Πέμπτη 4 Μάρτη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πιο ικανοί στην καθοδηγητική δουλειά από τη σκοπιά της στρατηγικής μας

Συμφωνώ με τις Θέσεις για το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Στα 102 χρόνια ζωής και δράσης του Κόμματος, μέσα από τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει στο Πρόγραμμα και στη στρατηγική μας, έχουμε αποκτήσει τεράστια πείρα, η οποία είναι πολύτιμη, είναι όπλο στα χέρια μας και μέσα από τη μελέτη της και την αφομοίωσή της πρέπει να γίνεται οδηγός στην καθημερινή μας δράση και δουλειά, ώστε η υπόθεση του Κόμματος να ανεβαίνει κάθε φορά ένα μπόι ψηλότερα.

Οι Θέσεις για το Συνέδριο πρέπει να μελετηθούν από όλο το κομματικό δυναμικό. Ολη αυτή η δουλειά να διαπεράσει μέχρι κάτω όλα τα Οργανα του Κόμματος, όλες τις ΚΟΒ, την ΚΝΕ.

Μέσα από το διάβασμα και τη μελέτη των Θέσεων, ο καθένας μας βλέπει να αποτυπώνεται το μερίδιο της δικής του δουλειάς, της δουλειάς των Οργάνων του Κόμματος, της δουλειάς των ΚΟΒ. Ωστε όλοι μας μέσα από τη συζήτηση να συμβάλουμε στη συλλογική αποτίμηση, στην κριτική και αυτοκριτική εξέταση της δουλειάς και της δράσης, της δικής μας και όλου του Κόμματος, να κρατήσουμε τα θετικά και να διορθώσουμε αδυναμίες και ελλείψεις ώστε να γίνουμε πιο ικανοί και πιο αποτελεσματικοί και στα καθοδηγητικά Οργανα αλλά και σε κάθε Οργάνωση του Κόμματος για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων που θέτουμε, υπηρετώντας την ισχυροποίηση του Κόμματος και να προωθούμε την οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό.

Οι συνθήκες στις οποίες δρούμε (με την κατάσταση στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, με την υποχώρηση του εργατικού κινήματος και τη νέα οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πανδημία που λειτούργησε ως καταλύτης), δυσκολεύουν και είναι καθήκον μας να γίνουμε πιο ικανοί στο ολόπλευρο ατσάλωμα του Κόμματος.

Μέσα σε όλη αυτήν τη θετική δράση που έχουμε σαν Κόμμα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αδύναμες πλευρές στην καθοδηγητική μας δουλειά για το πώς προωθούμε και εξειδικεύουμε μέχρι τις ΚΟΒ τις αποφάσεις, τις κατευθύνσεις και τις επεξεργασίες του Κόμματος. Πολλές φορές τις πηγαίνουμε αποσπασματικά σαν γενικές κατευθύνσεις με καθήκοντα και ημερομηνίες για υλοποίηση χωρίς να εξειδικεύεται ο σχεδιασμός για το πώς θα πατήσουν στον κάθε χώρο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, τις δομές του κινήματος, που υπάρχουν. Δεν μπορούμε για παράδειγμα σε μια αγροτική περιοχή, που έχει μεγάλο κομμάτι αγροτών με δυο αγροτικούς συλλόγους όπου πλειοψηφούν οι δυνάμεις μας, σε μέρα πανελλαδικής δράσης για την Υγεία, για τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας της περιοχής, να μην αξιοποιούμε τους δυο συλλόγους σ' αυτή την κατεύθυνση για κινητοποίηση και να ψάχνουμε αν έχει παράρτημα το Σωματείο Συνταξιούχων του νομού για να καλέσει σε κινητοποίηση.

Να διορθώσουμε αδύναμες πλευρές στη λειτουργία των Οργάνων. Δεν φτάνει μόνο η σταθερή εβδομαδιαία συνεδρίαση των Οργάνων και των Γραφείων των ΚΟΒ και οι συνεδριάσεις να παίρνουν έναν διεκπεραιωτικό - ενημερωτικό χαρακτήρα, αντίστοιχα έτσι να φτάνει η δουλειά μέχρι το επίπεδο των ΚΟΒ. Χρειάζεται να οργανώνονται και να σχεδιάζονται καλά οι συνεδριάσεις και οι συζητήσεις των θεμάτων, να γνωρίζουμε τον χώρο δράσης και πώς θα πατήσει το κάθε φορά σχέδιο, να μελετάμε και να εξειδικεύουμε πώς παρεμβαίνει ο αντίπαλος, να μελετάμε τη δράση των άλλων δυνάμεων, να κατανοούμε πώς αποτυπώνονται κάθε φορά οι εξελίξεις στο χώρο ευθύνης μας, ώστε να μπορούμε να εξειδικεύουμε και να δουλεύουμε κατάλληλα μέχρι το επίπεδο των ΚΟΒ τις επεξεργασίες μας.

