ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 5 Σεπτέμβρη 2017
Σελ. /24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Τροπολογίες για την προστασία και ανακούφιση εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

Κατατέθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που συζητείται στην Επιτροπή της Βουλής και αύριο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια

Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου ασφάλισης χωρίς καμιά επιβάρυνση των ανέργων αποτελεί το περιεχόμενο της μίας από τις τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ
Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου ασφάλισης χωρίς καμιά επιβάρυνση των ανέργων αποτελεί το περιεχόμενο της μίας από τις τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ
Τέσσερις τροπολογίες για την προστασία και την ανακούφιση εργαζομένων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων αγροτών, με μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει η σημερινή κυβέρνηση και οι προκάτοχοί της, κατέθεσε χτες στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οι τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ προβλέπουν:

-- Να προηγούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων και στη συνέχεια οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συλλόγων έναντι όλων των άλλων πιστωτών σε περιπτώσεις πτώχευσης και αναγκαστικών πλειστηριασμών.

-- Την αυστηροποίηση υπέρ των εργαζομένων του πλαισίου που αφορά την απλήρωτη εργασία.

-- Την αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου ασφάλισης, χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων.

-- Την απαλλαγή Σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων από την επιβολή ΕΝΦΙΑ στα κτίρια που ιδιοχρησιμοποιούν.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αύριο Τετάρτη θα εισαχθεί στην Ολομέλεια.

Ακολουθεί η παρουσίαση των τεσσάρων τροπολογιών του ΚΚΕ.

Κατάργηση δικονομικών διατάξεων που αφορούν την υποβάθμιση των προνομίων των εργατικών απαιτήσεων κατά την αναγκαστική εκτέλεση (πλειστηριασμών - πτώχευσης)

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι με μία σειρά νόμων από το 2015, με τους οποίους τροποποιήθηκαν ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Πτωχευτικός Κώδικας, «αλλοιώθηκε και ουσιαστικά εκμηδενίστηκε το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτών σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού ή πτώχευσης) σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη - εργοδότη των εργαζομένων». Οπως επισημαίνεται, με τις πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις «οι ειδικοί προνομιούχοι δανειστές, δηλαδή οι τράπεζες, υπεισέρχονται στη θέση του προνομίου των εργαζομένων, ικανοποιούμενες από τα 2/3 του πλειστηριάσματος ή της πτωχευτικής περιουσίας, αφήνοντας μόνο το 1/3 (το οποίο μπορεί να μειώνεται και στο 25%, αν συντρέχουν και εγχειρόγραφοι δανειστές, όπως κατ' εξοχήν συμβαίνει) για τη συμμετρική κάλυψη των εργατικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων του Δημοσίου από ΦΠΑ και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους και των απαιτήσεων των ΦΚΑ».

Αποτέλεσμα αυτών των αντεργατικών τροποποιήσεων στο σύστημα των προνομίων, τονίζει το ΚΚΕ, «είναι η ματαίωση της ουσιαστικής ικανοποίησης των εργαζομένων και όποιας προστασίας τους έχει απομείνει, οι οποίοι μάλιστα είναι και οι τελευταίοι που ασκούν καταδιωκτικά μέτρα κατά του εργοδότη τους, είτε λόγω οικονομικής ένδειας σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους προσφυγής στη δικαιοσύνη, είτε λόγω των απειλών για απώλεια των θέσεων εργασίας». Ενώ από την άλλη, «τόσο οι τράπεζες όσο και οι άλλοι προνομιούχοι πιστωτές έχουν στο οπλοστάσιό τους αναρίθμητα οικονομικά και δικονομικά μέσα για την ικανοποίησή τους πριν το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της πτώχευσης».

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά προς όφελος των εργαζομένων το ζήτημα της υποβάθμισης των προνομίων των εργατικών απαιτήσεων κατά την αναγκαστική εκτέλεση, η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ προβλέπει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων τόσο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσο και στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε αμέσως μετά την εξασφάλιση των απαιτήσεων που αφορούν βιοποριστικούς όρους (κηδεία, νοσηλεία, παροχή τροφίμων) για εκείνον που αφορά η εκτέλεση πτώχευσης ή πλειστηριασμού και την οικογένειά του, έπονται αμέσως «οι απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας», δηλαδή οι απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους και αμέσως μετά (αν υφίστανται) οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συλλόγων. Ακολουθούν οι απαιτήσεις του δημοσίου και των τραπεζών.

