ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

α. Ανακοινώσεις λοιπών ΝΠΔΔ, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΙΔ και Οργανισμών όλες σε πλαίσιο χρεώνονται με εμπορικό τιμολόγιο

β. Ξένες δημοσιεύσεις , κατόπιν συμφωνίας

γ. Ισολογισμοί 4,40 € /εκ. στήλης, συνοπτικοί 5,28 € /εκ. Ενημερώσεις για τήρηση Αρχείου εμπορικό τιμολόγιο

δ. Στις παρακάτω κατηγορίες διαφημιζόμενων θα δίνονται απευθείας σταθερές εκπτώσεις που τα ποσοστά τους αναφέρονται συγκεκριμένα για κάθε περίπτωση και δεν δικαιούνται άλλης έκπτωσης:

- Καταχωρίσεις κοινωφελών ιδρυμάτων ,σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου , τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς , χρεώνονται με έκπτωση 40% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου .

-Ανταλλακτικές καταχωρίσεις με άλλα Μ.Μ.Ε χρεώνονται με έκπτωση 80% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου

-Καταχωρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (UNICEF ,ΟΗΕ κλπ) καθώς και Ελληνικά Ιδρύματα και Σωματεία αναγνωρισμένα από το Νόμο , με φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα, εφ' όσον εγκριθεί από την διεύθυνση της εφημερίδας το περιεχόμενο τους, δημοσιεύονται δωρεάν

ε.Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει συμψηφιστικές συμφωνίες με διαφημιζόμενους όπου ο τρόπος κοστολόγησης των καταχωρίσεων και το ύψος των εκπτώσεων θα υπαγορεύονται από τις κάθε φορά ανάγκες των συμβαλλόμενων. 

στ.  Οι καταχωρήσεις που δημοσιεύονται στα πλαίσια χορηγίας επικοινωνίας δεν χρεώνονται.

ζ.  Οι καταχωρίσεις που δημοσιεύονται στο ημερήσιο φύλλο όπως και οι εμπορικές καταχωρήσεις της Β Ζώνης των λοιπών σελίδων του ημερήσιου θα δημοσιεύονται και στον Ρ του σ/κυριακάτικου φύλλου ως έχουν με τις χρεώσεις που αναφέρονται.Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org