ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τετάρτη 8 Φλεβάρη 2017
Σελ. /24
«Δωδεκάλογος» από τον ΣΕΒ για την Παιδεία

«

Παθογένειες» από τη σκοπιά των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου εντοπίζει ο ΣΕΒ στο δημόσιο σχολείο, σε έκθεση που δημοσιοποίησε για την Παιδεία, ζητώντας να προωθηθούν μια σειρά μεταρρυθμίσεις. Η έκθεση έχει τίτλο «Η έξοδος από την κρίση ξεκινάει στα θρανία» και καταλήγει σε 12 προτάσεις πολιτικής, που δεν ακούγονται βέβαια πρώτη φορά, αλλά τις συναντά κανείς στα κείμενα στρατηγικής του ΟΟΣΑ και της ΕΕ που αφορούν την Εκπαίδευση.

Η έκθεση καταπιάνεται με το πώς θα συμβάλλει η Εκπαίδευση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και ποιες είναι οι επιλογές που πρέπει να γίνουν από τις αστικές κυβερνήσεις. Ο ΣΕΒ αποτελεί και επίσημο συνομιλητή τόσο των προηγούμενων όσο και της τωρινής κυβέρνησης στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού συμπεριλαμβάνεται και στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που συστήνεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητιέται αυτό το διάστημα στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, στην έκθεση του ΣΕΒ διαπιστώνεται «υπερβολικός συγκεντρωτισμός», εκτίμηση που ευθέως παραπέμπει στις οδηγίες του ΟΟΣΑ για «αποκέντρωση» της διοίκησης της Εκπαίδευσης και «αυτονομία» σχολικών μονάδων. Σε αυτή τη λογική, ο ΣΕΒ θεωρεί ως «στοίχημα να ανεβάσουμε τα δημόσια σχολεία στο επίπεδο των καλών ιδιωτικών και πρότυπων δημόσιων σχολείων και όχι το αντίστροφο».

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, διαπιστώνει «υπερεπάρκεια ανθρώπινων πόρων» και κακή διαχείρισή τους, λίγες ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό, ευνοϊκή αναλογία δασκάλων προς μαθητές, ενώ συγκρίνει το κόστος μισθοδοσίας σημειώνοντας πως στην Ελλάδα η μισθοδοσία αποτελεί το 80% των δημόσιων δαπανών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντί του 60% στην ΕΕ και 50% στη Φινλανδία...

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο ΣΕΒ διατυπώνει μια σειρά προτάσεις πολιτικής για την Εκπαίδευση, που αφορούν τους πόρους, τη δομή, το περιεχόμενο, τους εκπαιδευτικούς. Στις πρώτες θέσεις των προτάσεων αυτών, που βρίσκονται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών και διεκδικήσεων, συναντά κανείς την «ενίσχυση της αυτονομίας των διοικήσεων των σχολείων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σχολείου». Κάτι που σημαίνει - όπως έχει αποδείξει η εμπειρία από όσες χώρες ακολουθούν αυτή την πολιτική - ενίσχυση των ταξικών φραγμών, των ανισοτήτων στην παροχή μόρφωσης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τους όρους ανάλογα με την τσέπη των γονιών. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινούνται οι προτάσεις για αξιολόγηση των σχολείων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Ο ΣΕΒ, μεταξύ άλλων, προτείνει μεν «ενίσχυση πόρων», αλλά σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και ειδικότερα για να ενισχυθούν οι δεξιότητες που αξιώνει το μεγάλο κεφάλαιο, όπως η πληροφορική και η «επιχειρηματικότητα» στα σχολεία, και προτείνει «αύξηση της εμπλοκής των τοπικών αρχών» στα της Εκπαίδευσης. Για τη στελέχωση των σχολείων προτείνει «καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να αυξηθούν οι μέσες ώρες διδασκαλίας και να μειωθούν οι ανάγκες για έκτακτους εκπαιδευτικούς» και «προγράμματα ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων των πτυχιούχων που σκοπεύουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί», σε μία κατεύθυνση ενίσχυσης των εμποδίων ανάμεσα στο πτυχίο από την άσκηση του επαγγέλματος. Επίσης, ζητά «αντικατάσταση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το άρθρο 14 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Συμμετοχή στη δράση «Να σκέφτεσαι τους άλλους»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με τίτλο «Να σκέφτεσαι τους άλλους», η οποία απευθύνει πρόσκληση σε γονείς και εκπαιδευτικούς για δημιουργία συλλογικών έργων από μαθητές. Κάλεσμα στα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και ΕΛΜΕ, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία απευθύνει η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ.

