ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 6 Δεκέμβρη 2018
Σελ. /24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κατάργηση όλων των νόμων που πετσοκόβουν παλιές και νέες συντάξεις

Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων και μάλιστα αναδρομικά, μεταξύ αυτών και του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), με ταυτόχρονη επαναφορά των απωλειών στις συντάξεις, της 13ης και 14ης σύνταξης, κύριας και επικουρικής, την αποκατάσταση των συντάξεων λόγω θανάτου και την πλήρη εγγύηση των συντάξεων από το κράτος ζητά το ΚΚΕ, με τροπολογία που κατέθεσε χτες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.

Η τροπολογία του ΚΚΕ κατατέθηκε στο νομοσχέδιο των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών με τον τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση «καμαρώνει» για τη μη εφαρμογή μιας ακόμα περικοπής στις συντάξεις που η ίδια νομοθέτησε (νόμος 4472/2017), ενώ παραμένουν άθικτες όλες οι έως τώρα περικοπές και βέβαια το συνολικό αντιασφαλιστικό πλαίσιο που θωρακίστηκε με το νόμο Κατρούγκαλου. Το κυβερνητικό σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Δεκέμβρη με τη διαδικασία του επείγοντος, ενώ σήμερα ξεκινάει η συζήτησή του στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του ΚΚΕ


«Οι διαδοχικοί αντιασφαλιστικοί, αντεργατικοί νόμοι της τελευταίας 10ετίας (3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/16, 4472/17) έδωσαν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στο χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, γκρέμισαν δικαιώματα, μεθοδικά αύξησαν τα όρια ηλικίας, χειροτέρευσαν τους όρους συνταξιοδότησης, τσάκισαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, χτύπησαν στην καρδιά το σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο στόχος της αντιστοίχισης της Ασφάλισης με τη γενικότερη κατεύθυνση διασφάλισης φτηνότερης εργατικής δύναμης και την απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους από το "βάρος" της Κοινωνικής Ασφάλισης πέρασε μέσα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας

Ο ν.4387/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όξυνε ακόμη περισσότερο αυτές τις συνέπειες με νέες περικοπές σε συντάξεις και παροχές.

Οι νέες επικουρικές συντάξεις με τον ν. Κατρούγκαλου για το διάστημα Ασφάλισης από 1-1-2015 θα δίνονται με αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα (ιδιωτική ασφάλιση) σύμφωνα και με την πρόταση της ΝΔ, προετοιμάζοντας το έδαφος για επέκταση και στην κύρια σύνταξη.

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους είναι τεράστιες και θα οξυνθούν με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 που προβλέπονται από 1.1.2019. Ηδη όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου λαμβάνουν σύνταξη με σημαντικές μειώσεις, λόγω της εφαρμογής νέου τρόπου στον υπολογισμό της.

Ο ν.4387/16 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έφερε την πλήρη ανατροπή στις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων και των αγροτών.

Τις συνέπειες αυτές τις φορτώνονται παλιοί και νέοι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, που είναι οι μοναδικοί που διαχρονικά πληρώνουν για το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που ενεργοποιεί τον μνημονιακό νόμο για διαμόρφωση του κατώτερου μισθού από τον εκάστοτε υπουργό με τα κριτήρια που θέτουν οι βιομήχανοι για διασφάλιση των κερδών τους, της "ανταγωνιστικότητας" και της "παραγωγικότητας", δηλαδή με κριτήρια που μονιμοποιούν την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό, θα χειροτερεύσει τη θέση όλων των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων.

Η ευθύνη για την κατάσταση στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρθηκε στους ασφαλισμένους, ενώ ανήκει ολοκληρωτικά στις κυβερνήσεις που είχαν τη διαχείριση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ιδιαίτερα των αποθεματικών της.

Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε για την αποκάλυψη, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ώστε να δημιουργηθεί μαζική καθολική αντίσταση ιδιαιτέρα για τον χαρακτήρα των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων των τελευταίων χρόνων.

Το ΚΚΕ έχει καταθέσει την πρόταση νόμου των 530 σωματείων που προβλέπει την κατάργηση σειράς νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/28-02-2012, Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/2012), που έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στον τρόπο καθορισμού των κατώτατων νόμιμων αποδοχών.

Η πρόταση νόμου προβλέπει επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και των ΣΣΕ με το περιεχόμενο και τα είδη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη διαδικασία υπογραφής τους, καθώς και τη δεσμευτικότητά τους, όπως ορίζονται από το Ν. 1876/1990 "Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις".

Στηρίζει επίσης το αίτημα των συνδικάτων για κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού των 751 ευρώ ως βάση των νέων ελεύθερων διαπραγματεύσεων.

