ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 8 Αυγούστου 2000
Σελ. /28
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ), καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου, θα πραγματοποιεί τακτικούς προγραμματισμένους κι έκτακτους ελέγχους με δεκάδες συνεργεία σ' όλη την νησιωτική κι ηπειρωτική χώρα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο των εποχικών επιχειρήσεων.

Οι εργοδότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 2656/97, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο χώρο εργασίας το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού όπου καταχωρούν αμέσως όλους τους μισθωτούς που προσλαμβάνουν.

Παράλειψη τήρησης του βιβλίου, μη καταχώρηση ή μη επίδειξή του στα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα του ΙΚΑ, επιφέρει πρόστιμο 290.000 δρχ. για κάθε μισθωτό.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org