ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τετάρτη 8 Φλεβάρη 2017
Σελ. /24
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»
Μερεμέτια που δεν αλλάζουν το απαράδεκτο καθεστώς ασφάλισης

Από παλιότερη κινητοποίηση με αιχμή το Ασφαλιστικό και τα «μπλοκάκια»
Από παλιότερη κινητοποίηση με αιχμή το Ασφαλιστικό και τα «μπλοκάκια»
Να «μαζέψει» τα ασυμμάζευτα στο ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων - ασφαλιζόμενων με «μπλοκάκι» επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Χτες εξέδωσε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, τη δεύτερη μέσα σε λίγες βδομάδες, που τροποποιεί την πρώτη σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς όμως να αναιρεί τις επώδυνες ανατροπές στην ασφάλιση επιστημόνων και αυτοαπασχολούμενων.

Ετσι, και η δεύτερη διευκρινιστική εγκύκλιος διαιωνίζει το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης με τα «μπλοκάκια», τα οποία υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας κι από πάνω φορτώνει στον ίδιο τον ασφαλισμένο το βάρος ν' αποδείξει τη σχέση αυτή.

Η μόνη διαφορά που φέρνει η νέα τροποποιητική εγκύκλιος, είναι ότι για το διάστημα που ο εργαζόμενος - ασφαλισμένος με «μπλοκάκι» θα «κυνηγά» να αποδείξει ότι υπάγεται σε αυτό το καθεστώς ασφάλισης (άρθρο 39, παράγραφος 9 του νόμου 4387), αν ο εργοδότης δεν το αποδέχεται, δεν θα καταβάλλει το σύνολο της εισφοράς για την κύρια σύνταξη 20% - όπως δηλαδή προέβλεπε η προηγούμενη εγκύκλιος - αλλά θα καταβάλλει το 6,67% των αποδοχών του, όπως δηλαδή και οι μισθωτοί.

Βέβαια, το βασικό ζήτημα που προέκυπτε από την πρώτη εγκύκλιο, το γεγονός δηλαδή ότι το βάρος της απόδειξης της σχέσης του ασφαλισμένου με τον εργοδότη το επωμίζεται ο πρώτος, δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τη νέα εγκύκλιο. Ως εκ τούτου, οι δυσμενείς συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων ασφαλισμένων με «μπλοκάκι» παραμένουν ακέραιες.

Και τούτο διότι η διαδικασία «απόδειξης» εκ μέρους του ασφαλισμένου της σχέσης εργασίας με τους εργοδότες του (και μόνο έως δύο) μόνο εύκολη δεν είναι, αφού στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας, αυτό θα οδηγεί είτε σε μετακύλιση της συνολικής επιβάρυνσης στις πλάτες του ασφαλισμένου σιωπηρά, είτε σε μείωση των αποδοχών και άρα έμμεση μεταφορά ολόκληρης της ασφάλισης σε βάρος του ίδιου, είτε σε εξαναγκασμό να διακόψει μια τέτοια απασχόληση και να «κλείσει» το «μπλοκάκι».

Η νέα διάταξη

Στη νέα τροποποιητική εγκύκλιο, η αναφορά που γινόταν για τον τρόπο απόδειξης της συγκεκριμένης σχέσης μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), παραμένει σε ισχύ και προβλέπει πως «ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

(...) Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του (...) Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ (...) μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά...».

Εξοντωτικές εξαιρέσεις

Επιπλέον, όπως προκύπτει και από τις δύο εγκυκλίους, από τη διάταξη με τα «μπλοκάκια» εξαιρούνται οι εργαζόμενοι δικηγόροι που προσφέρουν την εργασία τους σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και γραφεία.

Οπως αναγράφεται στην παράγραφο 6 της εγκυκλίου, «στην κοινοποιούμενη διάταξη δεν υπάγονται οι εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτοί)». Με δεδομένο ότι πολλές τέτοιες εταιρείες εμφανίζουν τους δικηγόρους μισθωτούς σε αυτές ως «συνεργάτες», γίνεται φανερό ότι το βάρος ολόκληρης της ασφάλισης πέφτει σε αυτούς.

Οπως καταγγέλλουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων και Μισθωτών Δικηγόρων, η εγκύκλιος πέραν των άλλων «εξαιρεί προκλητικά από την εφαρμογή της τις δικηγορικές εταιρείες, ακυρώνοντας έτσι και τυπικά την υποχρέωσή τους να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους "συνεργάτες" - υπαλλήλους συναδέλφους σε αυτές, που αμείβονται με αυτό το καθεστώς!».

Τέλος, από τη νέα τροποποιητική εγκύκλιο προκύπτει πως στην περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος έχει μισθωτή σχέση και ασφαλίζεται ως μισθωτός σε έναν εργοδότη και ταυτόχρονα προσφέρει υπηρεσίες σε ακόμα ένα ή δύο αντισυμβαλλόμενους με «μπλοκάκι», τότε και σε αυτόν θα εφαρμόζεται το καθεστώς της παρ. 9 του άρθρου 39.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Βαφτίζει «συνεργάτες» τους εργαζόμενους και τους φορτώνει την ασφάλιση

Το κάλπικο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» δεν αποδεικνύεται μόνο μέσω της νέας εγκυκλίου, αλλά και από το γεγονός ότι το κράτος ως εργοδότης «βαφτίζει» εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημοσίου ως «συνεργάτες», ενώ και εδώ υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Μια τέτοια πρακτική ακολουθείται στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), που είναι υπό κρατικό έλεγχο, δείχνοντας έτσι και το «παράδειγμα» στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το γεγονός καταγγέλλει η Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Οικονομολόγων και με ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, σημειώνει: Η κυβέρνηση «διατείνεται ότι δήθεν προστατεύει τους μισθωτούς με μπλοκάκι και άλλους αυτοαπασχολούμενους με χαμηλό εισόδημα, και πως οι εργοδότες θα πληρώνουν μερίδιο των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, με διάφορα προσχήματα, όπως ο διαχωρισμός της επαγγελματικής δραστηριότητας σε διαρκή ή ευκαιριακή, απαλλάσσει τους εργοδότες από την καταβολή οποιασδήποτε εισφοράς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που είναι υπό κρατικό έλεγχο. Η νέα διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ, στα χνάρια της προηγούμενης, εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην εφευρετικότητα μεθόδων απασχόλησης φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού, δίνοντας έτσι το σύνθημα και σε άλλους κεφαλαιοκράτες να ακολουθήσουν.

