ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
 

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

α.ΟΠΑΠ:Οι καταχωρίσεις του ΟΠΑΠ θα χρεώνονται ως εξής:

Οι διαφημιστικές καταχωρίσεις (διαστάσεων 2χ10) που θα δημοσιεύονται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας θα χρεώνονται κατ’ αποκοπή με 600€ στο καθημερινό φύλλο (από Τρίτη έως Σάββατο) και με 900€ στο Κυριακάτικο χωρίς καμία επιπλέον έκπτωση.

Για καταχωρίσεις στις υπόλοιπες σελίδες του Ριζοσπάστη θα ισχύουν οι αρχικές τιμές του τιμοκαταλόγου και έκπτωση 55%.

β.Τράπεζες:Ανακοινώσεις και λοιπές μη εμπορικές δημοσιεύσεις χρεώνονται με εμπορικό τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 50%

γ. Ανακοινώσεις λοιπών ΝΠΔΔ, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΙΔ και Οργανισμών χρεώνονται με εμπορικό τιμολόγιο

δ. Ξένες δημοσιεύσεις , κατόπιν συμφωνίας

ε. Ισολογισμοί 4,40 € /εκ. στήλης, συνοπτικοί 5,28 € /εκ. Ενημερώσεις για τήρηση Αρχείου εμπορικό τιμολόγιο

στ. Στις παρακάτω κατηγορίες διαφημιζόμενων θα δίνονται απευθείας σταθερές εκπτώσεις που τα ποσοστά τους αναφέρονται συγκεκριμένα για κάθε περίπτωση και δεν δικαιούνται άλλης έκπτωσης:

- Καταχωρίσεις κοινωφελών ιδρυμάτων ,σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου , τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς , χρεώνονται με έκπτωση 40% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου .

-Ανταλλακτικές καταχωρίσεις με άλλα Μ.Μ.Ε χρεώνονται με έκπτωση 80% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου

-Καταχωρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (UNICEF ,ΟΗΕ κλπ) καθώς και Ελληνικά Ιδρύματα και Σωματεία αναγνωρισμένα από το Νόμο , με φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα, εφ' όσον εγκριθεί από την διεύθυνση της εφημερίδας το περιεχόμενο τους, δημοσιεύονται δωρεάν

ζ.Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει συμψηφιστικές συμφωνίες με διαφημιζόμενους όπου ο τρόπος κοστολόγησης των καταχωρίσεων και το ύψος των εκπτώσεων θα υπαγορεύονται από τις κάθε φορά ανάγκες των συμβαλλόμενων. 

η.  Οι καταχωρήσεις που δημοσιεύονται στα πλαίσια χορηγίας επικοινωνίας δεν χρεώνονται.Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org