ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 7 Δεκέμβρη 2017
Σελ. /24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ
Υπερ-μνημόνιο στο διηνεκές με άξονα την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων

Τον «χάρτη πορείας» για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ) δημοσιοποίησε χτες η πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο βέβαια την αναβάθμιση της Ευρωζώνης και συνολικά της ΕΕ, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με άλλα καπιταλιστικά κέντρα και αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δρομολογούμενη νέα «αρχιτεκτονική» στην ΕΕ έρχεται να «κουμπώσει» με ένα μπαράζ διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ενισχυμένων εποπτικών ελέγχων και «εξουσιών» σε ό,τι αφορά τα μεγέθη των κρατικών προϋπολογισμών σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη - μέλη.

«Ενα το κρατούμενο» είναι οι παρεμβάσεις για την κλιμάκωση των «μεταρρυθμίσεων», όπως βαφτίζονται οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις έντασης της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, για τις οποίες μάλιστα προβλέπονται και ειδικά «μπόνους» επιβράβευσης σε κράτη και κυβερνήσεις που προωθούν τις νέες ανατροπές, όπως, συγκεκριμένα, στην αγορά εργασίας.

Η νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει επίσης στη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, στη δημιουργία θέσης υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στη διαμόρφωση μηχανισμών στήριξης των επενδύσεων σε περιπτώσεις κλυδωνισμών ή άλλων «κινδύνων» στις οικονομίες της ΕΕ.

«Οι επόμενοι 18 μήνες θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα επόμενα βήματα», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου και καταγράφονται οι τέσσερις κύριες πρωτοβουλίες:

1. Πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ), που «θα βασίζεται στην καθιερωμένη δομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας». Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση του ΕSM όχι μόνο ως μηχανισμού κρατικών διασώσεων (όπως σήμερα στην περίπτωση της Ελλάδας) αλλά και ως «δανειστή έσχατης ανάγκης» για τη διάσωση προβληματικών τραπεζών.

Βέβαια, πίσω από την «κουρτίνα» κρύβονται οι ανταγωνισμοί και οι εύθραυστοι συμβιβασμοί μεταξύ κρατών και κυβερνήσεων αναφορικά με τον επόμενο γύρο καπιταλιστικής συσσώρευσης αλλά και τον επιμερισμό της χασούρας σε περιπτώσεις «διασώσεων» και κλυδωνισμών. Σε κάθε περίπτωση, τα σπασμένα θα φορτώνονται στις πλάτες των λαών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση έως τα μέσα του 2019.

2. Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για τη διαμόρφωση και νέων δημοσιονομικών μηχανισμών, μεταξύ των οποίων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, εξετάζονται:

  • Παροχή στήριξης στα κράτη - μέλη για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω ενός εργαλείου για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης κατόπιν αιτήματος των κρατών - μελών.
  • Μηχανισμός ασφάλειας για την Τραπεζική Ενωση - διά μέσου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου - που πρέπει να συμφωνηθεί έως τα μέσα του 2018 και να τεθεί σε λειτουργία έως το 2019.
  • Μηχανισμός σταθεροποίησης με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περίπτωση «μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών». Η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις το Μάη του 2018.
  • Ειδικός μηχανισμός σύγκλισης για τα κράτη - μέλη «που καταβάλλουν προσπάθειες να ενταχθούν στο ευρώ».

3. Ανακοίνωση αναφορικά με τα καθήκοντα Ευρωπαίου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος θα κατέχει ταυτόχρονα και τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια τη θέση του προέδρου στο Γιούρογκρουπ.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι «η ενίσχυση της συνεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας καθώς και της δημοκρατικής λογοδοσίας στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ». Πίσω από τα παχιά λόγια περί «δημοκρατικής νομιμοποίησης», που βέβαια δεν αλλάζουν στο ελάχιστο τον χαρακτήρα της ιμπεριαλιστικής ένωσης και των οργάνων της και τις διατυπώσεις, αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιεί η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται οι ενδοαστικοί ανταγωνισμοί, μαζί βέβαια με την προσπάθεια για στράτευση των λαών στα προτάγματα των καπιταλιστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «εάν επιτευχθεί κοινή συμφωνία σχετικά με τον ρόλο του υπουργού έως τα μέσα του 2019, θα είναι δυνατή η δημιουργία αυτής της θέσης στο πλαίσιο της σύνθεσης της επόμενης Επιτροπής».

4. Πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της «Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση» στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Πρόκειται για την ενίσχυση της θωράκισης του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου με την ουσιαστική αναβάθμιση των όρων που προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας (π.χ. ελλείμματα, κρατικό χρέος κ.ά.). Οπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «η πρόταση ενσωματώνει στο δίκαιο της Ενωσης τα κύρια στοιχεία της Συνθήκης για την υποστήριξη υγιών δημοσιονομικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο και συνάδει πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση έως τα μέσα του 2019.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει: «Η σημερινή δέσμη μέτρων δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο βήμα της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης της Ευρώπης, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για την Επιτροπή του Προέδρου Γιούνκερ». Το κάθε βήμα, βέβαια, όπως και τα σημερινά, επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ μπορεί να αλλάζει μόνο προς το χειρότερο για τους λαούς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ η επιτροπεία και τα μέτρα θα είναι συνεχή

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Κρήτη TV» και τον δημοσιογράφο Γ. Σαχίνη, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ρωτήθηκε για την τρίτη «αξιολόγηση» και το αφήγημα της κυβέρνησης ότι «τον Αύγουστο το πρόγραμμα τελειώνει». Στην απάντησή του σημείωσε:

«Οι αξιολογήσεις αυτές αφορούν υποτίθεται το τρίτο μνημόνιο, το οποίο λήγει το 2018, όμως έχουν περάσει κι άλλα μέτρα χωρίς να το ονομάσουν μνημόνιο. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε στη Βουλή, πρόκειται για 4ο μνημόνιο. Τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί αφορούν το 2019, το 2020 και ορισμένα ακόμα παραπέρα, που σημαίνει ότι μιλάμε για πράγματα που ήδη έχουν νομοθετηθεί και άλλα που θα νομοθετηθούν μετά το τέλος του 3ου μνημονίου και αυτών των "αξιολογήσεων" τον Αύγουστο του 2018. Τον Αύγουστο του 2018 τελειώνει απλώς αυτό που είχαν υπογράψει και οι "αξιολογήσεις" που πέρασαν και έμειναν τώρα τα 95, πολύ σκληρά επίσης, προαπαιτούμενα που θα ισχύουν από το 2018. Αρα, λοιπόν, για να μιλάμε για τέλος των μνημονίων σημαίνει ότι πρέπει μια κυβέρνηση ή αυτή η κυβέρνηση που θα επιλέξει ο λαός, που θέλει όντως να τελειώσουμε με τα μνημόνια και να περάσουμε σε μια πραγματικά νέα εποχή με ριζικές αλλαγές και ανατροπές, να πει τι θα κάνει με τους εφαρμοστικούς νόμους όλων των προηγούμενων μνημονίων. Και των τριών που έχουν επίσημα ψηφιστεί στη Βουλή και του 4ου που προχωρά κάτω απ' το τραπέζι, με συγκεκριμένες νομοθετήσεις που αφορούν πέραν του τέλους του 3ου προγράμματος.

Αρα, λοιπόν, πρέπει να πουν τι θα κάνουν. Πρέπει να απαντήσεις στα ζητήματα του αυτόματου κόφτη, γιατί και αυτό έχει περάσει. Που σημαίνει ότι όταν δεν πιάνεις αυτό το ματωμένο πλεόνασμα, που πάλι το έχει πληρώσει ο λαός, για να βγει αυτό το 3,5%, θα σου κόβει σύνταξη, μισθό, προνοιακά επιδόματα, θα κόβει απ' την Υγεία, απ' την Παιδεία, θα σου βάζει επιπλέον φορολογία, που σημαίνει ότι θα πληρώνει πάλι ο ελληνικός λαός. Αρα, τι θα γίνει μ' αυτό;