Η ΕΛΣΤΑΤ ...βαφτίζει "Ιδιώτες Συνεργάτες" και χαρακτηρίζει ως "αυτοαπασχολούμενους" όλους τους εργαζόμενους που απασχολεί για τη συλλογή στατιστικού υλικού. Στη συνέχεια, με τη νομική μεθόδευση ότι η εργασία τους "σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας", τους κατατάσσει στους "περιστασιακά αυτοαπασχολούμενους". Μάλιστα προβλέπει την πληρωμή τους τόσο με την έκδοση Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών, όσο και με έκδοση αποδείξεων δαπάνης - τίτλων κτήσης.

Και με τους δύο τρόπους πληρωμής η ΕΛΣΤΑΤ μετακυλίει κάθε κόστος ασφάλισης και περίθαλψης στους εργαζόμενους, μην αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία. Τι άραγε θα εμποδίσει κάθε εργοδότη να πράξει το ίδιο;

Να λοιπόν με ποιον τρόπο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ πρωταγωνιστούν στο έργο της εκμετάλλευσης εργαζομένων ερευνητών - νέων επιστημόνων, δίνοντας το γενικό σύνθημα στους καπιταλιστές. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πρακτική των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και τώρα βάζει και το "κερασάκι" στην "τούρτα" της επί χρόνια άθλιας εκμετάλλευσης των εργαζομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Να λοιπόν τι σημαίνουν και ποιον ωφελούν οι "βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές"».

Για το ζήτημα των εργαζομένων της ΕΛΣΤΑΤ, βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν σχετική Ερώτηση στη Βουλή.

Καλούν σε σύσκεψη τους εργαζόμενους στον ΔΟΛ

Σε σύσκεψη - συζήτηση για τις εξελίξεις στον ΔΟΛ και για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καλούν τους εργαζόμενους του Ομίλου η Πανελλαδική Ενωση Λιθογράφων, η Ενωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, η Ενωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας και η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στον ΔΟΛ, που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ. Η σύσκεψη θα γίνει αύριο Πέμπτη, στη 1 μ.μ., στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, τρίτος όροφος).

Χτες, με τις παρεμβάσεις τους στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του ΔΟΛ, οι εκπρόσωποι των σωματείων που διοργανώνουν τη σύσκεψη κάλεσαν τους συναδέλφους τους στον Οργανισμό να διαχωριστούν από τα συμφέροντα της εργοδοσίας, να πάρουν αποφάσεις για απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Υπογράμμισαν ότι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση, την απληρωσιά και την αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας τους, είναι η εργοδοσία, οι τράπεζες και η κυβέρνηση. Επομένως, απέναντι σε αυτούς χρειάζεται να στραφούν οι κινητοποιήσεις και οι διεκδικήσεις τους.

Στον αντίποδα, στελέχη του Οργανισμού επανέφεραν, για μια ακόμα φορά, προτάσεις για νομικού τύπου «λύσεις», όπως για παράδειγμα η τροπολογία για τα «κόκκινα δάνεια», δηλαδή για «λύσεις» κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα των εργοδοτών, που δεν διασφαλίζουν τα δεδουλευμένα, τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας. Τελικά, σε κλίμα αντεγκλήσεων, χωρίς να είναι σαφώς καταγεγραμμένες οι διαθέσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προσανατολίζονται να δηλώσουν από την Πέμπτη «αδυναμία συνέχισης» της λειτουργίας των Μέσων. Ανοιχτό μένει ωστόσο το ενδεχόμενο προκήρυξης νέας συνέλευσης σήμερα.

Στο μεταξύ, χτες έγινε γνωστό ότι απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των εργαζομένων να ανοίξει λογαριασμός για τη συνέχιση της λειτουργίας των μέσων του Οργανισμού. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η περιουσιακή κατάσταση του Οργανισμού θα παραμείνει αμετάβλητη, μέχρι να δρομολογηθεί από τις τράπεζες η διαδικασία της εκκαθάρισής του.

ΚΚΕ
Πρωτοφανής κοροϊδία από την κυβέρνηση

Σε σχόλιο για τη νέα κυβερνητική ρύθμιση σχετικά με τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει: «Αποτελεί πρωτοφανή κοροϊδία να αποκαλείται "ανάσα" η κυβερνητική ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών με "μπλοκάκια", τη στιγμή που οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που ξεκινούν απ' το 27% και φτάνουν στο 38% παραμένουν και θα πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά τον Μάρτη, ενώ η ευθύνη απόδειξης της μισθωτής σχέσης παραμένει στον εργαζόμενο.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά πως τάχα "υπαναχωρεί", αλλά και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις επιχειρήσεις, που για ένα δίμηνο δεν θα κληθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας και η ταχύτερη δυνατή προώθηση του νόμου - λαιμητόμου για το Ασφαλιστικό».
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org