Παρασκευή 21 Μάρτη 1997
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Εντείνεται η αντιδασική πολιτική

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Την ανεξέλεγκτη πορεία της καταστροφής των δασών και την τεράστια σημασία τους ως πηγή ζωής, έρχεται να υπενθυμίσει, σήμερα, ο καθιερωμένος γιορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας Δασοπονίας. Μια μέρα που βρίσκει τα δάση, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, χειρότερα από ποτέ, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αποδάσωσης και της ληστρικής εκμετάλλευσής τους."Η καλύτερη προσφορά στην υπόθεση των Δασικών Οικοσυστημάτων είναι η ανάπτυξη της πάλης από όλο το λαό, σε συνδυασμό με την πάλη για τα γενικότερα προβλήματα, με στόχο την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής για το Φυσικό Περιβάλλον και τα Δασικά Οικοσυστήματα", υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό σε αγώνες για την προστασία και ανάπτυξη των δασών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

"1. Οξύνονται ακόμη περισσότερο τα προβλήματα των Δασικών Οικοσυστημάτων. Βασική αιτία είναι οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που ασκούσαν και ασκούν αντιδασική πολιτική. Η Δασική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης είναι σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Πολιτική ιδιωτικοποίησης της Δασοπονίας,(Δασοπυροπροστασία, Δασικό Κτηματολόγιο, έργα και μελέτες εκχωρούνται στις ιδιωτικές εταιρίες κλπ), εισόδου του μεγάλου κεφαλαίου στα Δασικά Οικοσυστήματα. Αυτό είναι το μέλλον που επιφυλάσσεται ως αποτέλεσμα όχι μόνο κυβερνητικών επιλογών, αλλά και της προσαρμογής στην ΕΕ, η οποία προωθεί και ενισχύει οικονομικά την ιδιωτική δραστηριότητα στα δάση. Τα χρήματα στον τομέα "Δάση" είναι ψίχουλα και οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα τραγικές. Το Νομοσχέδιο Τζουμάκα νομιμοποιεί παρανομίες, ενεργοποιεί το νόμο για τα βοσκοτόπια, που αποχαρακτήριζε 52 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και έχει κριθεί αντισυνταγματικό, αναγνωρίζει ανύπαρκτες ιδιοκτησίες σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, ενώ με τις ρυθμίσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο καταργείται το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Τέλος, μεθοδεύονται επιλογές που αμφισβητούν την ύπαρξη της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος με τη συρρίκνωση του ρόλου της και την προώθηση προτάσεων για μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Για άλλη μια χρονιά αποδεικνύεται ότι αυτή η πολιτική είναι καταστροφική για τα δάση και ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση της προστασίας των δασών στα χέρια του.

2. Η χώρα μας αν συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της δασικής γης, οδηγείται σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις. Οι συνέπειες από τη δασική πολιτική της ΕΕ θα οξύνονται, αφού οι επιλογές της, που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση, καθορίζονται τελικά από την υλοποίηση του τουριστικού ρόλου που επιφυλάσσει γι' αυτήν και όχι από την επίλυση των πραγματικών αναγκών.

3. Βάση της οποιασδήποτε ανάπτυξης της Δασικής Οικονομίας αποτελεί η διατήρηση της ισορροπίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αύξησης των δασών και της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών με την εξασφάλιση της αειφορίας των καρπώσεων. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να υλοποιηθεί από την πολιτεία.

4. Συνολική λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, που θα επιβάλλουν μια άλλη δασική πολιτική, που σε μεγάλο βαθμό θα επιλύσει βασικά προβλήματα των Δασικών Οικοσυστημάτων και συνολικά του Φυσικού Περιβάλλοντος που είναι:

α. Επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος μέσα από ένα νέο "καταστατικό χάρτη για τα Δάση".

β. Εφαρμογή του Δασικού Κτηματολογίου μέσα από άλλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που κύριο και βασικό ρόλο θα παίξει η Δασική Υπηρεσία.

γ. Ριζική αλλαγή, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της Δασικής Νομοθεσίας.

δ. Δημιουργία πραγματικού Ενιαίου φορέα Δασοπροστασίας, σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων.

ε. Κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό, εξοπλισμό, μέσα κλπ.

στ. Ριζική αλλαγή στον μέχρι σήμερα ασκούμενο αντιπυρικό σχεδιασμό, με κύριο βάρος στην ενίσχυση και οργάνωση των επιγείων δυνάμεων.

ζ. Αύξηση της χρηματοδότησης για τα Δασικά Οικοσυστήματα και το Φυσικό Περιβάλλον (επενδύσεις 1% του κρατικού προϋπολογισμού).

η. Αναδασώσεις σε όλες τις εκτάσεις ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα (1% από τον τακτικό προϋπολογισμό).

θ. Απαλλοτρίωση εκτάσεων οι οποίες έπειτα από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και ο ιδιοκτήτης δεν είναι σε θέση να τις προστατεύσει.

ι. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνικής στα Δασικά Οικοσυστήματα και το Φυσικό Περιβάλλον, ολοκλήρωση των έργων προεπενδυσιακού χαρακτήρα.

ια. Αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Δασών με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δημιουργία Υφυπουργείου Δασών.

ιβ. Σχεδιασμός χρήσεων γης".

  • Στο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κ. Στεφανόπουλου, για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας τονίζεται ανάμεσα σε άλλα ότι η καθιέρωση του εορτασμού υπενθυμίζει σε όλους μας τη σημασία των δασών για το μέλλον της ανθρωπότητας και επισημαίνεται η ανάγκη προστασίας του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Ανακοίνωση επετειακού χαρακτήρα εξέδωσε, επίσης, η Γραμματεία Αγροτικού της ΝΔ, στην οποία τονίζεται ότι η φροντίδα της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου για τα δάση και τους φυσικούς πόρους πρέπει να είναι συνεχής και πως χρειάζεται... καθορισμός νέας δυναμικής και σύγχρονης Εθνικής Δασικής Πολιτικής.

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org