Σάββατο 22 Νοέμβρη 2003
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το σχέδιο τσιμεντοποίησης

Ο «Ρ» δημοσιεύει το κείμενο των προτάσεων που αποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης

Φωτοτυπία 2:Η πρώτη σελίδα της εισήγησης του Οργανισμού Αθήνας προς τον πρωθυπουργό
Φωτοτυπία 2:Η πρώτη σελίδα της εισήγησης του Οργανισμού Αθήνας προς τον πρωθυπουργό
Τα βασικά σημεία της Εισήγησης του Οργανισμού Αθήνας προς τον πρωθυπουργό, έχουν ως εξής:

1. Διεθνής διαγωνισμός - Πολεοδομικοί όροι

Εντός του α' 10ήμερου Δεκεμβρίου προκηρύσσεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ διεθνής διαγωνισμός ιδεών για την ανάπτυξη του πάρκου Ελληνικού. Ο διαγωνισμός αφορά: (α) στον τρόπο διαμόρφωσης του πάρκου και (β) σε έκταση «οροφής» 1.000 στρ. (100 Ha) προς οικιστική αξιοποίηση (επιχειρηματική αξιοποίηση με μεικτές χρήσεις).

Βασική οικονομική αρχή της ανάπτυξης είναι τα έσοδα από την αξιοποίηση να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τους πόρους για την κατασκευή και συντήρηση του πάρκου και για την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας.

Παράλληλα, με την εξαγγελία του διαγωνισμού και έως το τέλος του έτους θα πρέπει να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση που κατοχυρώνει τη δημιουργία του πάρκου και τις διαδικασίες για τις επόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις (βλ. Πιν. 4).

Χρονοδιάγραμμα

Εως 10 Δεκεμβρίου 2003

- Επεξεργασία προκήρυξης διαγωνισμού / ΟΡΣΑ.

- Προεκτίμηση κόστους υλοποίησης του πάρκου / ΟΡΣΑ.

- Επεξεργασία τροπολογίας για τη δημιουργία του πάρκου / ΟΡΣΑ.

- Απόφαση για την ταυτότητα των φορέων / Πρωθυπουργός.

και ανάλογη επεξεργασία ΠΔ/των για τους φορείς / ΥΠΕΧΩΔΕ.

10 Δεκεμβρίου 2003

Εξαγγελία τρόπου δημιουργίας του πάρκου / Πρωθυπουργός (στόχοι, διαγωνισμός, χρονοδιάγραμμα, φορείς).

31 Δεκεμβρίου 2003

Κατάθεση - ψήφιση τροπολογίας για τη δημιουργία του πάρκου / ΥΠΕΧΩΔΕ.

30 Μαρτίου 2004

Εκθεση των συμμετοχών και παρουσίαση βραβείων διαγωνισμού /ΥΠΕΧΩΔΕ - Πρωθ.

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

1. Απομακρύνονται οι χρήσεις:

 • Ολες οι εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων Διοίκησης) πλην του FIR (ΥΜΜΕ)
 • ΚΤΕΟ (ΥΜΜΕ)
 • Ολες οι εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΘΑ)
 • Ολες οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις των ολυμπιακών (overlays)
 • Γραφεία των αθλητικών ομοσπονδιών (ΓΓΑ)
 • Ολες οι εγκαταστάσεις στην τ.Αμερικανική Διευκόλυνση (πλην όσων έχουν εξαιρεθεί).

2. Προστίθενται οι χρήσεις:

2.1 Στην έκταση του Πάρκου Πρασίνου

 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 • Εστιατόρια - αναψυκτήρια
 • Περιορισμένες κοινωφελείς εγκαταστάσεις (κτίρια εκπαίδευσης, πρόνοιας)
 • Χώροι στάθμευσης
 • Εγκαταστάσεις τεχνικής και περιβαλλοντικής υποδομής

2.2. Στις εκτάσεις αναπτυξιακών δραστηριοτήτων

α) επιχειρηματικές δραστηριότητες

 • Γραφεία
 • Εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα
 • Επιχειρησιακό κέντρο σε συνδυασμό με το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο
 • Ξενοδοχείο σε συνδυασμό με το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Χώροι αναψυχής
 • Κτίρια στάθμευσης

β) Κατοικία υψηλού και μέσου εισοδήματος

Φορείς Διαχείρισης

Προτείνεται η δημιουργία 2 φορέων

1. Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου με βάση τους νόμους 2338/95 αρ. 9 (Μεταφορά αεροδρομίου) και 2742/99 αρ. 15 (Χωροταξικός Σχεδιασμός), με σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και αξιοποίηση του χώρου του πάρκου (και των συμπεριλαμβανομένων κτιρίων και λειτουργιών).

2. Φορέας Ανάπτυξης της έκτασης προς αξιοποίηση.

