Παρασκευή 9 Απρίλη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για την παρέμβασή μας στις σχολές μαθητείας - κατάρτισης

Συμφωνώ με το σύνολο των Θέσεων του 21ου Συνεδρίου. Αποτυπώνουν τη συλλογική πείρα του Κόμματος και αποτελούν οδηγό για την αναβάθμιση της σκέψης και της δράσης μας.

Θα σταθώ σε κάποιες σκέψεις για την παρέμβασή μας στις σχολές μαθητείας και κατάρτισης. Πρόκειται για χώρους που συγκεντρώνουν σημαντικό κομμάτι της νεολαίας, που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και που θα στελεχώσουν κρίσιμους κλάδους της οικονομίας ως εργαζόμενοι. Συνεπώς η ευθύνη Κόμματος και ΚΝΕ για την παρέμβασή μας σε αυτούς τους χώρους είναι μεγάλη.

Οι πολλές διαφορετικές σχολές και ειδικότητες που συγκεντρώνει η μαθητεία και κατάρτιση και η ετερογένεια που τις χαρακτηρίζει καθιστούν αναγκαία μια δουλειά ιεράρχησης και εξειδίκευσης της δράσης μας, η οποία απαιτεί και κατάλληλη διάταξη στελεχών. Πρόκειται για μία σύνθετη δουλειά που προϋπόθεσή της είναι η κοινή δράση Κόμματος και ΚΝΕ. Αρχικά χρειάζεται σωστή ιεράρχηση των σχολών με κριτήρια όπως: Ποια Δ.ΙΕΚ και ποιες ΕΠΑ.Σ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών; Ποια βρίσκονται σε νευραλγικά σημεία της πόλης που συγκεντρώνουν σπουδαστές με κοινωνικοταξική σύνθεση που μας ενδιαφέρει; Σε ποιες σχολές υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις της ΚΝΕ; Αντίστοιχα χρειάζεται σωστή ιεράρχηση ανά ειδικότητα με κριτήριο: Ποιες ειδικότητες θα στελεχώσουν με σπουδαστές κλάδους της οικονομίας που το Κόμμα ιεραρχεί; Με βάση τη δουλειά ιεράρχησης απαιτείται να μετρήσουμε βήματα και στην προσπάθεια εξειδίκευσης και δουλειά με το Πρόγραμμα και τις σύγχρονες επεξεργασίες του Κόμματος με βάση τις ειδικότητες που ξεχωρίζουμε. Για παράδειγμα, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της αστικής τάξης σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, ποιο είναι το μέλλον και ποιοι οι όροι δουλειάς για έναν εργαζόμενο σε αυτόν τον κλάδο, τι ρόλο θα έπαιζε ο συγκεκριμένος κλάδος σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης; Τι κατακτημένη πείρα υπάρχει από την οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ; Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ για να διεκδικήσουν οι σημερινοί σπουδαστές τη ζωή και το μέλλον που τους αξίζει;

Ορος για να ξεδιπλωθεί μια τέτοια παρέμβαση είναι και η προσεκτική διάταξη δυνάμεων στους αντίστοιχους χώρους. Σε ορισμένες σχολές για τις οποίες έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη, οι λίγες ή και μηδαμινές οργανωμένες μας δυνάμεις αποτελούν ένα σημαντικό αλλά όχι ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται άμεσα κατάλληλη διάταξη στελεχών και ομάδων οικοδόμησης, με καλή μελέτη των επεξεργασιών του Κόμματος γι' αυτές τις σχολές και τις ειδικότητες, με σταθερή φυσική παρουσία στο χώρο, με αναβάθμιση της συλλογικής προσπάθειας να καταρτίζεται εύστοχος σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη του το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν έναν σπουδαστή.

Με βάση την κρισιμότητα κάποιων χώρων επιβάλλεται να ξεχωρίσουμε το σχεδιασμό μας στην ΑΕΝ. Ακόμα, στις σχολές μαθητείας και κατάρτισης χρειάζεται και σταθερός προσανατολισμός στην ανάδειξη στελεχών μέσα από αυτές τις σχολές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ευθύνη για ιδεολογικοπολιτική θωράκισή τους.

Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός που καταλήγουμε πρέπει να στρέφει το βλέμμα στους πολλούς. Με κρίκο το Τομεακό Συμβούλιο και την αναβάθμιση της λειτουργίας του να αναμετρηθούμε με το φαινόμενο να ανοίγουμε μια δουλειά που ακουμπάει ευρύτερες μάζες κόσμου και έπειτα από υποκειμενικές μας αδυναμίες να στενεύουμε τα περιθώρια, να δίνουμε συνέχεια μόνο με ένα πολύ μικρό ποσοστό του κόσμου με τον οποίο είχαμε έρθει σε επαφή. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά αλλά απαιτείται να προχωρήσει με ευθύνη του ΤΣ, που με συλλογική σκέψη θα επεξεργάζεται σταθερά την κλιμάκωση ενός σχεδιασμού, δεμένου πάντα και με τους αντίστοιχους στόχους στρατολογίας και οικοδόμησης. Το περιεχόμενο της παρέμβασής μας να δένει τη δράση μας στο κίνημα με την ανάδειξη βαθύτερων ζητημάτων που να διευκολύνουν την πολιτικοποίηση της πάλης, την κατανόηση του εκμεταλλευτικού χαρακτήρα του καπιταλισμού, την αναγκαιότητα ανατροπής του και πάλης για το σοσιαλισμό. Να επιμένουμε σε επίπεδο ΤΣ να σχεδιάζουμε ένα συνεχές περιεχόμενο αυτοτελούς παρέμβασης της ΚΝΕ, αποφεύγοντας ένα κυνήγι εξελίξεων προκειμένου να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον περίγυρο στους χώρους που παρεμβαίνουμε. Πρωτοβουλίες για επεξεργασία των θέσεων πάνω στο ρόλο και στις στοχεύσεις της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στον καπιταλισμό και το ρόλο της σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης, φανερώνεται πως βοηθούν σημαντικά να ανοίξουμε έναν τέτοιο τρόπο δουλειάς. Ακόμα θα βοηθήσει να χτίσουμε το κεντρικό περιεχόμενο παρέμβασής μας γύρω από τον άξονα «καπιταλισμός vs σοσιαλισμός», αξιοποιώντας και πρόσφατες εκδόσεις όπως «Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα», που θα βοηθήσουν και στην ουσιαστικότερη κατανόηση τέτοιων ζητημάτων.

Με στραμμένο το βλέμμα στα μέλη των ΟΒ, να παλεύουμε με τη στάση και την καθοδηγητική μας δουλειά να καταπολεμάμε την απογοήτευση που μπορεί να εμφανίζεται στις δυνάμεις μας για μια σειρά λόγους, δεδομένου του δύσκολου δρόμου που έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε. Απογοήτευση γιατί οι λιγοστές οργανωμένες μας δυνάμεις σε ένα χώρο δεν διευκολύνουν τη μαζική διάδοση των ιδεών μας, απογοήτευση γιατί η αντιπαράθεση και η διαπάλη σε ένα χώρο είναι έντονη, απογοήτευση γιατί μια συνείδηση δεν κάνει τα βήματα που προσδοκούσαμε με την ταχύτητα που αναμέναμε, απογοήτευση γιατί δεν καλύψαμε μια σειρά στόχους που είχαμε αποφασίσει. Χρειάζεται να φανερώνουμε πως όταν στο ένα ζύγι της ζυγαριάς μπαίνει η απογοήτευση, στο άλλο ως αντίβαρο πρέπει να μπαίνει η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στα παιδιά της εργατικής τάξης ότι μπορούν να καταλάβουν το αντικειμενικό τους συμφέρον και να παλέψουν γι' αυτό. Εμπιστοσύνη στη συλλογική σκέψη, δράση και πείρα του Κόμματος που επιβεβαιώνεται στην πράξη και δείχνει ότι όταν επεξεργαζόμαστε, σχεδιάζουμε και δρούμε ενιαία με φάρο την κοσμοθεωρία μας, ανοίγουν δρόμοι στην παρέμβασή μας και αργότερα ή γρηγορότερα εκφράζονται και σε απτά αποτελέσματα. Μπορεί να διανύουμε ως Κόμμα μία από τις δυσκολότερες περιόδους, ωστόσο η πάνω από 100χρονη ύπαρξη και δράση του ΚΚΕ κάτω από όλες τις συνθήκες φανερώνει πως η πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών κάτω από όλες τις συνθήκες αφήνει πάντα σημαντικό αποτύπωμα στον αγώνα για την επαναστατική ανατροπή.


Γ. Β.
Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