Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Διαμόρφωση ρεύματος προς την κατάρτιση αλλά και τη μαθητεία μέσα στο πλαίσιο των σπουδών, σύνδεση των δομών της κατάρτισης με τον επιχειρηματικό κόσμο, ακόμα μεγαλύτερη πρόσδεση των πανεπιστημίων στις επιχειρήσεις είναι κάποιοι από τους εμπροσθοβαρείς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 18 Δεκέμβρη και περιλαμβάνει δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργείου Παιδείας και...
1451 λέξεις, σελ.: 16
Σύντροφοι και συντρόφισσες, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του 11ου Συνεδρίου και παρατηρητές, σύντροφοι και συντρόφισσες της αντιπροσωπείας του Κόμματος, αγαπητοί προσκεκλημένοι, Να καλωσορίσουμε τις...
7915 λέξεις, σελ.: 17Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org