ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 29 Απρίλη 2016
Σελ. /24
ΝΕΟΛΑΙΑ
Δραστικά λιγότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών φανερώνει το νέο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων

MotionTeam

Η προσπάθεια που κάνει το υπουργείο Παιδείας να διαχειριστεί τη νέα σχολική χρονιά με πολύ λιγότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, γίνεται όλο και πιο φανερή, μετά και την ανακοίνωση του νέου ωρολογίου προγράμματος για τα Δημοτικά Σχολεία. Ετσι, μπορεί ο υπουργός να διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους από Σεπτέμβρη στα σχολεία και ότι δε θα υπάρχουν κενά (που κι αυτό βέβαια μένει να το δούμε, γιατί υποσχέσεις κάθε χρόνο ακούγονται πολλές), αλλά για να το πετύχει αυτό, φροντίζει να μειώσει διδακτικές ώρες από τα Δημοτικά Σχολεία, ώστε να χρειαστεί πολύ λιγότερους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Κι έτσι μπορεί το υπουργείο να αναγκάστηκε, κάτω από το βάρος των μαζικών κινητοποιήσεων, να μην αλλάξει για φέτος τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών, ωστόσο πολλοί αναπληρωτές θα βρεθούν από τη νέα σχολική χρονιά στην ανεργία.

Θυμίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως από το Σεπτέμβρη όλα τα Δημοτικά Σχολεία από 4θέσια και πάνω (εκτιμούνται ότι είναι 3.555 σχολικές μονάδες) θα λειτουργούν με το ίδιο πρόγραμμα και το υπουργείο Παιδείας το ονομάζει αυτό «ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου».

Στην πράξη, αφαιρούνται διδακτικές ώρες από τα 1.337 Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) και τα υπόλοιπα 2.200 περίπου σχολεία θα αναμορφώσουν το πρόγραμμά τους προσθέτοντας αλλά και αφαιρώντας επίσης διδακτικές ώρες. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού θα σχολάνε στη 1.15 μ.μ., ενώ θα λειτουργεί και προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα έως τις 4 μ.μ.

Αναλυτικά, από τα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) αφαιρούνται:

 • 1 ώρα Γλώσσας από την Α' και Β' τάξη,
 • 1 ώρα Μελέτη Περιβάλλοντος από τη Γ' και Δ' τάξη,
 • 1 ώρα Φυσικής Αγωγής από τις Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις,
 • 1 ώρα Αγγλικών απ' όλες τις τάξεις,
 • 1 ώρα Πληροφορικής από τις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ',
 • 1 ώρα Θρησκευτικών από την Ε' και ΣΤ' τάξη,
 • 1 ώρα Ευέλικτης Ζώνης απ' όλες τις τάξεις (έτσι, στην Ε' και ΣΤ' παύει να υπάρχει Ευέλικτη Ζώνη),
 • 1 ώρα Μουσικής από την Α' και Β' τάξη,
 • 1 ώρα Θεατρικής Αγωγής από τις Ε' και ΣΤ' τάξεις (δηλαδή παύει να διδάσκεται Θεατρική Αγωγή στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού).

Σε σχέση τώρα με τα 6θέσια και πάνω Δημοτικά που λειτουργούν με το κλασικό πρόγραμμα, αφαιρούνται:

 • 1 ώρα Θρησκευτικών από την Ε' και ΣΤ' τάξη,
 • 1 ώρα Μελέτη Περιβάλλοντος από τη Γ' και Δ' τάξη,
 • 1 ώρα Ευέλικτης Ζώνης από τη Γ' και Δ' τάξη και 2 ώρες Ευέλικτης Ζώνης από την Ε' και ΣΤ' τάξη,

Ενώ προστίθενται:

 • 1 ώρα Μαθηματικών στην Α' και Β' τάξη,
 • 1 ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ',
 • 1 ώρα Αγγλικά στην Α' και Β' Δημοτικού,
 • 1 ώρα Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις,
 • 1 ώρα μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής στην Α' και Β' τάξη.

