Παρασκευή 1 Μάρτη 1996
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
"Εκπτώσεις" και στον τιμάριθμο με τον ευρωτιμάριθμο!

Στον ευρωτιμάριθμο δε θα υπολογίζονται οι ανατιμήσεις σε ασφάλιστρα, δημοτικά τέλη και τέλη κυκλοφορίας, διόδια, δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης

Χωρίς τις ανατιμήσεις των ειδών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υγείας και εκπαίδευσης αλλά και των διοδίων, των δημοτικών τελών, της ειδικής φορολογίας ύδρευσης και των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων,είναι ο "ευρωτιμάριθμος" - δηλαδή ο προσωρινός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης - που ισχύει από χτες. Σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προβλέπει ότι ο προσωρινός "ευρωτιμάριθμος" θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31/12/1996, οπότε και θα αντικατασταθεί από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕΔΤΚ).Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΣΥΕ, σκοπός του ευρωτιμάριθμου είναι, ουσιαστικά, να μπορεί η Κομισιόν να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι χώρες - μέλη από τους οικονομικούς στόχους.Δηλαδή τους στόχους που τέθηκαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, με βάση τους οποίους το Διευθυντήριο των Βρυξελλών, θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις χώρες - μέλη που παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Η ΕΣΥΕ επισημαίνει πάντως επίσημα ότι οι προσωρινοί ΔΤΚ, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους εθνικούς ΔΤΚ και ασφαλώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό μιας χώρας ως δείκτες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή διαπραγμάτευσης μισθών. Για την περίοδο λοιπόν, που θα ισχύει παράλληλα με τον εθνικό και ο προσωρινός ευρωτιμάριθμος, δηλαδή για το 1996, ως επίσημος θα αναφέρεται ο πρώτος.Διαφοροποίηση όμως θα υπάρχει όταν θα αρχίσει να ισχύει (από το 1997 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) ο ΕΔΤΚ. Οπως ορίζεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΕ, οι χώρες - μέλη μπορούν να διατηρήσουν τους εθνικούς ΔΤΚ και να τους χρησιμοποιούν στο εσωτερικό τους. Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτηματικά για το ποιον τιμάριθμο θα χρησιμοποιεί τότε η εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους της.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org