Πέμπτη 1 Απρίλη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για την άνοδο της ιδεολογικής πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους στρατηγικής

1. Σημαντική πλευρά που απασχόλησε την Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας και τις αντίστοιχες βοηθητικές επιτροπές της είναι η παρακολούθηση των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της περιφερειακής έκφρασης των κεντρικών πολιτικών κατευθύνσεων, της αντιπαράθεσης των διαφόρων τμημάτων του κεφαλαίου στα πλαίσια του σχεδιασμού που διαμορφώνεται από τα αστικά επιτελεία. Παράλληλα, απασχόλησαν η παρακολούθηση της δράσης των αστικών και οπορτουνιστικών δυνάμεων και η διαμόρφωση επιχειρηματολογίας, η τροφοδότηση των Οργάνων ώστε με καλύτερους όρους να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη σύνθετη διαπάλη.

Συνολικά, μας απασχόλησε το να υπηρετείται καλύτερα το καθήκον της καλής γνώσης των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων και ταυτόχρονα η γνώση αυτή να αποτελέσει εργαλείο για να γίνεται πιο αποτελεσματική η δράση των Τομεακών Οργανώσεων και των ΚΟΒ.

2. Η Ιδεολογική Επιτροπή της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας έκανε μία σημαντική προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζοντας μία δουλειά από τα προηγούμενα χρόνια, αξιοποιώντας την αντίστοιχη πείρα. Εγινε προσπάθεια με πιο συγκεκριμένο και σταθερό τρόπο να δούμε την αντιπαράθεση με αστικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις στην περιοχή και ανά πόλη. Η παρακολούθηση της διαπάλης αποτέλεσε σταθερό θέμα συζήτησης στην Ιδεολογική Επιτροπή.

Συζητήσαμε αναλυτικά το τι και πώς θέλουμε να μαζέψουμε, ποια ζητήματα ξεχωρίζαμε κάθε φορά, ποιες πηγές ιεραρχούμε. Μεθοδεύτηκε η διαμόρφωση εκθέσεων σε επίπεδο μήνα ή διμήνου περίπου από τους ιδεολογικούς υπευθύνους των Τομέων. Οι εκθέσεις συνέβαλαν στο να ανοίξουν αυτά τα ζητήματα με πιο συγκεκριμένο τρόπο στο κάθε ΤΓ με βάση το πώς εκφράζονται στο χώρο ευθύνης του.

Αξιοποιώντας τις εκθέσεις των ιδεολογικών υπευθύνων διαμορφώθηκαν σημειώματα στα οποία γινόταν προσπάθεια να κωδικοποιηθούν οι βασικοί άξονες διαπάλης σε επίπεδο Περιφέρειας και, παράλληλα, διαμορφώναμε επιχειρηματολογία απάντησης από τη σκοπιά της στρατηγικής μας. Ζητήματα που ξεχωρίζαμε μέσα από τις εκθέσεις αξιοποιήθηκαν για τον εμπλουτισμό της συζήτησης των Κομματικών Σχολών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ζητήματα διαπάλης, αλλά και φυσικά σε κομματικά υλικά ώστε και άμεσα να απαντηθούν.

Βασικός κρίκος σε αυτήν την προσπάθεια είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με βάση αυτά τα ζητήματα του ιδεολογικού υπευθύνου με τον Γραμματέα της κάθε Τομεακής Επιτροπής.

3. Παράδειγμα του παραπάνω τρόπου δουλειάς αποτέλεσε δουλειά της Ιδεολογικής Επιτροπής η οποία συζητήθηκε στο Γραφείο Περιοχής, στα Τομεακά Γραφεία και άλλους καθοδηγητικούς κρίκους. Στην έκθεση αντιπαράθεσης ξεχωρίζαμε ως βασικούς άξονες:

Τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι δυνάμεις της «βγαίνουν επιθετικά», με τη γραμμή της εθνικής ενότητας απέναντι στις «προκλήσεις της περιόδου». Παράλληλα, «ζυμώνει» τη λογική ότι η πολιτική και τα μέτρα που εφαρμόζει είναι απαραίτητα και αυτονόητα για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Οτι στηρίζει τη μικρή επιχειρηματικότητα και τους αγρότες. Επιπλέον, σε επίπεδο Περιφέρειας αξιοποιεί και υπερπροβάλλει το ΕΣΠΑ και τα προγράμματά του. Ιδιαίτερα τα στελέχη της στην Τοπική Διοίκηση και στο αγροτικό κίνημα δουλεύουν τη λογική ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε με μεγαλύτερη ταχύτητα την καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες στην Καρδίτσα και τα Φάρσαλα για τις καταστροφές από τον κυκλώνα «Ιανό». Με επιθετικό τρόπο, τα κυβερνητικά στελέχη απαντάνε στις διεκδικήσεις του Κόμματος, του ταξικού εργατικού κινήματος, βάζοντας μπροστά τη λογική «δεν υπάρχει λεφτόδεντρο», «όπου έγιναν αυτά που λέτε απέτυχαν».

