ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σάββατο 5 Ιούνη 2010
Σελ. /64
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Ανταγωνιστικοί» εκπαιδευτικοί για το «νέο» σχολείο

Το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε τη «διαβούλευση» για το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους στόχους για το «νέο» σχολείο της αγοράς

MotionTeam

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί ολοταχώς, κομμάτι- κομμάτι,το «νέο» διαφοροποιημένο σχολείο της αγοράς. Βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η δημιουργία των κατάλληλων «νέων» εκπαιδευτικών. Ετσι, χθες, ανακοίνωσε ότι ξεκινά η «διαβούλευση» για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιούνη. Στο σχετικό κείμενο τονίζεται ότι στόχος είναι η «ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αντίληψη και την πρακτική του νέου σχολείου, η εμπέδωση της φιλοσοφίας και των στόχων του, καθώς και η εξοικείωσή τους με τα νέα προγράμματα σπουδών».

Πέρα απ' τα πολλά «μεγάλα λόγια», υπάρχουν ορισμένα σημεία που αποκαλύπτουν τις κατευθύνσεις της «επιμόρφωσης». Χαρακτηριστικό είναι ότι δίνεται έμφαση «στη σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της διά βίου μάθησης» ενώ προωθούνται οι «δράσεις που συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία». Στόχος είναι το σχολείο να αποκτήσει «αυτοτέλεια» και η χρηματοδότηση να γίνεται απ' την «τοπική κοινωνία». Επίσης, μια απ' τις αρχές της επιμόρφωσης είναι η «θέσπιση πλαισίου κινήτρων». Η θέσπιση κινήτρων θα είναι βασικός μοχλός ένταξης του εκπαιδευτικού στο «νέο» σχολείο, αλλά και χειραγώγησής του. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υπουργός έχει αναφερθεί σε «υλική ανταμοιβή» «καινοτόμων εκπαιδευτικών» από του χρόνου.

Με λίγα λόγια, το υπουργείο θέλει να διαμορφώσει τον «ανταγωνιστικό» εκπαιδευτικό, που κριτήριο θα έχει την επιτυχή πορεία του σχολείου, με βάση τα κριτήρια της αγοράς. Τέλος, ενδεικτικό είναι ότι ανάμεσα στους στόχους της επιμόρφωσης είναι η «καλλιέργεια των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους». Αυτό, όμως, είναι στοιχείο που θα έπρεπε να εντάσσεται στις βασικές προπτυχιακές γνώσεις που λαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός με το πτυχίο του. Ο χαρακτήρας της επιμόρφωσης είναι εντελώς διαφορετικός. Θέλουν, όμως, να ρίξουν «δολώματα» στους εκπαιδευτικούς για να «τσιμπήσουν» στην επιμόρφωση - χειραγώγηση.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εργαλείο χειραγώγησης και πίεσης

Με το καρότο της «καινοτομίας» και της «αριστείας» η κυβέρνηση προωθεί τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, επιχειρώντας να γίνει το μεγάλο «ξεσκαρτάρισμα» στους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο Παιδείας, προωθώντας το πρόγραμμα της καινοτομίας προσπαθεί να επιλέξει και να διαμορφώσει το στρατό των πειθήνιων εκπαιδευτικών - είτε αυτοί είναι νεοδιοριζόμενοι, είτε ήδη υπηρετούν στην εκπαίδευση - που θα υλοποιήσουν πρόθυμα και χωρίς αντίσταση τις αναδιαρθρώσεις. Γιατί και η «αριστεία» - «καινοτομία», είναι ένα ακόμη εργαλείο χειραγώγησης, ενσωμάτωσης, πίεσης και εντατικοποίησης για τους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική χρονιά 2010 - 2011 «η αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση» θα αφορά την υποβολή και «βράβευση» πρωτότυπων έργων των εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο των έργων που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορά στη «διδακτική μεθοδολογία των διδασκόμενων, σε όλους τους τύπους σχολείων, μαθημάτων, στην εφαρμογή των διαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων, στην επεξεργασία προτάσεων για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας». Τα έργα, σημειώνει το υπουργείο, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν ήδη δημοσιευθεί, ανακοινωθεί ή βραβευθεί, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από την περιγραφή εναλλακτικών μορφών υλοποίησης της προτεινόμενης καινοτομίας στο επίπεδο του σχολείου και να αναφέρονται οι δυνατότητες διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς του σχολικού έργου. Τα έργα που θα υποβληθούν «θα αξιολογηθούν από επιτροπές στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων και διδακτικής εμπειρίας που θα συγκροτηθούν με ευθύνη του οικείου περιφερειακού διευθυντή στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης». Θα επιλεγούν τα 100 πλέον καινοτόμα έργα και η βράβευσή τους θα γίνει το Μάη του 2011.

