Σάββατο 13 Μάη 2006
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΝΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Οργάνωση Βάσης, το βασικό κύτταρο της ΚΝΕ.

Το περιεχόμενο δράσης κάθε μέλους της ΚΝΕ.

Κατά την προσυνεδριακή δουλειά απασχόλησε έντονα το ζήτημα της λειτουργίας της ΟΒ, ο ρόλος που καλείται το κάθε μέλος να έχει σε κάθε Οργάνωση Βάσης.

Δε θα επαναλάβουμε το ρόλο της ΟΒ, τα βήματα και τις καθυστερήσεις.

Η συζήτηση μπροστά στο Συνέδριο ανέδειξε θετικές και αρνητικές πλευρές, θετική και αρνητική πείρα. Οι Θέσεις καθορίζουν τι πρέπει να γίνει.

Η βοήθεια, η συζήτηση στις ΟΒ, ο εξοπλισμός, η παρέμβαση στο περιεχόμενο σπουδών στα ΑΕΙ - ΤΕΙ, στους μαθητές μπορεί και πρέπει να τροφοδοτεί τη δράση των Οργανώσεων, πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής των οργάνων της ΚΝΕ.

Ειδικότερα στην εργαζόμενη νεολαία χρειάζεται να ανοίξουμε ζητήματα, όπως ανταγωνισμός - εκμετάλλευση - ρόλος της εργατικής τάξης.

Σ' αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να εξειδικεύσουμε τη βοήθειά μας στα στελέχη που καθοδηγούν αντίστοιχες οργανώσεις το επόμενο διάστημα.

Η ΟΒ, η λειτουργία της, ο εξοπλισμός και η συμμετοχή όλων των μελών, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που έχουν τα μέλη μας, όταν στηρίζονται στη δράση τους, ήρθε στο κέντρο της προσοχής όλων μας. Η προσυνεδριακή διαδικασία απάντησε σε αντιλήψεις περί «ανενεργών» ή «χαμένων» μελών. Αποδείχτηκε ότι οι αδυναμίες της καθοδηγητικής δουλειάς οδηγούν στο να μπαίνουν τέτοιου είδους «ταμπέλες» σε μέλη μας, και ότι, αν η καθοδηγητική δουλειά εξασφαλίσει σταθερή επαφή και σωστό περιεχόμενο, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται.

Το ζητούμενο είναι να στραφεί η προσοχή όλων στην ΟΒ, στη λειτουργία και στη δράση της, ώστε μέσα από τη σωστή λειτουργία, με δημιουργική πολιτική - ιδεολογική δουλειά να βοηθιέται η αφομοίωση του συνόλου των μελών της Οργάνωσης.

Για να γίνει πράξη αυτό, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ενιαία αντίληψη για το ρόλο της ΟΒ, να ξεκινάμε τη δράση μας στην ΟΒ και να καταλήγουμε ξανά στην ΟΒ. Να γίνει πράξη η ουσιαστική λειτουργία σημαίνει:

  • Μαζική δουλειά στη νεολαία. Σχέδιο δράσης σε κάθε χώρο, στη βάση των γενικότερων κατευθύνσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η μαζική πολιτική επαφή της ΚΝΕ με τη νεολαία του χώρου.
  • Πλούσια εσωοργανωτική δραστηριότητα. Πολιτική, ιδεολογική στήριξη των μελών, εξοπλισμός για τους στόχους που βάζουμε, υλοποίηση προγράμματος ιδεολογικής δουλειάς, πολιτιστικές και μορφωτικές πρωτοβουλίες της ΟΒ (π.χ. θέατρο, κινηματογράφο, εκδρομές), που συμβάλλουν στο συντροφικό δέσιμο των μελών της ΟΒ και δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στον ελεύθερο χρόνο.
  • Διαρκή και επίμονη δουλειά για την οργάνωση της νεολαίας από τα συνδικάτα ως την ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Να οργανώνουμε και να καθοδηγούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη της ΚΝΕ να γίνονται όλο και καλύτεροι διαφωτιστές προπαγανδιστές και οργανωτές στον αγώνα για τη συμμετοχή της νεολαίας στους αγώνες για τα δικαιώματά της στην ταξική πάλη.