Το ΚΚΕ θεωρεί το Ασφαλιστικό πολιτικό ζήτημα και όχι λογιστικό ή ρυθμιστικό, γραφειοκρατικό. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό είναι ταξική επιλογή των κυβερνήσεων.

Το ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία, η οποία προβλέπει την κατάργηση σειράς αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων, την επαναφορά των απωλειών στις συντάξεις και την αποκατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων».

Τα άρθρα της τροπολογίας

«1. Κατάργηση αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων

Ολες οι διατάξεις, τροπολογίες, νόμοι και σχετικές αποφάσεις, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι σήμερα, καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα αντιστοιχούντα ποσά ατόκως και καθορίζεται το ύψος της σύνταξης χωρίς τις περικοπές. Επαναφέρεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, όπως καθοριζόταν πριν την εφαρμογή των ν.3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/2016.

Από την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας και εφεξής, καταργείται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και όλες οι σχετικές διατάξεις που καθορίζονται από το ν.4387/2016.

Καταργείται ο νέος τρόπος υπολογισμού για κύρια και επικουρική σύνταξη αναδρομικά για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 13.5.2016, καθώς και για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι. Καταργείται επίσης ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και η περικοπή της από 1.1.2019 έως 18%.

Το κατώτερο όριο της σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου μισθού των 751 ευρώ, ήτοι άρχεται από τα 600 ευρώ.

Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθορίζεται στο 80% των αποδοχών του έτους αποχώρησης ή - εάν υπάρχουν καλύτερες - του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης τριετίας του διαστήματος από 2002 έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένες.

Αντίστοιχα το ποσοστό αναπλήρωσης για την επικουρική σύνταξη επανέρχεται σ' αυτό που ήταν πριν τον ν.4387/2016.

2. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

Επαναφέρεται σε ισχύ η χορήγηση της 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.

3. Συντάξεις λόγω θανάτου

Η σύνταξη λόγω θανάτου καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για τον χήρο ή την χήρα. Το ίδιο και η σύνταξη αν δικαιούχο είναι ένα παιδί μόνο.

Το ποσοστό δεν ξεπερνά το 100% στην περίπτωση περισσότερων δικαιούχων.

Η οικογένεια του θανόντος ή της θανούσης δικαιούται τη σύνταξη που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισής του.

Σύνταξη δικαιούται το ανίκανο πριν το 24ο έτος ηλικίας παιδί, όποτε και αν επέλθει η ανικανότητα, πριν ή μετά το θάνατο του γονέα. Επίσης δικαιούται σύνταξη το παιδί που θα μείνει ανίκανο μετά το 24ο έτος ηλικίας εφόσον είναι άπορο.

Ως έτος ενηλικίωσης των ανήλικων τέκνων θεωρείται η 31/12 του έτους που συμπληρώνει το 18ο και όχι η προηγούμενη της μέρας γέννησης για κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα ή του ίδιου του παιδιού ή των γονιών του, όπως εφαρμόζεται στο Δημόσιο.

Τα ορφανά και από τους 2 γονείς δικαιούνται σύνταξη και από τους 2 γονείς, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό. Λαμβάνουν δε ό,τι δικαιούνταν οι θανόντες γονείς τους.

Η προϋπόθεση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου επανέρχεται με την προϋπόθεση των 1.500 ημερών εργασίας, εκ των οποίων 300 στην 5ετία προ θανάτου.

4. Εγγύηση του συνόλου των συντάξεων από το κράτος

Το κράτος εγγυάται πλήρως το σύνολο των συντάξεων, κύριας και επικουρικής».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Κλιμακώνουν την πάλη με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15/12

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι δράσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για την προετοιμασία και επιτυχία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου των συνταξιούχων στις 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα, στις 12.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, και για την πορεία που θα ακολουθήσει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την ώρα που η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή για την «προσωπική διαφορά» επιχειρεί να συσκοτίσει την αντιασφαλιστική επίθεση διαρκείας, διατηρώντας σε πλήρη ισχύ όλες τις προηγούμενες περικοπές, τον νόμο - λαιμητόμο του Κατρούγκαλου και τις καταστροφικές συνέπειές του σε βάρος συνταξιούχων και ασφαλισμένων, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ - OAEE - Δημοσίου - ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΝΑΤ - ΠΣΣ Δικηγόρων - ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ ξεκαθαρίζουν πως οι συνταξιούχοι διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί, ανάκτηση όλων των τεράστιων απωλειών τους, αυξήσεις στις συντάξεις.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις απαιτούν:

Κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου). Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, από τα 360 που είναι σήμερα. Οχι στη μείωση του αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, του ΕΚΑΣ και των συντάξεων χηρείας. Αμεση απόδοση των Δώρων. Ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων. Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια που έχουν πληρώσει και όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 ευρώ. Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους. Διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org