Τρίτη 18 Μάρτη 1997
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ιδιωτικοποιούν και τις κρατικές δαπάνες

Στην... ιδιωτικοποίηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού προχωρεί η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό τους και την πλήρη ισοπέδωση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Στα πλαίσια αυτά το υπουργείο Οικονομικών προωθεί τη σύσταση Ανωνύμων Εταιριών στα μεγάλα υπουργεία, με στόχο τον έλεγχο των κρατικών προμηθειών και των επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 2,5 τρισ. δραχμών. Ανώνυμες Εταιρίες για τη διαχείριση των κρατικών προμηθειών προβλέπεται να συσταθούν σε πρώτη φάση στα υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Υγείας - Πρόνοιας και Εθνικής Αμυνας, ενώ τέτοιες ιδιωτικές εταιρίες προβλέπεται να συσταθούν σε μεγάλα υπουργεία για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων. Οι νεοφιλελεύθεροι όμως σχεδιασμοί δε σταματούν εδώ, καθώς οι σκέψεις επεκτείνονται και στα πανεπιστήμια και μεγάλα νοσοκομεία, στα οποία επιχειρούν σήμερα να υλοποιήσουν μια παλιά ιδέα του Στ. Μάνου. Να δημιουργήσουν δηλαδή και στους χώρους αυτούς Ανώνυμες Εταιρίες διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων, ή ακόμα και του συνόλου των δαπανών, όπου πρωτεύοντα ρόλο θα παίζουν οι πανίσχυροι διαχειριστές (Managers).

Η σύσταση των ανωνύμων αυτών εταιριών, η οποία προβλέπεται από το τελευταίο νόμο "για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών", όταν γίνει, θα έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρει τη διαχείριση τεράστιων ποσών του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτός δημόσιας διοίκησης, σε ιδιωτικά χέρια.

Αρμόδιοι παράγοντες ανέφεραν ότι δεν είναι σήμερα γνωστός ο τρόπος της σύστασης των ΑΕ, ούτε και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, μια και αυτές προβλέπεται να συσταθούν με Προεδρικά Διατάγματα. Ανέφεραν όμως ότι τέτοια εμπειρία υπάρχει σήμερα με την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ, τη μετατροπή τους δηλαδή σε Ανώνυμες Εταιρίες, όπου οι τελευταίες θα λειτουργούν πλέον με διαχειριστές, συμβόλαια διαχείρισης κλπ.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org