Σάββατο 13 Μάρτη 2021 - Κυριακή 14 Μάρτη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Φίλοι και οπαδοί να αποτελέσουν μαχητική εφεδρεία πλάι στη δουλειά του Κόμματος με πυξίδα τη στρατηγική του

Ενα σημαντικό κομμάτι της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, ευρύτερων ανθρώπων, ανδρών - γυναικών από διάφορα κοινωνικά στρώματα, με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος βρίσκεται δίπλα στο Κόμμα, χωρίς να είναι οργανωμένο στις γραμμές του όπως ορίζουν οι καταστατικές αρχές του.

Αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ψηφοφόροι που καλούνται να κάνουν το καθήκον τους στις κεντρικές εκλογικές μάχες του Κόμματος ή στις αρχαιρεσίες των σωματείων.

Βέβαια, υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ των φίλων και οπαδών. Υπάρχουν περιστασιακοί ψηφοφόροι του Κόμματος και στα σωματεία και δεν είναι αυτό που λέμε μόνιμοι σταθεροί δεσμοί του.

Το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει και να τους αντιμετωπίζει ως ψηφοφόρους. Δεν υπάρχουν γι' αυτό δεξαμενές ψηφοφόρων.

Η αστική αυτή προσέγγιση μειώνει τα επαναστατικά αντανακλαστικά του και δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη επεξεργασμένη στρατηγική του, που βρίσκεται έξω από τα όρια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.

Πολλές φορές όμως λόγω διαφόρων υποκειμενικών αδυναμιών (μειωμένη πείρα, όχι σωστός προσανατολισμός, ευθυνοφοβία) αντιμετωπίζονται φίλοι και οπαδοί ως ψηφοφόροι.

Η δουλειά του Κόμματος πρέπει να σχεδιάζεται με προσανατολισμό πόσους φίλους και οπαδούς θα εντάσσει στη δράση, στις παρεμβάσεις του.

Για παράδειγμα, με τη διακίνηση των Θέσεων του ΚΚΕ για το 21ο Συνέδριο μέσα από τον «Ριζοσπάστη» έγινε προσπάθεια να διαταχτεί κάποιος καλός κύκλος φίλων και οπαδών να συμμετάσχουν οργανωμένα στη διακίνηση των Θέσεων;

Σχεδιάστηκε να γίνει συζήτηση μαζί τους πριν χρεωθούν, τι σημαίνει να φτάσουν οι Θέσεις σε όσο γίνεται περισσότερα λαϊκά σπίτια, με τι όρους δίνεται αυτή η μάχη, ώστε να μην αισθανθούν εφημεριδοπώλες του ΚΚΕ;

Μια τέτοια δουλειά μετέπειτα θα μπορούσε να έβρισκε τη συνέχειά της σε σύσκεψη με τους διακινητές φίλους και οπαδούς, για να πούνε την εμπειρία τους, τις δυσκολίες που είχαν, τι είπε ο κόσμος, με τη συζήτηση να ενισχύεται από το Κόμμα.

Δουλειά που θα μπορούσε να καταλήξει στην οργάνωση μιας μεγάλης σύσκεψης που θα χρεώνονταν και θα οργάνωναν οι ίδιοι οι φίλοι και οι οπαδοί με πλατύ κάλεσμα πρώτα σε αυτούς που διακίνησαν τα φύλλα για συζήτηση στα πλαίσια των θεμάτων του Συνεδρίου.

Μια τέτοια δουλειά έχει τα στοιχεία του ποιοτικού δεσμού του Κόμματος με φίλους και οπαδούς που τον εμβαθύνει και τον δένει περισσότερο με την πολιτική και τη στρατηγική του ΚΚΕ.

Αυτές οι μέθοδοι δουλειάς, που δεν είναι τόσο άγνωστες για το Κόμμα αλλά και όχι κατακτημένες από όλους, μπορούν να βοηθήσουν ώστε ένας στενός κύκλος φίλων και οπαδών να παίρνει καθήκοντα και να βοηθά στη διεύρυνση των δεσμών του Κόμματος με το λαό.

Υπάρχει η ανάγκη να ξεφύγουμε από «τετριμμένες» καταστάσεις που έτσι και αλλιώς γίνονται και θα γίνονται (κάλεσμα στη συγκέντρωση, στην απεργία, να ψηφίσει στο σωματείο, κ.ά.) και να αξιοποιείται πιο δημιουργικά ο στενός κύκλος φίλων και οπαδών.

Μιλάμε για διάταξη μάχης αυτού του κόσμου και όχι μόνο για συμμετοχή στις πολιτικοκοινωνικές διεργασίες.

Φίλοι και οπαδοί αξιοποιούνται μέσα στο κίνημα, στα σωματεία, στους συλλόγους, στις συσπειρώσεις.