2. Για τα στελέχη και το ρόλο των οργάνων.

Από την προσυνεδριακή διαδικασία εκλέχτηκαν στις Οργανώσεις Βάσης, στις Τομεακές - Νομαρχιακές Συνδιασκέψεις, στις Συνδιασκέψεις Περιοχών τα νέα καθοδηγητικά όργανα. Τα στελέχη που εκλέχτηκαν αναλαμβάνουν την πρώτη ευθύνη και υποχρέωση για την υλοποίηση των αποφάσεων που πάρθηκαν.

Οι σύντροφοί μας απαίτησαν από τα στελέχη που εκλέχτηκαν να μπουν μπροστά, να στηρίξουν τις ΟΒ, να καθοδηγήσουν το κάθε όργανο στο χώρο ευθύνης του, να βρεθούν δίπλα και μαζί με τα μέλη στην πάλη που δίνει η ΚΝΕ.

Τα νέα όργανα ξεκινούν με καλές προϋποθέσεις, έχουν συγκεντρωμένη πείρα από την προσυνεδριακή δουλειά, αλλά και από τη συνολικότερη δράση της ΚΝΕ. Εχουν καθαρή εικόνα των θετικών και των αδυναμιών που έχουμε. Συνεπώς η συλλογική και η ατομική προσπάθεια που πρέπει να κάνουν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις απαιτήσεις, όπως εκφράστηκαν στις ΟΒ, είναι μεγάλη.

Θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν τα όργανα της ΚΝΕ ως ιμάντες μεταφοράς καθηκόντων και μορφών δουλειάς. Αντίθετα θα πρέπει να εξοπλίζουν, να εξειδικεύουν τις γενικές κατευθύνσεις, να ακούν τον προβληματισμό και να συνδέονται με την ψυχολογία των μελών, να γνωρίζουν τις δυσκολίες και να βοηθούν.

Πρέπει να πάρουμε υπόψη παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με ένα στεγνό διοικητικό τρόπο καθοδήγησης που δε στηρίζει, δεν εμπνέει, δεν ακουμπά στη διάθεση και θέληση του δυναμικού μας για δράση. Τα όργανα που εκλέχτηκαν δε θα πρέπει να καθοδηγούν με εντολές, με στεγνό έλεγχο αριθμών και στοιχείων αποσπασμένων από το βασικό ρόλο της ΚΝΕ, που είναι η οργάνωση της πάλης της νεολαίας, ώστε αυτή να αποκτά προσανατολισμό που να αμφισβητεί τη σημερινή εξουσία, το κέρδισμα νέων με το ΚΚΕ. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργική, συντροφική εξέταση της δουλειάς των στελεχών και μελών, συνολικά της κάθε οργάνωσης και στη βάση αυτή να οργανώνεται η βοήθεια, ατομική και συλλογική, πολιτική και ιδεολογική.

Πρέπει να επιδιώξουμε το σύνολο των οργάνων της ΚΝΕ, με τη στήριξη των κομματικών οργανώσεων να γίνονται πολιτικά επιτελεία που σχεδιάζουν, ελέγχουν, καθοδηγούν τη μαζική πολιτικοϊδεολογική δράση σε κάθε χώρο, που παίρνουν πρωτοβουλίες, εφαρμόζουν δημιουργικά τις κατευθύνσεις, έχουν όλη την προσοχή στραμμένη στη λειτουργία της ΟΒ.

Το αν θα φτάσει η ΚΝΕ στο 10ο Συνέδριο μετρώντας βήματα στη βάση των αποφάσεων και των θέσεων του 9ου Συνεδρίου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του στελεχικού δυναμικού.

Στελέχη έτοιμα δεν υπάρχουν. Η καθοδηγητική φροντίδα, η συλλογική και ατομική βοήθεια, το παράδειγμα των κομματικών μελών που είναι στην ΚΝΕ πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του στελεχικού δυναμικού. Απ' αυτήν την άποψη οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν στις ΟΒ αντανακλούν δυσκολίες των παραπάνω οργάνων και ειδικά των Νομαρχιακών και Τομεακών Συμβουλίων που έχουν την άμεση σχέση καθοδήγησης των ΟΒ, των Γραφείων και των Γραμματέων τους.

