Κυριακή 25 Ιούλη 2004
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόσχημα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης

Ενα από τα ζητήματα που παρουσιάζονται ως πρόσχημα για την εκποίηση των εγκαταστάσεων είναι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων μετά τους Αγώνες.

«Μια προφανώς σκόπιμη επιδίωξη για τη μεταολυμπιακή περίοδο είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας - συντήρησης που συνδέεται με το προολυμπιακό μοντέλο διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων», αναφέρει το σχέδιο. Και συνεχίζει: «λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο διαμόρφωσης του ύψους των δαπανών διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, που προσδιορίζονται από τον αριθμό του προσωπικού και το μέσο ύψος αμοιβών (συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλιστικών κλπ. συναφών δαπανών), θεωρούμε ότι μια σχετική συμπίεση και των δύο μεγεθών στη μεταολυμπιακή περίοδο (αναφερόμαστε σε μέσους όρους για τη διαχείριση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων) είναι αναγκαίος και (από τεχνική άποψη) εφικτός».

Και στη συνέχεια το σχέδιο προτείνει: «Οι προηγούμενες αναλύσεις έχουν δείξει ότι τα περιθώρια αύξησης των ιδίων εσόδων των Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων στη μεταολυμπιακή περίοδο είναι σημαντικά αν τούτο επιχειρηθεί συγκροτημένα και σε συνεργασία με την ιδιωτική οικονομία. Περαιτέρω αύξηση των ιδίων εσόδων -που είναι αναγκαία- μπορεί να γίνει μόνο με τη διεύρυνση του φάσματος των πηγών εσόδων. Τέτοια διεύρυνση μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους. Μια περίπτωση είναι η παροχή ειδικών υπηρεσιών συναφών με τον αθλητισμό. Πολύ καλύτερες είναι οι προοπτικές όσον αφορά εξωαθλητικές δραστηριότητες, πέρα από αυτές που έχουν συμπεριληφθεί παραπάνω στην κατηγορία "μη αθλητικές". Αναφερόμαστε σε δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα».

«Περαιτέρω διεύρυνση -σημειώνεται στο σχέδιο- επιτυγχάνεται με τη συνεργασία με συλλογικά όργανα που εξειδικεύονται στον τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργασίες της εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ με την Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Αθηναϊκό Γραφείο Συνεδρίων, το HATTA κ.ά.».


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org