Πέμπτη 25 Φλεβάρη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για τη συλλογική αξιοποίηση και μελέτη της πείρας από τη δουλειά του Κόμματος στην εργατική τάξη

Στο πρώτο κείμενο Θέσεων της ΚΕ για το 21ο Συνέδριο του Κόμματος, που αποτελεί και το βασικό κείμενο των Θέσεων, πιάνονται μια σειρά πλευρές για τη βελτίωση της καθοδηγητικής μας δουλειάς, ειδικά σε συνθήκες που βαραίνει η υποχώρηση του κινήματος.

Θεωρώ ότι μια από τις πλευρές για να μπορέσει να περάσει η καθοδηγητική μας δουλειά σε μια ανώτερη φάση, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι το ζήτημα της συλλογικής αξιοποίησης και μελέτης της πείρας και ειδικά στο κίνημα.

Πείρα θετική και αρνητική, που συγκεντρώθηκε τα προηγούμενα χρόνια από μάχες που δώσαμε, αλλά και νέα πείρα που συγκεντρώνεται καθημερινά από τη δουλειά και δράση των κομμουνιστών, τη δράση συνολικά του Κόμματος, ειδικά στις σημερινές συνθήκες.

Τα προηγούμενα χρόνια βελτιώθηκε σε ένα βαθμό η λειτουργία των Οργάνων, υπήρχε ανησυχία και προβληματισμός, καλύτερη προετοιμασία της συζήτησης, των ίδιων των εισηγήσεων, αλλά και αποτύπωση συμπερασμάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η προσπάθεια δεν μεταφράζεται σε συλλογική αξιοποίηση και μελέτη της πείρας, άρα σε βελτίωση του τρόπου καθοδήγησης για να μπορέσει το Κόμμα να παίξει τον ηγετικό, επαναστατικό του ρόλο.

Στην Πάτρα, συγκεντρώνεται σήμερα πλούσια πείρα, θετική και αρνητική, από τη δουλειά μας στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, από την παρέμβασή μας σε κλάδους, αλλά και από την προσπάθεια για βελτίωση των συσχετισμών στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Πείρα που συζητήθηκε από τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος στην περιοχή, που προσέφερε νέα γνώση, ανέδειξε δυσκολίες αλλά και δυνατότητες.

Καταρχήν είναι θετική μια τέτοια προσπάθεια από πλευράς Οργάνων, δηλαδή η σταθερή και σε βάθος συζήτηση, ο έλεγχος για το πώς υλοποιούνται τα καθήκοντα στο κίνημα με βάση τη στρατηγική μας, η συλλογικότητα στην προετοιμασία της συζήτησης και της εξαγωγής συμπερασμάτων και όχι μόνο η ατομική ευθύνη του κάθε στελέχους ανάλογα με τις χρεώσεις του. Αυτή η προσπάθεια βελτίωσε συνολικά τη λειτουργία των Οργάνων και ειδικά της Επιτροπής Περιοχής και του Γραφείου της, έγιναν βήματα στο να βαθαίνει η συζήτηση, στο πώς δουλεύουμε με τη στρατηγική μας.

Παρ' όλα αυτά, όμως, παραμένει ζητούμενο το πώς αξιοποιείται συλλογικά αυτή η νέα πείρα, ο τρόπος δουλειάς μας. Είναι κρίσιμο όλα αυτά να μη μένουν μόνο στο κεφάλι ορισμένων στελεχών. Χρειάζεται να αποτυπώνονται στην καθημερινή δράση του κάθε μέλους και στελέχους του Κόμματος, να παίρνουν «σάρκα και οστά» στην ίδια την καθοδηγητική μας δουλειά για τη συνολική βελτίωση της δουλειάς του Κόμματος.

Είναι ζητούμενο δηλαδή αν δουλεύουμε με τα εξής ζητήματα που βγαίνουν ως πείρα από τη δουλειά μας στην Πάτρα και επιβεβαιώνουν παράλληλα και τις Θέσεις της ΚΕ. Δηλαδή ότι:

Μόνο η ακούραστη πρωτοπόρα δουλειά των κομμουνιστών στο χώρο δουλειάς και στα σωματεία μπορεί να προκαλέσει ρήγματα και ανατροπές σε επίπεδο συνείδησης, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αγώνες. Είναι λοιπόν κρίσιμο, και σε αυτό κρινόμαστε όλοι, η άμεση εμπλοκή μας στην οργάνωση της πάλης, η πρωτοπόρα δράση όλων μας στο κίνημα, το κατά πόσο ο καθένας αναδεικνύεται σε ηγέτη στο χώρο του. Στην πρωτοβουλία που πήραμε για την αλλαγή της άσχημης κατάστασης στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας αποδείχτηκε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η στάση και δράση συντρόφων που είχαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Σωστά όλη μας η προσπάθεια συγκεντρώνεται για να διαμορφωθεί μια μαζική, μαχητική πρωτοπορία εργατών σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, σε βιομηχανικές ζώνες και μεγάλες πόλεις.