Στην Υπουργική Απόφαση που περιγράφονται όλα τα παραπάνω, σημειώνεται ακόμα ότι: «Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70». Με άλλα λόγια, «ομολογείται» ότι μπορεί να μην προσληφθούν όλοι οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και προβλέπεται ότι οι δάσκαλοι θα μπορούν να καλύπτουν αυτά τα διδακτικά αντικείμενα, της Γυμναστικής, των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής.

Οσον αφορά τώρα την προαιρετική ζώνη του ολοήμερου, από την Υπουργική Απόφαση φαίνεται ότι επιχειρείται να μη γίνουν προσλήψεις δασκάλων και να καλύπτεται από τους δασκάλους του σχολείου εκ περιτροπής. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων, καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή-Δ/ντριας του σχολείου, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Πώς κατανέμονται οι θέσεις εισακτέων

Phasma

Η κατανομή των 69.650 θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία υποψηφίων ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Από το παραπάνω σύνολο, οι 43.520 θέσεις αποδίδονται στα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και οι 26.130 θέσεις αποδίδονται στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Στους υποψηφίους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2015 ή 2014 (κατηγορία 10%) αποδίδονται συνολικά 7.001 θέσεις, από τις οποίες τις 4.214 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2015 και τις 2.787 θέσεις οι υποψήφιοι του 2014.

Στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ με το παλαιό και με το νέο σύστημα εισαγωγής θα αποδοθούν συνολικά 57.991 θέσεις. Από αυτές, οι 2.315 αφορούν το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ομάδα Β') και οι 55.676 το νέο σύστημα ΓΕΛ.

Στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ με το παλαιό και με το νέο σύστημα εισαγωγής θα αποδοθούν συνολικά 4.395 θέσεις, από τις οποίες οι 724 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α') και οι 3.671 το νέο σύστημα ΕΠΑΛ.

Στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α') θα αποδοθούν 263 θέσεις.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό και το νέο σύστημα εισαγωγής θα διεκδικήσουν συνολικά 952 θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Από αυτές, οι 441 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ομάδα Β') και οι 511 το νέο σύστημα ΓΕΛ.

Θυμίζουμε ότι τα μηχανογραφικά δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, που θα διαγωνιστούν είτε με το παλαιό είτε με το νέο σύστημα, βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο «Εξετάσεις».

Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ το Μάη

Τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα σε δεκάδες περιοχές της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα ζωντάνεψαν οι γειτονιές και οι πλατείες από τα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ, από τους προβληματισμούς, τις μουσικές και τις πολύμορφες δημιουργίες των μαθητών, που εμπνεύστηκαν και συναντήθηκαν κάτω από το σύνθημα «Αλλαξε τον κόσμο, το 'χει ανάγκη».

Σε κάποιες περιοχές είναι προγραμματισμένα να γίνουν Μαθητικά Φεστιβάλ την επόμενη βδομάδα, αλλά και στα μέσα του Μάη. Αναλυτικά, τα Μαθητικά Φεστιβάλ που έχουν μείνει για το επόμενο διάστημα, είναι:

Κέρκυρα: Την Παρασκευή 6 Μάη, στην πάνω πλατεία.

Λευκάδα: Την Παρασκευή 6 Μάη, στην κεντρική πλατεία.

Λούτσα: Το Σάββατο 7 Μάη, στην κεντρική πλατεία.

Σιάτιστα Κοζάνης: Το Σάββατο 7 Μάη, στην κεντρική πλατεία.

Αρτα: Την Κυριακή 8 Μάη, στην πλατεία Σκουφά.

Πτολεμαΐδα: Την Παρασκευή 13 Μάη, στο παλιό Πάρκο (στις 8 μ.μ).

Γιάννενα: Το Σάββατο 14 Μάη, στην κεντρική πλατεία.

Πρέβεζα: Το Σάββατο 14 Μάη, στα Δικαστήρια.

Θυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΚΝΕ για τα Μαθητικά Φεστιβάλ (http://mathitikafestival.kne.gr) και στην ενότητα «ΝΕΑ» μπορεί κανείς να βρει πλήθος ανταποκρίσεων και φωτογραφιών από τα Μαθητικά Φεστιβάλ που έγιναν, καθώς και στοιχεία για την πλούσια προετοιμασία τους.
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org