Δεν φτάνει να μπαίνει ο φίλος και οπαδός υποψήφιος σε κάποιο ψηφοδέλτιο μόνο ή να εκλέγεται σε ένα ΔΣ σωματείου που σίγουρα είναι ένα βήμα που πολλοί δεν κάνουν.

Πρέπει να του δοθεί και το ανάλογο περιεχόμενο για να μην καταστεί αργότερα αυτή η διαδικασία ρουτινιάρικη, αποστειρωμένη από ενθουσιασμό και διάθεση για προσφορά.

Ενας καλός πυρήνας φίλων και οπαδών σε ένα σωματείο, με την καθοδήγηση κομμουνιστών, μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των σωματείων, να βάλουν καλές υποθήκες από τη σκοπιά της ανασύνταξης.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με το κάλεσμα σε απεργίες ή σε κάποιες απεργιακές συσκέψεις ή τη συμμετοχή τους μόνο στις αρχαιρεσίες των σωματείων.

Για παράδειγμα εμπλέκουμε καθόλου αυτούς που γνωρίζουμε καλά στα σωματεία, να συμμετέχουν και να δρουν μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων; Κάποιοι μπορεί να το κάνουν.

Πολλοί εργαζόμενοι που είναι στα σωματεία είναι γονείς που τα παιδιά τους είναι μαθητές και αντιμετωπίζουν πολλά και σύνθετα επιπλέον προβλήματα τώρα με την Covid-19.

Είναι θέματα που αφορούν την εργατική - λαϊκή οικογένεια.

Γιατί μια ομάδα, ένας πυρήνας από καλούς φίλους και οπαδούς από ένα σωματείο να μη χρεωθεί μια δουλειά με ευθύνη του ΔΣ και να δουλέψει με μέλη του σωματείου;

Να αναλάβει οργανωτική δουλειά καταγράφοντας τους γονείς - μέλη του σωματείου, σε ποια σχολεία είναι τα παιδιά τους, να συζητήσουν σε μια σύσκεψη για τα προβλήματα ως εργαζόμενοι γονείς, να τους πείσουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές των συλλόγων τους με τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια ή να τα στηρίξουν, ώστε να δοθεί περιεχόμενο δράσης μέσα από το σωματείο, να δουλέψουν περισσότεροι άνθρωποι και να διευρυνθούν οι επαφές.

Προφανώς όλος αυτός ο σχεδιασμός θα περνάει από τις Κομματικές Ομάδες και θα γίνεται πρώτα κτήμα των στελεχών του Κόμματος που έχουν χρεωμένο τον χώρο, για να βοηθούν στον σχεδιασμό, στη διάταξη των δυνάμεων και στον ουσιαστικό έλεγχο με στόχο να κινητοποιούν όσο γίνεται περισσότερους φίλους και οπαδούς.

Δουλειά μέσα από τα σωματεία μπορεί να σχεδιαστεί για τις γυναίκες, για ανέργους, για τον ελεύθερο χρόνο, για θέματα Πολιτισμού, Παιδείας, Υγείας, κ.ά., όπου με πυρήνες φίλων και οπαδών μπορούν να αναπτυχθούν πολλές πρωτοβουλίες.

Η θεματολογία δεν έχει τόσο σημασία, αναλόγως με την πείρα και τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε χώρου, όσο το περιεχόμενο που θα δίνεται στη δουλειά, ο προσανατολισμός, ένα καλό ευέλικτο σχέδιο εμπλοκής περισσότερων ανθρώπων στη δράση και η διεύρυνση των δεσμών στηριγμένη στη στρατηγική του Κόμματος.

Η δουλειά με τη στρατηγική πρέπει να αποτελεί ενιαίο συστατικό της δράσης ώστε να δοθεί περισσότερο βάθος και πλάτος στο άνοιγμα των διαφόρων μετώπων πάλης από τη σκοπιά της ανασυγκρότησης και της κοινωνικής συμμαχίας.

Αυτό θα βοηθήσει να ξεπερνιούνται δισταγμοί, προκαταλήψεις, στενότητες και αντιλήψεις οξύνοντας το ταξικό κριτήριο που αποτελεί βασικό στοιχείο για να δρούμε με ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα και αντοχή.

Εύχομαι καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ.


Παναγιώτης Σαββίδης
Κατερίνη

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι εδαφικές ΚΟΒ στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας(30/10/2015)
Συζητώντας με φίλους του Κόμματος για το εκλογικό αποτέλεσμα και την «επόμενη μέρα»(9/10/2015)
Σχεδιασμένο κάλεσμα ψήφου στο ΚΚΕ και ετοιμότητας για τη συνέχεια της πάλης(10/1/2015)
Πρόσφορο το έδαφος(17/11/2013)
Για τους ετεροδημότες(16/9/2009)
Το Συνέδριο αφορά όλες τις λαϊκές δυνάμεις(25/10/2008)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org