ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 9 Φλεβάρη 2017
Σελ. /24
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τροπολογίες για ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους

Κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητιέται σήμερα στη Βουλή

Τέσσερις τροπολογίες, που διευκολύνουν γονείς, μαθητές και φοιτητές, κατέθεσε χτες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητιέται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι τροπολογίες αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση, την κατοχύρωση της βαθμολογίας στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις μετεγγραφές φοιτητών και τον καθορισμό ημερομηνίας των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Για την Ειδική Αγωγή

Η πρώτη τροπολογία προβλέπει «την κατάργηση του άρθρου 48 παρ. 4γ του Ν. 4415/2016». Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «Με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4415/2016, άρθρο 48, παρ. 4γ) και στο πλαίσιο της διαχείρισης του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, το τελευταίο τοποθετείται, χωρίς προσόντα, στην ειδική εκπαίδευση. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει αρνητικά, ταυτόχρονα, τόσο τη γενική όσο και την ειδική εκπαίδευση και προτείνεται η κατάργησή της, καθώς είναι μια ρύθμιση που υποβαθμίζει παραπέρα την ειδική παιδαγωγική στήριξη, την ώρα μάλιστα που υπάρχουν εκπαιδευτικοί και ειδικότητες με ανάλογα προσόντα που δεν εργάζονται στον αντίστοιχο τομέα».

Για την κατοχύρωση μαθημάτων

Η δεύτερη τροπολογία, για τις πανελλαδικές εξετάσεις, προβλέπει σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ότι αυτές «αποτελούν μια ψυχοφθόρα διαδικασία στην οποία προστίθεται το οικονομικό κόστος για την προετοιμασία των υποψηφίων, βάρος που επωμίζεται εξολοκλήρου η οικογένεια. Συν τοις άλλοις, πιθανή αποτυχία ή μη αναμενόμενη βαθμολογία σε κάποιο από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, οδηγεί στην επανάληψη όλης της διαδικασίας, του συνόλου δηλαδή των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, προκειμένου οι υποψήφιοι να πετύχουν στις πρώτες σχολές επιλογής τους. Με την παρούσα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, παράλληλα με τη δυνατότητα να δοθούν εξετάσεις στα μαθήματα αυτά που ο υποψήφιος επιθυμεί». Το σχετικό άρθρο που προτείνεται από το ΚΚΕ να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αναφέρει: «Στον νόμο 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4342/2015, και 4351/2015, προστίθεται στο άρθρο 4, εδάφιο ως εξής: οι υποψήφιοι για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Το δικαίωμα αυτό εκτείνεται δυνητικά σε πάνω από μια εξεταστικές δοκιμασίες».

Για τις μετεγγραφές φοιτητών

Με την τρίτη τροπολογία για τις μετεγγραφές των φοιτητών προτείνει τη δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτος, σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτά που έχουν εισαχθεί. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προϋποθέτει την ουσιαστική στήριξη των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλίζονται ο αναγκαίος εξοπλισμός τους, το απαραίτητο επιστημονικό και λοιπό δυναμικό, η δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές και σπουδαστές, τα δωρεάν συγγράμματα». Αιτία για την κατάθεση της τροπολογίας όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση είναι ότι «η κατάσταση για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με σοβαρή πιθανότητα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η κατάσταση δυσχεραίνει με την ανυπαρξία φοιτητικών εστιών, με τα ελάχιστα παρεχόμενα δωμάτια, αλλά και το μεγάλο κόστος της φοιτητικής μέριμνας.

Το άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας έχει ως εξής: «Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές, των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα, εφόσον ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 9.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι, με αποθανόντα σύζυγο, ανύπαντροι γονείς, κ.τ.λ.) και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις), με αναπηρία 67% και άνω, η δυνατότητα μετεγγραφής δε λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις περιπτώσεις όπου ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας είναι άνεργο, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Για τα παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, επίσης, η δυνατότητα μετεγγραφής δε λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα τμήματα με αυτό που έχουν περάσει έως τριών διαφορετικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Η δυνατότητα μετεγγραφής ισχύει και για φοιτητές που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτος. Ισχύει, επομένως, αναδρομικά και για τους εισαχθέντες από το 2012 και εξής.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε αντίθετη σχετική διάταξη νόμου, καθώς και το όριο μεταφερόμενων θέσεων σε ποσοστό του 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα, καταργούνται».

Για την ημερομηνία των πανελλαδικών

Στην τέταρτη τροπολογία για τον καθορισμό ημερομηνίας των ενδοσχολικών εξετάσεων προτείνεται: «Ο καθορισμός της ημερομηνίας των ενδοσχολικών εξετάσεων ανακοινώνεται αποκλειστικά, τον Σεπτέμβρη, δηλαδή στην αρχή κάθε σχολικού έτους».

Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μεταθέσει τις ενδοσχολικές εξετάσεις πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον άγχος στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Επί της ουσίας, θα παραταθούν το κόστος των φροντιστηρίων, το άγχος των μαθητών και τα εξαντλητικά ωράρια.