Στις σημερινές συνθήκες για να παίξει το ρόλο της η ΟΒ, να δρα σε κάθε χώρο όπως θέλουμε, πρέπει να είναι αποφασιστική η στήριξη των γραφείων και των γραμματέων των ΟΒ. Θα πρέπει να σταματήσει το ξεπέρασμα αυτών των οργάνων, αυτών των στελεχών. Αντιθέτως θα πρέπει να βοηθηθούν από τα ΤΓ και ΝΓ πολύμορφα, σταθερά για να παίξουν το ρόλο τους Αν δε λυθεί αυτό το ζήτημα, τότε τα προβλήματα στη λειτουργία των ΟΒ θα παραμένουν άλυτα. Κατά συνέπεια θα πρέπει ολόπλευρα να στηριχτούν τα ΤΣ και τα ΝΣ για να ανταποκριθούν σε αυτό το σύνθετο και δύσκολο καθήκον.

Η προσυνεδριακή συζήτηση ανέδειξε ως βασικό ζήτημα, πρόβλημα καθοδήγησης το ρόλο της ΟΒ πρόβλημα των οργάνων και των στελεχών και αυτό θα πρέπει με σταθερότητα και επιμονή να λυθεί σε όλα τα επίπεδα.

3. Σταθερά στο δρόμο της ανάπτυξης της ΚΝΕ.

Ο στόχος μας για ΚΝΕ γερή και μαζική απορρέει από την ίδια τη φυσιογνωμία της Οργάνωσής μας, ως νεολαίας του ΚΚΕ.

Στόχος μας να κερδίσουμε μαζικά τη νεολαία με την πολιτική του ΚΚΕ, στην πάλη για το σοσιαλισμό. Θέλουμε να διευρύνονται οι γραμμές της ΚΝΕ με πρωτοπόρους νέους και νέες, που μέσα από την πείρα τους καταλαβαίνουν την ανάγκη της οργανωμένης πάλης μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, για την ανατροπή του καπιταλισμού, για το σοσιαλισμό.

Στις Θέσεις εντοπίζουμε το γεγονός ότι η ανάπτυξη από το 8ο Συνέδριο δε μας ικανοποιεί. Οι στρατολογίες νέων μελών δεν αντανακλούν σε αντίστοιχη ανάπτυξη, καθώς παρουσιάστηκαν προβλήματα αφομοίωσης ενός μέρους του δυναμικού μας.

Στην προσυνεδριακή δουλειά λίγο απασχόλησε το ζήτημα της ανάπτυξης κάτω από το βάρος των προβλημάτων της αφομοίωσης.

Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: η δυσκολία στην αφομοίωση δεν οφείλεται στην ανάπτυξη, που προέρχεται από την οργανωμένη μαζική και πολιτική δράση των οργανώσεων. Το αντίθετο. Η δυσκολία στην αφομοίωση δυσκόλεψε την ανάπτυξη. Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις πρόχειρης στρατολογίας.

Το πρόβλημα, όμως, στην αφομοίωση δεν οφείλεται σε ξένους ή ανύπαρκτους λόγους, αλλά στο βασικό που μας απασχολεί. Το πώς δηλαδή η ΟΒ έχει αυτή τη λειτουργία και το περιεχόμενο που συμβάλλει στην αφομοίωση.

Στις Θέσεις δίνουμε τις βασικές πλευρές της ανάπτυξης, τον τρόπο που πρέπει να δούμε το ζήτημα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ζήτημα της ανάπτυξης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ιδεολογικοπολιτική μας παρέμβαση στη νεολαία, με τον προσανατολισμό μας για την οργάνωση της πάλης της. Αυτό που πρέπει να έχουμε σταθερό είναι μέσω της δράσης μας να διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η κάθε ΟΒ να δημιουργεί σταθερούς δεσμούς με τη νεολαία, να προγραμματίζει και να υλοποιεί συστηματικά το στόχο της ανάπτυξης. Στο βαθμό που η καθοδηγητική δουλειά των οργάνων συμβάλλει στην αποτελεσματική μαζική - ιδεολογική δράση της κάθε ΟΒ στο χώρο ευθύνης, ώστε να διαμορφώνεται σταθερός κύκλος επιρροής, θα ανεβαίνει και ο ρυθμός στρατολογίας και αφομοίωσης των νέων μελών.

Οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στην ανάπτυξη και στην αφομοίωση οφείλονται στο γεγονός ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει γίνει υπόθεση των οργάνων, με την έννοια ότι ο όλος προσανατολισμός δε συμβάλλει στη βελτίωση της ΟΒ, της λειτουργίας και της δράσης της.

Για το επόμενο διάστημα προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη και η οικοδόμηση νέων ΟΒ στους χώρους της κατάρτισης και στην εργαζόμενη νεολαία, στους τόπους δουλειάς και στους κλάδους, με σχέδιο και επιμονή και με στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Κομματικές Οργανώσεις.

Παράλληλα με αυτό το στόχο να επαναφέρουμε το στόχο του 8ου Συνεδρίου για ΟΒ σε κάθε Λύκειο, στόχος που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Σήμερα έχουμε την πείρα και την ωριμότητα να βελτιώσουμε ουσιαστικά την καθοδηγητική μας δουλειά αξιοποιώντας και εντάσσοντας στη δουλειά μας τα ιδεολογικά - πολιτικά μέτρα που αναφέρουν οι Θέσεις του ΚΣ. Με τη βελτίωση της οργανωτικής μας δράσης μπορούμε να ανταποκριθούμε στα σύνθετα καθήκοντα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και σε εξελίξεις που θα υπάρχουν, καθώς η νεολαία θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ»

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ» αγκαλιάζει και κινητοποιεί χιλιάδες νέους και νέες και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα.

Ο θεσμός αυτός πολιτικός, πολιτιστικός, δημιουργικός, κινητοποιεί την εφευρετικότητα των νέων και διαμορφώνει συνθήκες πολιτιστικής έκφρασης αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας νέων καλλιτεχνών.

Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση στήριξης της νεανικής πρωτοβουλίας και έκφρασης.

Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια και την ενίσχυση δημιουργών την αντιπαράθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα του ιμπεριαλισμού.

Χρειάζεται να περάσει το Φεστιβάλ σε μια ανώτερη ποιότητα πολιτικής επικοινωνίας με τη νεολαία, μέσα από μορφές και πολιτιστική δραστηριότητα που πιο εύστοχα θα δένεται με το πολιτικό του περιεχόμενο. Εντάσσοντας δραστηριότητες πάνω σε όλες τις μορφές τέχνης, ακουμπώντας σε καταξιωμένους καλλιτέχνες και στην ερασιτεχνική δημιουργία που εκφράζεται μέσα στη νεολαία.

Το επόμενο βήμα είναι η Οργανωτική του Επιτροπή και οι ομάδες γύρω από το Φεστιβάλ να δραστηριοποιούνται όλο το χρόνο, συσπειρώνοντας νέους που ενδιαφέρονται και δρουν στο μέτωπο του πολιτισμού, του αθλητισμού. Ιδιαίτερη στιγμή μπορεί να αποτελέσει η διοργάνωση, το 2007-2008, Φεστιβάλ ΚΚΕ - ΚΝΕ, στην επέτειο των 90χρονων του ΚΚΕ και των 40χρονων της ΚΝΕ.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το απερχόμενο ΚΣ εκτίμησε τις αδυναμίες της δράσης του θεωρώντας ότι η ευθύνη για τις καθυστερήσεις συνολικά στην ΚΝΕ βαραίνει πριν απ' όλους το ίδιο.