Δίωξη μεγαλομετόχων και μελών ΔΣ εταιρειών για τη μη καταβολή δεδουλευμένων - Δήλη ημέρα καταβολής μισθού - Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε το ΚΚΕ, πολλοί μεγαλοεπιχειρηματίες, κυρίως ανωνύμων εταιρειών, «φροντίζουν, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποφύγουν ποινικές διώξεις για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους της επιχείρησής τους, να παραμένουν στο παρασκήνιο και να μην εμφανίζονται ως εργοδότες ή διευθυντές ή επιτετραμμένοι ή με οποιοδήποτε τίτλο εκπρόσωποι των επιχειρήσεών τους, χρησιμοποιώντας στις εν λόγω θέσεις παρένθετα πρόσωπα. Οι ίδιοι, όντας μεγαλομέτοχοι, εμφανίζονται συχνά ως απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των επιχειρήσεών τους, παραμένοντας στο απυρόβλητο».

Ακόμα, σε ποινικές υποθέσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων δεν ακολουθείται η διαδικασία του αυτόφωρου κατά του εργοδότη, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν την καταβολή του δώρου εορτών, με την αιτιολογία ότι «δεν προκύπτει η δήλη ημέρα καταβολής του μισθού». Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων για καθυστέρηση στη καταβολή δεδουλευμένων, πολλοί εργοδότες καταφέρνουν να απαλλαγούν διότι δεν είναι νόμιμη η παράσταση πολιτικής αγωγής από την πλευρά του απλήρωτου εργαζόμενου.

Για τους 3 αυτούς λόγους, η τροπολογία του ΚΚΕ προβλέπει:

-- Την επέκταση των ευθυνών για τη μη καταβολή δεδουλευμένων στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών και στον βασικό / κύριο μέτοχο στις ανώνυμες εταιρείες.

-- Ως «δήλη ημέρα καταβολής του μισθού ή του αντίστοιχου επιδόματος εορτών, θεωρείται η συμφωνηθείσα από τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας ή η ορισθείσα από το νόμο και σε κάθε περίπτωση η τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την παρασχεθείσα εργασία»,

-- «Είναι νόμιμη και επιτρέπεται η παράσταση πολιτικής αγωγής από πλευράς του θιγόμενου εργαζομένου».

Αναγνώριση του χρόνου ανεργίας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών και επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών ως συντάξιμου χρόνου ασφάλισης

Οπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η τροπολογία περιλαμβάνει ένα από τα επείγοντα μέτρα που περιέχονται σε πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ από το Μάρτη. Παρατίθενται τα δραματικά στοιχεία για την ανεργία, που ειδικά στους νέους και τις γυναίκες έχει χτυπήσει «κόκκινο», τονίζοντας ότι «δεν είναι πρόσκαιρο και προσωρινό φαινόμενο, ούτε σύμπτωμα των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Για την ανεργία ευθύνεται το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που ζει και αναπνέει για το κέρδος. Το σύστημα που αντιμετωπίζει την εργατική δύναμη ως εμπόρευμα και αξιοποιεί την ανεργία για να ασκηθεί πίεση από το κεφάλαιο και την μεγαλοεργοδοσία στους εργαζόμενους, για να προωθούνται με όλο και μεγαλύτερη σφοδρότητα τα πρωτοφανή αντεργατικά μέτρα».

«Αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα», σημειώνεται, «εμφανίζονται και στους πιο φτωχούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες και επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες».

Τονίζεται ότι η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που την ανακυκλώνουν, ούτε τις «ενεργητικές πολιτικές» και άλλα προγράμματα που προωθούνται στο πλαίσιο της ΕΕ και ουσιαστικά επιδοτούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ προβλέπεται ότι «το χρονικό διάστημα παραμονής στην ανεργία, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών και επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης, χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων».

Οπως διευκρινίζει η αιτιολογική έκθεση, «η όποια επιβάρυνση πρέπει να καλύπτεται από το κράτος και την εργοδοσία».

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν

Η τέταρτη τροπολογία προβλέπει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, τα εργατικά σωματεία συντηρούνται από τις μηνιαίες εισφορές των εργαζομένων, που κυμαίνονται από 0,60 ως 1 ευρώ. «Σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι άνεργοι δεν καταβάλλουν εισφορές, και δυστυχώς οι άνεργοι ή οι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση αυξάνονται συνεχώς. Επίσης, με δυσκολία καταβάλλονται οι συνδρομές και των εργαζομένων, γιατί η πλειοψηφία τους είναι τις περισσότερες φορές απλήρωτοι για πολλούς μήνες».

Οπως σημειώνεται, «είναι παράλογο από τη μία να απαλλάσσονται ΜΚΟ και αθλητικά σωματεία, ενώ τα εργατικά σωματεία να θεωρείται από την κυβέρνηση ότι δεν εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς, μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού περιεχομένου», όπως συνέβη με πρόσφατη απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.

«Τα εξοντωτικά ποσά φόρων μέσω του ΕΝΦΙΑ που χρεώθηκαν σε εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, ουσιαστικά απαγορεύουν τη στοιχειώδη λειτουργία τους», τονίζει το ΚΚΕ.

Στην τροπολογία προβλέπεται η απαλλαγή και μάλιστα αναδρομικά των πιο πάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, για τα ακίνητα που τους ανήκουν και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν.
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org