Τρίτη 18 Μάρτη 1997
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 94% ψήφισε τον απολογισμό δράσης

Με τη θετική ψήφο τους στον απολογισμό εξουσιοδότησαν παράλληλα το νέο ΔΣ για συνέχιση των αγώνων

Η αναγκαιότητα περισσότερο παρά ποτέ να αναπτύξει το συνδικαλιστικό κίνημα νέα οργανωτικά χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, με ένταση του διεκδικητικού και αναπτυξιακού του ρόλου, προκειμένου το κίνημα να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό στο κατώφλι του 21ου αιώνα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα των προβλημάτων που απειλούν με γενική ισοπέδωση τους χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τονίστηκε στον απολογισμό δράσης του απερχόμενου ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ για την προηγούμενη τριετία. Ο απολογισμός εγκρίθηκε από το 94% των συνέδρων, είχε πλατιά αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση και αγωνιστικό προσανατολισμό. Υπογράμμιζε την ανάγκη συσπείρωσης των ΕΒΕ και ενδυνάμωσης των οργανώσεων και έθιγε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας τις πραγματικές αιτίες που τα δημιουργούν, δηλαδή τις υποταγμένες στις εντολές του μονοπωλιακού κεφαλαίου και της ΕΕ πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία.

Μεταξύ των οικονομιών που συμπιέζονται εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού των μονοπωλίων, τονίζεται, είναι και η δική μας, που επηρεάζεται αρνητικά από τους όρους της Συνθήκης του Μάαστριχτ, την εφαρμογή των όρων της ΓΚΑΤΤ, τη γενικότερη αποσταθεροποίηση που επιχειρούν οι ξένες δυνάμεις στα Βαλκάνια για το μοίρασμα των αγορών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για μια σειρά από παραδοσιακούς κλάδους. Στα πλαίσια όμως αυτής της πολιτικής, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ σημειώθηκαν κοινωνικές αντιδράσεις, συγκρούσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις, ενάντια στα "σταθεροποιητικά προγράμματα σύγκλισης".

Στην Ελλάδα, οι οικονομικές εξελίξεις στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος "σύγκλισης", προγράμματος μονόπλευρης σκληρής λιτότητας για τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ισοδυναμούν με παραπέρα δραματική συμπίεση των λαϊκών εισοδημάτων, αύξηση της ανεργίας, όξυνση της άνισης ανακατανομής του εθνικού πλούτου και συγκέντρωσή του στους λίγους οικονομικά ισχυρούς με την αφαίμαξη των οικονομικά ανίσχυρων.Η πολιτική αυτή είχε ως συνέπεια στην τριετία 1994 - 1996 τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματά τους να επιδεινωθούν ραγδαία.

Τα προβλήματα, όπως αναφέρονται στον απολογισμό, που έπληξαν τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, ήταν μεταξύ άλλων:

  • Η φορολογία με συντελεστή 35% στις προσωπικές εταιρίες και τα "αντικειμενικά κριτήρια", που προκάλεσαν τους μεγαλειώδεις αγώνες του κινήματος των ΕΒΕ και για τα οποία - όπως τονίστηκε - οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη και ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα.
  • Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων,που μετά την απελευθέρωση, έδωσε στις πολυεθνικές ένα όπλο για την εξόντωση των ΜΜΕ. Το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε επίσης ότι απορρίπτει την τελευταία δυσμενή εξέλιξη - που αποτέλεσε η συμφωνία των μεγάλων καταστημάτων με την ΕΣΕΕ και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων για ωράριο 70 ωρών με λήξη το Σάββατο στις 6.00 μ.μ. - και τονίζει ότι οι ΕΒΕ θα αγωνιστούν με κάθε μέσο για τη νομοθετική κατοχύρωση των δικών τους προτάσεων. Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει το νέο ΔΣ.
  • Η ασύδοτη δράση και επέκταση των πολυκαταστημάτων και οι αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού που ασκούν σε βάρος των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα σήμερα το μερίδιο της αγοράς που ελέγχουν να ανέρχεται στο 40% των ειδών της πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο νόμος που περιορίζει τα τ. μ. των πολυκαταστημάτων σε ορισμένες περιοχές είναι μία πρώτη επιτυχία των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος, αναφέρεται, και τονίζεται ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.
  • Η απελευθέρωση της επαγγελματικής στέγης με ταυτόχρονη απόρριψη από την κυβέρνηση των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ για αποτροπή των εξώσεων και θέσπιση δικλείδων ασφαλείας για ανανέωση των παλιών μισθώσεων με ισότιμη προστασία ιδιοκτητών και επιχειρηματιών.