Μπροστά στο νέο ΚΣ υπάρχει η υποχρέωση να ανοίξει μέτωπο με τις αδυναμίες, τις καθυστερήσεις, τις ελλείψεις στη δουλειά μας. Το νέο ΚΣ θα πρέπει να συμβάλλει, ώστε να κατακτηθεί μια νέα ποιότητα στην καθοδηγητική δουλειά, όσον αφορά το περιεχόμενο, τις μορφές και μεθόδους. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης για τη δράση της ΚΝΕ, για να ανταποκριθούμε στα σύνθετα καθήκοντα και τους στόχους που έχουμε. Να βοηθήσει το νέο ΚΣ με το έμπρακτο παράδειγμα στη γενίκευση του συνόλου των σκέψεων του δυναμικού της ΚΝΕ, στην απόκτηση άμεσης εμπειρίας από τις ΟΒ.

Τόσο το ΚΣ όσο και τα εκλεγμένα όργανα να ξεπεράσουν αδυναμίες που συμβάλλουν στη γενικολογία και την αποσπασματικότητα. Να ανοίξει μέτωπο σε φαινόμενα εμπειρισμού και πρακτικισμού, διοικητικού τρόπου καθοδήγησης.

Δε φτάνει το ΚΣ να έχει σωστές αποφάσεις. Το κύριο είναι ο κάθε κρίκος να παίξει το δικό του δημιουργικό ρόλο στην επεξεργασία των κατευθύνσεων και καθηκόντων στο χώρο του, στον παραπέρα εμπλουτισμό τους. Η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα κρίνεται από το επίπεδο δράσης των παρακάτω οργάνων και κυρίως των ΟΒ. Τα μέλη του νέου ΚΣ χρειάζεται με το προσωπικό παράδειγμα και την ατομική ευθύνη να αυξάνουν το αίσθημα της ανησυχίας, να συμβάλλουν στην πρωτόβουλη δράση και ικανότητα των στελεχών και μελών της ΚΝΕ.

Να παίζουν πρωτοπόρο ρόλο στη διαμόρφωση του μορφωτικού ρεύματος στις γραμμές της ΚΝΕ. Με το προσωπικό παράδειγμα να συμβάλλουν και να διαπαιδαγωγούν το δυναμικό της Οργάνωσής μας.

Το νέο ΚΣ να λύσει δυσκολίες που υπήρχαν στη συγκρότηση επιτροπών, να εξασφαλίσει το δυναμικό που χρειάζεται η εφημερίδα της ΚΝΕ, ο «Οδηγητής».

Το νέο ΚΣ θα πρέπει να επιδιώξει σταθερά την υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου, την αφομοίωσή τους από όλη την Οργάνωση, τη σφυρηλάτηση ενιαίας αντίληψης και δράσης, την ανταπόκριση στις προσδοκίες του Κόμματος για την Οργάνωση της νεολαίας του.

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΚΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΜΑΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Να εκφραστεί άμεσα και συγκεκριμένα ουσιαστική βελτίωση παίρνοντας υπόψη τη μεγάλη μάχη που θα δώσει η Οργάνωση στο πλευρό του Κόμματος για τις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές το επόμενο διάστημα.

Αυτή η κατ' εξοχήν πολιτική αναμέτρηση μπορεί και πρέπει να δοθεί αποφασιστικά από την Οργάνωση. Συνεπώς, το βασικό που έχουμε να λύσουμε είναι ο εξοπλισμός των δυνάμεών μας και η μαζική δράση στη νεολαία για να διαμορφώσουμε κριτήριο ψήφου στη βάση των προβλημάτων, των αδιεξόδων που δημιουργεί η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα από τη ΝΔ, χτες από το ΠΑΣΟΚ. Να αναδειχτεί ο ρόλος του ΣΥΝ. Η νεολαία προτάσσοντας τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά της να ενισχύσει αποφασιστικά τις δημοτικές και νομαρχιακές κινήσεις που στηρίζει το ΚΚΕ.

Η μάχη αυτή δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, μαζική επαφή και επικοινωνία της ΚΝΕ με τη νεολαία, αντιμετώπιση των επιχειρημάτων του αντίπαλου. Υπό αυτήν την έννοια η μαζική δράση στη νεολαία θα πρέπει να συνδυάζει και τη λειτουργία της ΟΒ, όπου θα γενικεύεται η πείρα, θα συζητούνται και θα αναλύονται επιχειρήματα, θα βελτιώνεται το μέτωπο στις άλλες δυνάμεις.