Χρειάζεται και πρέπει να ξεπεράσουμε και να αφήσουμε πίσω μας αναποτελεσματικούς τρόπους καθοδήγησης των ΚΟΒ, τρόπους καθοδήγησης της λογικής θα τους μαζέψω, θα τους τα πω, θα τους δώσω και «Ριζοσπάστη», θα μου δώσουν και συνδρομές, χωρίς να γίνεται ουσιαστική και ποιοτική συζήτηση στην ΚΟΒ, χρειάζεται να κοπιάσουμε περισσότερο, με μεγαλύτερη συμβολή από τον καθένα μας και να γίνουμε πιο ικανοί σ' αυτή τη δουλειά.

Χρειάζεται και πρέπει καθημερινό μέλημα των καθοδηγητικών Οργάνων να είναι η προετοιμασία, η ανάδειξη και η βοήθεια των νέων στελεχών, να ξεπερνούν δυσκολίες τόσο στην καθοδηγητική τους δουλειά και να μη συμβιβάζονται με αυτές όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Τα νέα Οργανα από τη σκοπιά της ηλικίας των στελεχών, που είναι θετικό να υπάρχουν νέα στελέχη γιατί αποτυπώνεται η δουλειά του Κόμματος χτίζοντας το αύριο, πρέπει να γίνεται τέτοια δουλειά και να δίνεται η απαραίτητη βοήθεια ώστε η αυτοθυσία και η διάθεση για προσφορά που διακατέχει τα νέα στελέχη να μην κάμπτεται από τις δυσκολίες, να μην πηγαίνει πίσω απ΄ τον όγκο δουλειάς ή το βουνό δουλειάς που βλέπουμε καμία φορά μπροστά μας, αλλά να καταφέρνουν να ξεδιπλώνουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν, να τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους, να μην έχουν δισταγμούς στην καθοδηγητική τους δουλειά, να καταφέρουμε τελικά να δουλεύουμε με χαρτί και μολυβί και όχι γενικά, ώστε μέσα από όλη τη δουλειά και την απαραίτητη βοήθεια να κατανοούμε στην πράξη τους δεσμούς και την ιστορική παρακαταθήκη που έχει το Κόμμα μας, τις δυνατότητες που υπάρχουν, που καμία φορά ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν τις πιστεύουμε ότι μπορούμε να τις φτάσουμε και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στη μάχη της Οικονομικής Εξόρμησης. Να γίνεται τέτοια ποιότητα δουλειάς και να δίνεται τέτοια βοήθεια ώστε το τέλος μιας μάχης όπου αποτυπώνονται οι δυνατότητες που υπάρχουν, να γίνεται η αρχή της επόμενης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που κατακτήσαμε από την προηγούμενη μάχη και δίνοντας μια συνέχεια σ' αυτές, ώστε να αποτυπώνεται στην ισχυροποίηση του Κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Να καταφέρουμε να εκπαιδεύσουμε το δυναμικό μας που είναι μάχιμο και με διάθεση προσφοράς να ανταπεξέρχεται σε όλες τις συνθήκες, όποιες κι αν είναι αυτές.

Είναι καθήκον μας, μπορούμε και πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην καθοδηγητική μας δουλειά και στα Οργανα και στις ΚΟΒ, είναι ανάγκη να δυναμώσει το ιδεολογικό - πολιτικό περιεχόμενο της συζήτησης, να αναπτύσσεται η ικανότητα όλων μας να διεξάγουμε την ιδεολογική, πολιτική και μαζική πάλη. Να δρούμε πρωτοπόρα, πρωτόβουλα και αποτελεσματικά σε όλες τις συνθήκες. Να αποκτάμε την ικανότητα εξειδίκευσης της στρατηγικής μας σε κάθε φάση και καθημερινά ώστε να δυναμώνει η εκλαΐκευση και να γίνεται πιο διεισδυτική, να φτάνει πιο πλατιά η πολιτική πρόταση του Κόμματος σε όσο το δυνατόν κάθε φορά μεγαλύτερο κομμάτι των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣ. ΖΗΤΩ ΤΟ 21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ.


Πάνος Σταθελάκης
Μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org