Τη γραμμή των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, που υιοθετεί τη γραμμή της εθνικής ενότητας και του «θα λογαριαστούμε μετά». Παράλληλα όμως με τη στρατηγική σύμπλευση που έχει με τη ΝΔ, όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή, «σηκώνει τους τόνους», τόσο στη βάση υπαρκτών ζητημάτων αντιπαράθεσης που αντανακλούν και τη διαπάλη στο εσωτερικό της αστικής τάξης, αλλά και επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως εναλλακτικός πόλος της αστικής διαχείρισης.

Η κριτική του στη ΝΔ είναι επιφανειακή. Θέτει ζήτημα ανικανότητας της κυβέρνησης της ΝΔ να προχωρήσει κεϊνσιανές πολιτικές σαν αυτές που προωθούνται από την ΕΕ με το «Ταμείο Ανάκαμψης», αφού είναι «κολλημένη» στη «νεοφιλελεύθερη και δεξιά ιδεολογία και πολιτική», αποκρύπτοντας φυσικά τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων προς όφελος της αστικής τάξης συνολικά. Ανάγει το θέμα της καταστολής σε ιδεοληψία της ΝΔ. Επιδιώκει τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και μέσα από τις δυνάμεις του στο κίνημα να διαμορφωθεί ένα «αντινεοφιλελεύθερο», «αντιδεξιό» μέτωπο, το οποίο θα συμβάλει στον εγκλωβισμό εργατικών - λαϊκών δυνάμεων ώστε να ενισχύσουν στο μέλλον την κυβερνητική εναλλαγή από τη ΝΔ, σε ένα μπλοκ δυνάμεων με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το «αντιδεξιό», «αντινεοφιλελεύθερο» μέτωπο συναντιέται με δυνάμεις από το χώρο του οπορτουνισμού (ΝΑΡ, Εργατικός Αγώνας) και των αναρχικών.

Ιδιαίτερα ξεχωρίσαμε την παρέμβαση των επιχειρηματικών φορέων της περιοχής, που επίσης δούλευαν μεθοδικά τη λογική της «εθνικής ενότητας» για να ξεπεράσουμε την πανδημία και την οικονομική κρίση, αυτά φυσικά χέρι χέρι με την τρομοκρατία και τη «σιδερένια φτέρνα» που κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς.

Παράλληλα, «χτίσαμε» την αντιπαράθεσή μας με τη γραμμή του αντιπάλου, στη βάση της στρατηγικής μας, στη βάση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εργασίας, να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες. Βασική πλευρά που αφορά τη δουλειά με τα αιτήματά μας είναι να γίνεται κατανοητό ότι από τη μία υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν και από την άλλη ότι το κριτήριο λειτουργίας της κοινωνίας με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος είναι που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίησή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επίκαιρα και σήμερα είναι το ζήτημα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα Υγείας, η διαπάλη για το εμβόλιο. Σε αυτήν τη βάση ενισχύσαμε και την αντιπαράθεση που άνοιξε σε βιομηχανίες της περιοχής σε σχέση με το μισθό, το ωράριο, την εφαρμογή του προγράμματος «ΣυνΕργασία», φέρνοντας στο επίκεντρο της διαπάλης, από τη μία, τη μεγάλη κερδοφορία βιομηχανιών της περιοχής και τις θυσίες που καλούνται να κάνουν οι εργαζόμενοι, από την άλλη, δουλεύοντας στην κατεύθυνση της αποκάλυψης του μηχανισμού της εκμετάλλευσης.

Η μελέτη του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στη Θεσσαλία και η τροφοδοσία της Οργάνωσης με επιχειρήματα συνέβαλαν ώστε με πιο αποδεικτικό τρόπο να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες της αστικής τάξης στην περιοχή, αναδεικνύοντας τον προσανατολισμό πολύπλευρα στη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Κλιμακώνοντας την επιχειρηματολογία μας φέρνουμε στο προσκήνιο την ανωτερότητα της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας απέναντι στην κοινωνία της αγοράς και τα καθήκοντα του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

4. Η πείρα από τη συζήτηση στη βάση αυτών των ζητημάτων στα Οργανα δείχνει δυνατότητες ανόδου του επιπέδου ιδεολογικής πολιτικής συζήτησης στα Οργανα στη βάση της τρέχουσας διαπάλης, αλλά και στη βάση του συγκεκριμένου πολιτικού ανοίγματος του κάθε Οργάνου. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν και δυσκολίες κύρια όσον αφορά το πώς χτίζουμε την αντιπαράθεσή μας με αυτά τα ζητήματα, χωρίς να μένουμε στην επιφάνεια, στα επιμέρους.

Η δουλειά των βοηθητικών επιτελείων με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της συζήτησης στα Οργανα και τις ΚΟΒ, στην ενίσχυση του πολύ σύνθετου καθήκοντος που λέγεται: Αντιπαράθεση με όρους στρατηγικής.


Αλέξανδρος Ζορμπάς
Μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org