Διαμορφώνονται δυνατότητες περισσότερο από πριν να προσεγγίζονται ταξικά τα φαινόμενα, τα προβλήματα μέσω των σημείων αναφοράς της νεολαίας, μέσω των πολλών αδιεξόδων που συναντά στη μόρφωση, στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ

Αρκετοί σύντροφοι κατά τη συνεδριακή περίοδο απασχολήθηκαν με την κατάσταση στο διεθνές νεολαιίστικο κίνημα, με την ανάγκη συντονισμού της δράσης ανάμεσα στις κομμουνιστικές νεολαίες, τις αντιιμπεριαλιστικές οργανώσεις νεολαίας, τις νεολαίες της ΠΟΔΝ. Εκφράστηκε διεθνιστικό ενδιαφέρον για την κατάσταση και τις εξελίξεις στο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα διαφόρων χωρών, η αλληλεγγύη για μια σειρά χώρες που αντιστέκονται στον ιμπεριαλισμό.

Η μαζική συμμετοχή τμημάτων της νεολαίας σε κινητοποιήσεις όπως π.χ. στη Γαλλία, καθώς και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια ανάμεσα στους νέους σε μια σειρά χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει την ανάγκη να οξυνθεί η ιδεολογικο -πολιτική αντιπαράθεση με δυνάμεις, που κινούνται στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης ή της εκτόνωσης της νεολαιίστικης αντίδρασης, δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, του οπορτουνισμού, που κινούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ΚΦ, του Ευρωπαϊκού Αριστερού Κόμματος, των διάφορων ΜΚΟ που δρουν στη νεολαία.

Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να πολλαπλασιαστούν οι πρωτοβουλίες της ΚΝΕ για την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινής δράσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος της νεολαίας, ως προϋπόθεση για την κοινή δράση των αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων στο διεθνές νεολαιίστικο κίνημα. Να συνεχίσει τη συμβολή της στη μέχρι τώρα θετική πορεία της ΠΟΔΝ.

Είναι αναγκαίο το επόμενο διάστημα να πολλαπλασιαστούν στη χώρα μας οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διεθνιστικού κινήματος αλληλεγγύης με τους νέους. Να συνεχίσουμε την καμπάνια ενάντια στην απαγόρευση δράσης της ΚΝ Τσεχίας και γενικότερα ενάντια σε κάθε περιορισμό δράσης των κομμουνιστικών και αντιιμπεριαλιστικών νεολαιών.

Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη του νεολαιίστικου κινήματος στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη ΛΔ της Κορέας, στους λαούς του Ιράκ της Παλαιστίνης, της Συρίας, του Ιράν, του Αφγανιστάν κ.α. που αντιστέκονται στον ιμπεριαλισμό.

Να συνεχίσουμε σταθερά την πάλη για την ανάπτυξη ενός μαζικού διεθνιστικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος νεολαίας στη χώρα μας. Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στους νέους των Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Κύπρου που βρίσκονται στο στόχαστρο επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών σχεδίων.

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες

Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της Οργάνωσής μας. Εχουμε πίστη στην υπεροχή της ιδεολογίας και πολιτικής του Κόμματός μας. Είμαστε ανυποχώρητοι και ανυπόμονοι στην απαίτηση να γίνει η ΚΝΕ πιο ικανή και γερή, πιο μαζική. Ολη η Οργάνωση, μέλη και στελέχη, με πεποίθηση ότι σήμερα υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις να κερδίσουμε μαζικά τη νεολαία με την πολιτική του Κόμματος, να κάνουμε την ΚΝΕ την καρδιά και το νου της ελληνικής νεολαίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΝΕ: Σχολείο διαπαιδαγώγησης νέων κομμουνιστών(8/12/2018)
Για τις Θέσεις(5/2/2017)
Με δυνατές Οργανώσεις Βάσης στην πάλη για το σοσιαλισμό(18/4/2010)
Αφομοιώνουμε την αντίληψή μας για το σοσιαλισμό(14/3/2010)
ΑΤΙΤΛΟ(30/10/2005)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org