Το υπουργείο χρηματοδοτεί με κονδύλι την «αριστεία» - «καινοτομία», προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές να δουλεύουν στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας, υποτασσόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το «πρότυπο» του εκπαιδευτικού που επιδιώκει να διαμορφώσει το υπουργείο θα πρέπει να δουλεύει με οικονομικό κίνητρο, ακολουθώντας τους «κανόνες» του «νέου» σχολείου της αγοράς, ενώ θα πρέπει να υποτάσσεται και να μη διεκδικεί τα δικαιώματά του. Σημασία δε θα έχει πλέον για τον εκπαιδευτικό αν θα κάνει καλό και ουσιαστικό μάθημα, αλλά αν εφαρμόζει τις «πρωτοποριακές» ιδέες που του επιβάλλει η αγορά εργασίας του καπιταλιστικού μεσαίωνα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
«Αυτοί που μιλούν για ενότητα αποκαλύπτονται»

Ανακοίνωση, με αφορμή τη στάση των ΠΑΣΚ - Συνεργασίας - Παρεμβάσεων, για το θέμα «ΕΛΜΕ Κορυδαλλού»

Σε μια περίοδο που μπαίνει ακόμα πιο επιτακτικά το θέμα της ενότητας των εργαζομένων, της ενότητας των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από σχέση ή τόπο εργασίας οι παρατάξεις που αυτοαποκαλούνται «εκπαιδευτική αριστερά» (ΠΑΣΚ - Συνεργασία - Παρεμβάσεις) προωθούν τον κατακερματισμό των σωματείων, ενώ οι ίδιες παρατάξεις άλλο ψηφίζουν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και άλλο στις ΕΛΜΕ!

Η Γραμματεία Εκπαιδευτικών Πειραιά του ΠΑΜΕ, σε ανακοίνωσή της, περιγράφει ότι «στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ ΟΛΜΕ (1/6/2010), με ψήφους της ΠΑΣΚ, της Συνεργασίας (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) και των Παρεμβάσεων αποφασίστηκε στη μετασυνεδριακή Γενική Συνέλευση στις 28/6/2010, το ΔΣ της ΟΛΜΕ να εισηγηθεί υπέρ της αναγνώρισης και ένταξης στη δύναμη της ΟΛΜΕ, της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού ή Β ΕΛΜΕ Πειραιά, όπως επιθυμούν να ονομάζονται. Αποσπούν ένα δήμο από την περιοχή ευθύνης μιας ΕΛΜΕ, χωρίς τη συγκατάθεσή της, ανοίγοντας τους "ασκούς του Αιόλου" για αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες περιοχές (ΕΛΜΕ Σαλαμίνας, ΕΛΜΕ Κερατσινίου κ.λπ.).

Πρόκειται για ενέργεια εχθρική προς τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, που ανοίγει το δρόμο για τον κατακερματισμό των ΕΛΜΕ ανά Δήμο ή Συνοικία, σε μια εποχή που είναι αναγκαίο το ακριβώς αντίθετο, η ενότητα όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας ή τόπο εργασίας. Βουλιάζουν το συνδικαλιστικό κίνημα πιο βαθιά στο βούρκο του συντεχνιασμού και του τοπικισμού».

Η Γραμματεία Εκπαιδευτικών Πειραιά του ΠΑΜΕ σημειώνει ότι «αποκαλύπτεται για μια ακόμα φορά πως απαραίτητο στοιχείο για τον αποπροσανατολισμό και την ενσωμάτωση είναι η διγλωσσία. Οι παρατάξεις της ΠΑΣΚ, της Συνεργασίας και των Παρεμβάσεων, στον Πειραιά "σκίζουν τα ρούχα τους" εναντίον της ίδρυσης νέας ΕΛΜΕ στον Κορυδαλλό και στην ΟΛΜΕ ψηφίζουν υπέρ. Είναι αφερέγγυες και επικίνδυνες δυνάμεις. Η ΔΑΚΕ καταψήφισε τη δημιουργία της νέας ΕΛΜΕ, για δικούς της λόγους και όχι από θέση αρχής».

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται, επίσης, η ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΜΕ για «κλαδικό Συνδικάτο Εκπαιδευτικών», ενώ και «και με αφορμή το ζήτημα της ΕΛΜΕ Κορυδαλλού μπορούν και πρέπει να βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Για το ρόλο της ΠΑΣΚ, για το ρόλο όσων αυτοαποκαλούνται "εκπαιδευτική αριστερά". Τι ζημιά θα προξενούνταν στο κίνημα, αν το ΠΑΜΕ έμπαινε σε αυτή τη λογική στο όνομα του εφικτού. Η μαζική εγκατάλειψη των δυνάμεων αυτών από τους εκπαιδευτικούς και η συσπείρωση στο ΠΑΜΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του, είναι όρος για την ανασύνταξη του κινήματος».

Για υποταγμένους εργαζόμενους

Με θέμα «Ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη: "Εξυπνες" πολιτικές για "έξυπνη" οικονομία και ανάπτυξη» το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει την ερχόμενη βδομάδα διήμερο για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Το περιεχόμενό του μοιάζει σαν να βγήκε από... μνημόνιο της ΕΕ και του ΔΝΤ αφού, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, το θέμα είναι πώς θα ωφεληθεί η «οικονομία» και όχι ο μαθητής.

Oύτε λόγος για τη διαμόρφωση των όρων ώστε το σχολείο να αναδείξει τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να προσανατολιστούν και επαγγελματικά με βάση τις κλίσεις τους και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αντίθετα, τον πρώτο λόγο έχουν οι προτεραιότητες των μονοπωλίων και των πολυεθνικών, οι οποίες όμως είναι σε αντίθεση με τις ανάγκες του λαού. «Μετάβαση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: Προετοιμάζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες;», είναι μια από τις χαρακτηριστικές εισηγήσεις του διημέρου. Δηλαδή, οι αυριανοί εργαζόμενοι έχουν προετοιμαστεί από τα θρανία ώστε να αποδεχτούν τον εργασιακό μεσαίωνα που θα αντιμετωπίσουν; Αυτό το ρόλο θέλουν να παίζει ο ΣΕΠ και μάλιστα, θέλουν να τον βάλουν να παίζει αυτό το ρόλο από την πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευση!
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org