Την ίδια στιγμή, κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης δεν έχει ληφθεί για τους μαθητές, η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, ενώ τα κενά παραμένουν ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το κλίμα αιφνιδιασμού που υπάρχει στη σχολική κοινότητα και να μην αλλάξει το έως τώρα δεδομένο για τους υποψηφίους».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Για τις κυβερνητικές νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή

Στις ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις που συζητιέται από σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας γι' αυτές ότι βασικός παρονομαστής τους για άλλη μια φορά είναι ο «εξορθολογισμός του κόστους», γιατί σε αυτή την οικονομία οι μορφωτικές εκπαιδευτικές ανάγκες λογίζονται σαν κόστος...

Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ σημειώνει ότι η κυβέρνηση «αντί να καταργήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ιδιωτικής παράλληλης, μέσα στο κατά τα άλλα "δημόσιο" σχολείο, έρχεται να την ενισχύσει παραπέρα. Προβλέπεται, λοιπόν, η γενίκευσή της, πέρα από τα σχολεία της Γενικής που ίσχυε μέχρι τώρα, και στα ειδικά σχολεία. Καλώντας ταυτόχρονα τους γονείς να αναζητήσουν και με δική τους ευθύνη να προσκομίσουν το ποινικό μητρώο των προσλαμβανόμενων. Είναι ντροπή. Καλούν τους γονείς να γίνουν και πελάτες και ντετέκτιβ. Κι όλα αυτά προτείνονται τη στιγμή που ψηφίστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό οι μειώσεις των κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ για τις ειδικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις, καλώντας τις οικογένειες αυτών των παιδιών να επωμιστούν το κόστος», σχολιάζει η Πανελλαδική Γραμματεία.

Παράλληλα, αναφέρεται σε άλλη ρύθμιση, με την οποία «μπαίνουν επιπλέον εμπόδια για τη μείωση των μαθητών στην τάξη του γενικού σχολείου, στην οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε υπερπληθείς τάξεις (μέχρι 27 ανά τμήμα προβλέπει ο νόμος) που ακόμα και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, ούτε συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης. Δυσκολεύει ακόμα παραπέρα την απόφαση για το σπάσιμο των τμημάτων, η οποία, βέβαια, δεν συνιστά παιδαγωγική παρέμβαση για το παιδί που έχει ανάγκη, απλά δίνει μια "ανάσα" στην καθημερινή ασφυκτική μαθησιακή διαδικασία».

Και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών τονίζει: «Αρνούμαστε να κοστολογήσουμε το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στη ζωή. Αυτή η πολιτική, με τα δημοσιονομικά της, τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, τα πρωτογενή πλεονάσματα πετάει στα αζήτητα τις ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας.

Αρνούμαστε στις σημερινές σύγχρονες συνθήκες, όπου η τεχνολογική, και όχι μόνο, εξέλιξη μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες, να παζαρεύουμε τι περισσότερο θα χάσουμε.

  • Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η απαράδεκτη ρύθμιση που αφορά στην Ειδική Εκπαίδευση.
  • Κατάργηση της ιδιωτικής παράλληλης. Ούτε ευρώ από την τσέπη των γονιών.
  • Αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών στην Ειδική Εκπαίδευση.
  • Μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων σε όλες τις δομές τις Ειδικής Εκπαίδευσης και της Παράλληλης Στήριξης».
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Από τα παιδιά του φροντιστηρίου αλληλεγγύης

Με μια πολύ αξιόλογη δράση, το φροντιστήριο αλληλεγγύης της Λαϊκής Επιτροπής Κερατσινίου - Δραπετσώνας έδωσε το «παρών» στην κοπή της πίτας του παραρτήματος Κερατσινίου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Το παράρτημα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την περασμένη Κυριακή, μέσα στο κατάμεστο θέατρο «Α. Σαμαράκης», που πλημμύρισε με συγκίνηση όταν έσμιξαν οι αγωνιστές με τα άσπρα μαλλιά, οι συγγενείς των «απόντων» και η νέα γενιά.

Μαθητές των σχολείων με τραγούδια - ποιήματα - ζωγραφική τίμησαν τους ήρωες της Ηλεκτρικής, τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, τους ΕΑΜίτες και ΕΠΟΝίτες.

Το φροντιστήριο αλληλεγγύης της Λαϊκής Επιτροπής Κερατσινίου - Δραπετσώνας, θέλοντας να τιμήσει την ΕΠΟΝ, πήρε μέρος στην εκδήλωση, με 20 μαθητές. Παρουσιάστηκαν τρία αντάρτικα τραγούδια και η «Μπαλάντα του κυρ-Μέντιου» από την ορχήστρα του φροντιστηρίου. Παράλληλα, στη σκηνή παιδιά-μαθητές παρουσίασαν τέσσερα δρώμενα ανάλογα με τα τραγούδια. Εκλεισαν με σημερινά συνθήματα - διεκδικήσεις που αφορούσαν: τον πόλεμο, την Υγεία, την Παιδεία, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα προσφυγόπουλα και μια υπόσχεση... συνεχίζουμε.
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org