Στον απολογισμό επισημάνθηκε επίσης ότι επιδείνωσαν την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η κατάργηση της βιοτεχνικής χρηματοδότησης, η μετατροπή των ΟΤΑ σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, η δραματική θέση των συνταξιούχων και η επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών ταμείων, η απουσία συνδικαλιστικού πόρου, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ο αποκλεισμός των κλαδικών ομοσπονδιών από τη ΓΣΕΒΕΕ, πράγμα το οποίο αντιπάλεψε η Συνομοσπονδία, αλλά η κυβέρνηση κωφεύει.

Επίσης, καταγγέλθηκε ότι μια σειρά προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ, στην πραγματικότητα, και βάσει των ελληνικών δεδομένων ΜΜΕ, τα κονδύλια αυτά τα λυμαίνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση της δράσης της ΓΣΕΒΕΕ στην προηγούμενη τριετία, στον απολογισμό δράσης του ΔΣ επισημάνθηκε η πλούσια αγωνιστική δραστηριότητά του, με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του 1995, την ενότητα που πέτυχε στο συνδικαλιστικό κίνημα και την προσχώρηση της ΕΣΕΕ στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα.

Για πρώτη φορά, τονίστηκε, παρουσιάστηκε στην ιστορία μια μοναδική κατάσταση, όπου το σύνολο των οργανώσεων των ΜΜΕ συσπειρώθηκαν αγωνιστικά πάνω σε ένα ενιαίο πρόγραμμα διεκδικήσεων, με συγκεκριμένα αιτήματα: την κατάργηση των "αντικειμενικών κριτηρίων", τον περιορισμό της δράσης των πολυκαταστημάτων, το ωράριο, την επαγγελματική στέγη κλπ. Ψυχή της ΣΕΑ και οργανωτικά και συνδικαλιστικά ήταν πάντα η ΓΣΕΒΕΕ, που σήκωσε το κύριο βάρος των κινητοποιήσεων. Σημειώνεται, ωστόσο, η προσπάθεια της ΕΣΕΕ να υποβαθμιστεί η ΣΕΑ, με αποτέλεσμα σταδιακά να αφυδατωθεί και να πάψει να υπάρχει. Το συνδικαλιστικό κίνημα, επισημαίνεται, πρέπει σοβαρά να εξετάσει τις μορφές οργάνωσης και δράσης του, ώστε να γίνει πόλος συσπείρωσης των ΕΒΕ, να εμπνέει τους αγώνες τους και να δίνει προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων. Πρέπει ακόμη να έχει ως στόχο την ίδρυση νέων σωματείων, μεγιστοποίηση των υπαρχόντων, συσπείρωση στις τοπικές ομοσπονδίες όλων των κλάδων.

Τέλος, αναφορικά με τις σχέσεις της ΓΣΕΒΕΕ με την ΕΣΕΕ, αναφέρεται ότι η ΓΣΕΒΕΕ δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των επαγγελματιών να δημιουργήσουν τη δική τους αυτοτελή οργάνωση, υπογραμμίζει όμως πως αυτό δεν μπορεί να γίνεται ούτε σε βάρος των κοινών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, ούτε σε αντιπαράθεση με άλλες οργανώσεις.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org