των καταρτιζόμενων μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος του προγράμματος. Επιχειρήσεις με λιγότερους από 30 εργαζόμενους θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα μόνο από κοινού με άλλες επιχειρήσεις. Εκτός αυτού, θα δίνεται επιπλέον χρηματοδότηση στους εργοδότες,αφού οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να εντάσσονται και σε προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης για τους άνεργους που κατάρτισαν και προσέλαβαν!

- Αλλος ένας τρόπος επιδότησης των εργοδοτών θα είναι η ένταξή τους σε προγράμματα "δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας", μέσω της πρόσληψης ανέργων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης.Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά τα προγράμματα, το ποσό της χρηματοδότησης των εργοδοτών και τα χρονικά όρια θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις.

- Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικών σχολών και Λυκείων, από 3-6 μήνες και το κόστος θα το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ.Ο ΟΑΕΔ θα μπορεί επίσης να συστήνει Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με τις αναδόχους εταιρίες των μεγάλων έργων που θα εκπονούν προγράμματα κατάρτισης για μελλοντικούς εργαζόμενους σε αυτά.

- Με άλλο άρθρο προβλέπονται μέτρα μετακίνησης ανέργων σε "περιοχές ιδιαίτερης εθνικής σημασίας" (Αν. Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο και Αν. Αιγαίο), με κίνητρα πάλι κυρίως προς τις επιχειρήσεις.

- Με το άρθρο 13, ανοίγει ο δρόμος σε ιδιωτικά γραφεία εργασίας,μέσω της σύστασης "γραφείων ενημέρωσης και απασχόλησης",τα οποία μπορούν να συστήνονται από βιομηχανικά - βιοτεχνικά επιμελητήρια ΟΤΑ και συνδικαλιστικούς φορείς,που θα συνάπτουν συμφωνίες με τον ΟΑΕΔ, θα αξιοποιούν τις δομές του και θα χρηματοδοτούνται από αυτόν. Το ν/σ ορίζει και την ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης για όλες τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και για αναζητήσεις θέσεων εργασίας και προβλέπει την ισομερή εκπροσώπηση κράτους - εργαζομένων - εργοδοτών στη διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Αλλοδαποί

Για τους αλλοδαπούς προβλέπεται η θέσπιση καρτών νομιμοποίησης με "ημερομηνία λήξης". Θα προηγηθεί η σύσταση διυπουργικής "ειδικής επιτροπής μελέτης", η οποία θα καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για τη νόμιμη διαμονή και την εργασία αλλοδαπών. Η επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει πόρισμα μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου. Στη συνέχεια θα προωθηθεί στην ΟΚΕ για γνωμοδότηση και ύστερα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζει: Κάρτα "προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπών" που θα μπορεί να κυμαίνεται από δυο έως έξι μήνες.Αργότερα, η επιτροπή θα καταλήξει και σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή της κάρτας "προσωρινής καταγραφής",της οποίας ο κάτοχος θα μπορεί να αποκτήσει κάρτα "παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας αλλοδαπών", που θα μπορεί να διαρκεί από 1 έως 3 χρόνια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, τα μέτρα θα στοιχίσουν 220 δισ., από τα οποία τα 160 δισ. θα δοθούν από τον ΟΑΕΔ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χριστουγεννιάτικος μποναμάς στους επιχειρηματίες (2011-12-20 00:00:00.0)
Ολα για τους εργοδότες (1999-06-08 00:00:00.0)
Αρχίζει το "μεγάλο φαγοπότι" (1997-01-19 00:00:00.0)
Προγράμματα επί προγραμμάτων... (1996-07-21 00:00:00.0)
Στους εργοδότες το επίδομα ανεργίας! (1996-05-05 00:00:00.0)
Ο ΟΑΕΔ προωθεί τη μερική απασχόληση! (1995-03-23 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org