Κυριακή 30 Γενάρη 2005
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΠΑΙΔΕΙΑ
Τα βασικά σημεία της διαδικασίας

Παρακάτω παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα βασικά σημεία της διαδικασίας της Μπολόνια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και τη Σύνοδο του Βερολίνου. Τα τρία πρώτα σημεία είναι κομβικής σημασίας και τα υπόλοιπα παίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Κάποια από αυτά ήδη έχουν αρχίσει και προωθούνται στη χώρα μας. Ο «Ρ» θα παρουσιάσει αναλυτικά αυτά τα σημεία, στα επόμενα μέρη του αφιερώματός του στη διαδικασία της Μπολόνια, με προτάσεις που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί, παλιότερες νομοθετικές προσπάθειες και κυρίως αποκαλύπτοντας την ουσία αυτών των μέτρων και τις συνέπειες που θα έχουν για το λαό και τη νεολαία.

1 Διασφάλιση της ποιότητας, βλέπε αξιολόγηση όλων των λειτουργιών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, πιστοποίηση των προγραμμάτων και των τίτλων σπουδών που απονέμουν, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κι άρα κατηγοριοποίησή τους.

2 Διάσπαση των σπουδών σε δύο κύκλους (προπτυχιακός και μεταπτυχιακός) με εισαγωγή των διδακτορικών σπουδών ως τρίτο κύκλο, όπου η πρόσβαση αποκτάται μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού (master).

3 Αναγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών μέσω του Ευρωπαΐκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) και το Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement).

  • Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών μέσω ευρωπαϊκών κι εθνικών χρηματοδοτήσεων.
  • Συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης, με την οργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών που μπορεί να οδηγούν και σε κοινά πτυχία.
  • Διαφήμιση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσέλκυση ξένων φοιτητών και σύμπραξη με οικονομικούς εταίρους.
  • Διά βίου μάθηση, με την ενεργό συμμετοχή των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ερευνας.

Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