Οταν η προσπάθειά μας είναι καλά προετοιμασμένη, με καλή γνώση των εξελίξεων, της κατάστασης, της δράσης του αντιπάλου και των μηχανισμών του και παράλληλα έχεις επεξεργαστεί το πλαίσιο διεκδικήσεων, ακόμη και τη μορφή πάλης, η δουλειά σου έχει αποτελέσματα, δίνει ώθηση και προσανατολισμό στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Χρειάζεται να έχουμε την πρωτοβουλία κινήσεων, ακόμη και εκεί που έχουμε λιγοστές δυνάμεις. Δεν είναι κριτήριο να έχεις δράση και πρωτοβουλία μόνο εκεί που πλειοψηφείς, το δύσκολο είναι να έχεις την πρωτοβουλία και εκεί που ο συσχετισμός δεν είναι υπέρ σου. Οπου αφήνουμε κενό το σίγουρο είναι ότι θα το αξιοποιεί ο αντίπαλος και με αρνητικά αποτελέσματα για την εξέλιξη του ίδιου του αγώνα.

Για να έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες απαιτείται και καλή επεξεργασία στη γραμμή συσπείρωσης νέων δυνάμεων, στη συμπόρευση με τμήματα εργαζομένων που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά προβληματίζονται, παρακολουθούν στενά τη δράση μας. Ενα στοιχείο που βοήθησε στην Πάτρα για να έχουμε αποτελέσματα στη βελτίωση των συσχετισμών, στην ανάπτυξη δράσης στους κλάδους, είναι γιατί συσπειρώθηκαν δίπλα μας νέες δυνάμεις που μαζικοποίησαν τα συνδικάτα, μπήκαν στη μάχη, ηγήθηκαν στους χώρους δουλειάς τους, είναι γιατί υπήρξαν και δυνάμεις που έκαναν το βήμα και συμπορεύτηκαν μαζί μας. Δυνάμεις που σήμερα βγάζουν συμπεράσματα και μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω.

Δεν αρκεί η εγγραφή κάποιου στο σωματείο. Είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη επαφή με τον συλλογικό οργανωμένο αγώνα. Το ζητούμενο είναι η συμμετοχή και δράση του, η στήριξη για να γίνει πρωτοπόρος, που περνά από την ίδια τη λειτουργία του συνδικάτου.

Οι σημερινές συνθήκες, που η δυσκολία και συνθετότητά τους αποκτούν κάπως μόνιμα χαρακτηριστικά, είναι ανάγκη όλο το στελεχικό δυναμικό, τα ίδια τα Οργανα του Κόμματος να διαθέτουν χρόνο για τη μελέτη της πείρας και των εξελίξεων. Ειδικά, η σε βάθος μελέτη της πείρας της ταξικής πάλης, της προσπάθειας για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί να βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της καθοδηγητικής ικανότητας. Πόσο μάλλον η συλλογική αξιοποίησή της κόντρα σε μονομέρειες και τυπική διεκπεραίωση καθηκόντων ανάλογα με τον καταμερισμό του καθένα.

Η συμφωνία με τις Θέσεις της ΚΕ για το 21ο Συνέδριο του Κόμματος δεν είναι ένα τυπικό ζήτημα, ούτε ζήτημα καθαρά μόνο συμφωνίας. Αν μείνουμε μόνο στο επίπεδο της συμφωνίας και δεν αλλάξει τίποτα στη δουλειά μας, συλλογική και ατομική, τελικά δεν κάναμε τίποτα. Ολοι μας θα κριθούμε τα επόμενα χρόνια στο κατά πόσο οι Θέσεις και αύριο οι Αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου θα γίνουν πλευρές της δουλειάς και καθοδηγητικής μας προσπάθειας. Σε αυτό απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης και απαιτητικότητας, επιμονή και τόλμη.

Ζήτω το 21ο Συνέδριο του Κόμματός μας.


Σωτήρης Παρίσης
Μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕΠάτρα, 14/02/2021

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι νέες απαιτήσεις στην καθοδηγητική δουλειά απαιτεί ποιοτικό άλμα(1/7/2021)
Μεγαλύτερες απαιτήσεις για ολόπλευρη και ζωντανή καθοδηγητική δουλειά(12/6/2021)
Η επαναστατική μας δράση, «καθρέφτης» της επαναστατικής μας λειτουργίας(5/3/2021)
Πιο ικανοί και διεισδυτικοί στην αντιμετώπιση καθοδηγητικών αδυναμιών(27/2/2021)
Αντιστοίχιση της καθοδηγητικής δουλειάς με βάση τις σημερινές απαιτήσεις(19/2/2017)
ΧΙΩΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ(16/4/2013)

Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org