2.1. Αντικείμενο

 • Κατασκευάζει το πάρκο και την προς αξιοποίηση έκταση (υποδομές και κτίρια)
 • Εκμεταλλεύεται την προς αξιοποίηση έκταση
 • Καταβάλλει ετήσια royalties (δικαιώματα) προς τον Φορέα Διαχείρισης Πάρκου (10 εκ. ευρώ) και προς φορείς συντήρησης λοιπών πάρκων Αθήνας (5εκ. ευρώ).

2.2. Με δεδομένη την προκαταρκτική μελέτη, μπορεί:

(α) Να αναληφθεί το έργο, ύστερα από διαγωνισμό ανάδειξης μιας επιχείρησης εξειδικευμένη στην ανάπτυξη οικιστικών περιοχών (urban development).

(β) Να θεσμοθετηθεί νέος φορέας ανάπτυξης με συμμετοχή ιδιωτών.

(γ) Να επιλεγεί ένας από τους υφιστάμενους όπως η ΕΤΑ ή η ΚΕΔ.

Ανάπτυξη αεροδρομίου

Ο Ν. 2338/85 καθορίζει ότι ο χώρος του τ.Αεροδρομίου του Ελληνικού «προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου». Η υπ' όψιν έκταση είναι εκτός Σχεδίου Πόλεως. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση τμημάτων του τ.Αεροδρομίου για άλλες χρήσεις πλην πρασίνου, και να καθοριστεί η διαδικασία έγκρισης του γενικού Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού όσο και των εξειδικευμένων Πολεοδομικών Σχεδίων (ρυμοτομικό, όροι δόμησης, χρήσεις) προτείνεται νομοθετική ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα με τη νομοθετική ρύθμιση καθορίζονται:

1) Οι γενικές χρήσεις στο σύνολο του χώρου, η μέγιστη έκταση που θα διατεθεί για αναπτυξιακές δραστηριότητες, καθώς και η επιτρεπόμενη δόμηση τόσο συνολικά στο τ. Αεροδρόμιο, όσο και στις περιοχές με αναπτυξιακές δραστηριότητες.

2) Το περιεχόμενο και η διαδικασία έγκρισης με ΠΔ Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού.

3) Η έγκριση των επιμέρους πολεοδομικών Σχεδίων με ΚΥΑ συναρμόδιων Υπουργών.

Νομοθετική ρύθμιση

Στο χώρο του τ. Αεροδρομίου Ελληνικού, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας και της πρώην Αμερικανικής Διευκόλυνσης, έκτασης 5.300 περίπου, καθορίζονται οι εξής γενικές χρήσεις:

1. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου στο οποίο εντάσσονται λειτουργίες αναψυχής - πολιτισμού - αθλητισμού και περιορισμένες κοινωνικές εξυπηρετήσεις και εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής υποδομής.

2. Χώροι αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών και οικιστικών), η έκταση των οποίων δε δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 στρ.

3. Λοιπές ειδικές χρήσεις:

Στο χώρο παραμένουν οι πιο κάτω λειτουργίες:

- FIR Αθηνών, ΕΘΕΛ, Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών, Σταθμός διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελληνικού (ΔΕΗ), ΕΜΥ, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αλίμου -Ελληνικού), Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

- Βασικό γήπεδο Hockey (Ολυμπιακό έργο) με μείωση των κερκίδων σε 3.000, προοριζόμενο για ποικίλες εκδηλώσεις.

- Τα πρώην υπόστεγα Ολυμπιακής Αεροπορίας με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Basketball χωρητικότητας 8.000 θεατών, για ποικίλες εκδηλώσεις.

- Τμήμα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων Canoe-Slalom.

Στο σύνολο του χώρου ο ΣΔ δε δύναται να υπερβαίνει το 0,2.

2. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χώρου καταρτίζεται και εγκρίνεται κατ' αρχήν Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ελληνικού (ΕΣΟ ΑΕΛ) σε κλ. 1:5.000 με το οποίο καθορίζονται ειδικότερα.

(α) Η κατανομή στον χώρο των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου, των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, και των λοιπών ειδικών χρήσεων.

(β) Οι προτεινόμενες χρήσεις γης γι' αυτές.

(γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στις περιοχές επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Ο μέσος ΣΔ στις περιοχές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8.

(δ) Τα δίκτυα υποδομής και ειδικότερα η κυκλοφοριακή οργάνωση.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συμφωνία για την παραχώρηση εγκαταστάσεων(6/4/2005)
Ενα... πρώην Μητροπολιτικό Πάρκο!(24/11/2004)
Χαριστική βολή για το Λεκανοπέδιο τα ολυμπιακά έργα(8/7/2000)
Δώρο στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ένα κομμάτι του Ελαιώνα!(8/3/2000)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ!(1/8/1999)
Αρμοδιότητα το ξεπούλημα!(11/7/1999)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org