Παρασκευή 24 Μάρτη 2023 - Κυριακή 26 Μάρτη 2023
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 38
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ALBA ALUMNI ASSOCIATION» ΑΡ.Μ.Π.Α. 22100/30.10.1998 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου την 23 Απριλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή στην οδό Ξενίας 6-8 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ALBA, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού περασμένης (2022) διαχειριστικής χρήσης και απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες για τη χρήση αυτή.

2. Τροποποίηση καταστατικού.

3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

4. Διάφορα θέματα που θα τεθούν στη ΓΣ από τα μέλη που θα συμμετέχουν.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 23/03/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Μηχανουργικού Κέντρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ' με πενταετή θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργική Τεχνολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/20.03.2023 τ. Γ'

ΑΔΑ: 6ΞΞ3469Β7Θ-84Χ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@engineering.upatras.gr είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 Ρίο Αχαΐα.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2610 969684 ή 2610969639

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 22/04/2023.

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα, 2023

Αρ. Πρωτ.: 90676/22.3.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Τοποθέτηση μπρούτζινης προτομής του Δημήτρη Πικιώνη, στο πάρκο Δημήτρη Πικιώνη (Σάουμπερτ και Πολυδούρη) στην περιοχή Κυπριάδου, το οποίο εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νση Αθηνάς 16 και Βύσσης, τηλ.: 210 3721555)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος (210 5277432), καθώς και στο poiotita@athens.gr έως την 27.3.2023 και ώρα 09:00.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ' αριθ. 6618/20-03-2023 έκθεσή μου επίδοσης επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Παύλου Λιανού, πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 0036562301000 και Α.Φ.Μ. 092419583 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (28ο χλμ της οδού Κορωπίου - Βάρης) και εκπροσωπείται νόμιμα, την από 15/03/2023 Εξώδικη Οχληση - Δήλωση - Πρόσκληση κατά του BAIG TASLEEM του MUHAMMAD, πρώην κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθ. 58, με Α.Φ.Μ. 143207364, ΑΜΚΑ 15117604155 και διαβατηρίου με στοιχεία: ΑΚ7800661 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία τον καλούνε εντός αποκλειστικής προθεσμίας της επομένης εργάσιμης ημέρας από την λήψη της παρούσης να προσέλθει στην έδρα της εταιρείας προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους της αποχής του από την εργασία του από τις 21-2-2023 μέχρι σήμερα, διαφορετικά η συνέχιση της απουσίας του θα θεωρηθεί ως οικειοθελής αποχώρηση και η σύμβαση εργασίας του θα καταγγελθεί.

Ο Δικαστικός Επιμελητής

Κωνσταντίνος Ν. Παππάς


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