Αλλο ζήτημα που άπτεται σε αυτό που λέμε ότι είμαστε σε μια λυκοσυμμαχία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου θα έχεις συνεχή επιτροπεία, θα έχεις συνεχή μέτρα και έλεγχο ανά εξάμηνο, στους προϋπολογισμούς μέχρι το 2060. Με αυτό τι θα γίνει, αυτά δεν είναι μνημόνια, αυτά δεν είναι αντιλαϊκά μέτρα, αυτά δεν είναι αναδιαρθρώσεις; Ο κ. Τσίπρας κάνει μια προπαγάνδα προσπαθώντας να πείσει έναν κόσμο, εργαζόμενους, απλούς ανθρώπους, που είχαν πιστέψει σ' αυτόν ή έχουν εναποθέσει ακόμη κάποιες ελπίδες, ότι "ρε παιδιά κάτι θα κάνω, θα προσπαθήσω, θα υπάρξει μια δίκαιη ανάπτυξη" κ.λπ. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς του λέμε να μην ακούει αυτά τα λόγια, που είναι τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τα γνωστά των συγκεκριμένων ανθρώπων, που τους έχει γευτεί, τους έχει μάθει».

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΚΡΗΤΗ
Περιοδείες του ΚΚΕ σε Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

Με αφορμή την ορκωμοσία των νεοσύλλεκτων στρατιωτών της 2017 ΣΤ' ΕΣΣΟ, αύριο Παρασκευή 8 Δεκέμβρη, στελέχη του ΚΚΕ θα περιοδεύσουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Πελοποννήσου, για να ενημερώσουν τους νέους στρατευμένους και τους γονείς τους για τις θέσεις του ΚΚΕ για τα δικαιώματα των φαντάρων.

Συγκεκριμένα:

Στο ΚΕΝ Καλαμάτας, στις 10.30 π.μ. θα περιοδεύσει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γ. Τζαβάρα, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.

Στο ΚΕΕΜ Σπάρτης, στις 10.30 π.μ. θα περιοδεύσει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Δ. Μαστρογιαννόπουλο, Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Λακωνίας και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.

Στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού και στην 124η Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης Αεροπορίας στην Τρίπολη, στις 10.30 π.μ. θα περιοδεύσει αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Π. Πανούση, Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Αρκαδίας και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.

Στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου, στις 10.30 π.μ. θα περιοδεύσει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Τ. Αντωνίου, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.

Επίσης αύριο, Παρασκευή, στις 12.00, η Τομεακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στο στρατόπεδο Θεοδωράκη (547 Α/Μ ΤΠ).

ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΕΒΡΟΥ
Οι νοσταλγοί της χούντας δεν χωράνε στα στρατόπεδα

Φαντάρος από το στρατόπεδο Χατζηπεντή του Κουφόβουνου Εβρου, με αφορμή τη δράση και επιχειρηματολογία ορισμένων στελεχών ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείο, καταγγέλλει στον «Ριζοσπάστη» ότι «εκθειάστηκε η δολοφονική δράση της ναζιστικής ΧΑ, επιχειρήθηκε η άρνηση ύπαρξης νεκρών με "επιχειρήματα" για κομμουνιστικά ψεύδη. Χλευάστηκαν η εξέγερση και οι πρωταγωνιστές της. Θέλησαν να κολλήσουν ως ρετσινιά την ιδιότητα του κομμουνιστή σε φαντάρους που αντέδρασαν στην ιστορική παραχάραξη.

Χρωστάμε λοιπόν στους ανιστόρητους νοσταλγούς του Ντερτιλή, του περήφανου δολοφόνου του φοιτητή Μυρογιάννη: Δεν χωράτε στα στρατόπεδα, όπως και πουθενά αλλού εκτός από τα λαγούμια σας!

Ευθύνες για την ανοχή στο μαύρο φίδι του φασισμού και την αμερικανόθρεφτη χούντα έχει και η κυβέρνηση, που δεν χάνει μισή ευκαιρία είτε να χαριεντίζεται με τη συμμορία της ΧΑ, είτε να γλύφει πατόκορφα τον αμερικανικό παράγοντα στις ανακοινώσεις της για την επέτειο και τις πρόσφατες συναντήσεις με τον ιμπεριαλιστή Τραμπ».
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org