«Καθώς τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας και καθημερινά χιλιάδες παιδιά του πολέμου εγκλωβίζονται στη χώρα μας, λόγω των αποφάσεων της ΕΕ και της κυβέρνησης, ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να "μιλήσουμε" στους μαθητές μας! Καλούμε τα ΔΣ των Συλλόγων και των ΕΛΜΕ, τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος στη δράση της ΕΕΔΥΕ (...) Μέσα από τη δράση αυτή, να καλέσουμε τους μαθητές μας "να σκεφτούν τους άλλους" με την τέχνη τους, με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια τους!», αναφέρει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο κάλεσμά του.

Τα έργα μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά σε όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής - πνευματικής δημιουργίας: μουσική, βίντεο, ζωγραφική, κολάζ, αφισέτες ή μεγάλα ταμπλό, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ. Οι ατομικές προσπάθειες, όσον αφορά τη γραφική ύλη, προτείνεται να έχουν διάσταση σε μέγεθος χαρτιού Α3 ή Α4 και οι ομαδικές μπορούν να είναι και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη πρωτοβουλία.

Οπως επισημαίνεται, τα έργα των μαθητών μπορούν να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Συλλόγων και ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τις τοπικές Επιτροπές Ειρήνης. Το ΠΑΜΕ καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς για περισσότερες διευκρινίσεις να επικοινωνούν κεντρικά με την ΕΕΔΥΕ (www.eedye.gr) και τις Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής τους ή με τις τοπικές Επιτροπές του ΠΑΜΕ.

Υπονόμευση του έργου των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης

Το Σωματείο Υποστήριξης του θεραπευτικού προγράμματος «18 ΑΝΩ» απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Γ. Π., και καλεί την Πολιτεία να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να προσελκύονται οι εξαρτημένοι στα θεραπευτικά προγράμματα, να ολοκληρώνουν κανονικά την απεξάρτησή τους και το σχολείο τους και να επανεντάσσονται ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, άλλος ένας νέος άνθρωπος που βρίσκεται στη φάση της απεξάρτησης, ο Γ. Π., 38 χρόνων, μέλος της Κοινωνικής Επανένταξης του «18 ΑΝΩ» και μαθητής του σχολείου του «18 ΑΝΩ», παρουσιάστηκε στις 3/2/2017 στο ΑΤ Αιγάλεω για να δώσει το «παρών». Εκεί κρατήθηκε, χωρίς να του γνωστοποιηθεί ο λόγος της κράτησής του. Χτες το απόγευμα ο Γ. Π. οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου, όπως του ανακοινώθηκε, θα παραμείνει μέχρι να δικαστεί (με κατηγορίες που αφορούν την εποχή που ήταν χρήστης).

Πρόκειται για μια ενέργεια που βάζει σε κίνδυνο τη θεραπεία απεξάρτησης αυτού του νέου ανθρώπου, δημιουργεί κινδύνους υποτροπής και μ' αυτόν τον τρόπο θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του. Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν το έργο των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης, συντηρώντας και αναπαράγοντας την ίδια την εξάρτηση. Ενώ αξίζει να θυμίσουμε ότι από το 2013 έχει ψηφιστεί νόμος που αποποινικοποιεί τη χρήση κάνναβης, όχι όμως - απ' ότι φαίνεται για πολλοστή φορά - και τον άνθρωπο που δίνει τη μάχη της απεξάρτησης...

Τα «Θέματα Παιδείας» στην Εκθεση Εικαστικών Τεχνών

To περιοδικό «Θέματα Παιδείας» προγραμματίζει την Κυριακή 12 Φλεβάρη, στις 12 το μεσημέρι, ξενάγηση στην έκθεση με θέμα «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση, 1950-1974» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη και ξενάγηση που διοργανώνει το περιοδικό στην έκθεση, μετά την επιτυχία που σημείωσε η πρώτη επίσκεψη.

Οπως όλες οι ξεναγήσεις, είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του περιοδικού: 210-8213430

Βιβλιοπαρουσίαση

Η Περιφερειακή Οργάνωση ΑΕΙ Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου «Καμό» του Κ. Μκριτιτς, που κυκλοφορεί από τη «Σύγχρονη Εποχή». Η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει αύριο Πέμπτη, στις 7 μ.μ., στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ. Θα μιλήσει ο Ευθύμης Δημάκης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org