ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τετάρτη 28 Μάρτη 2007
Σελ. /32
ΠΑΙΔΕΙΑ
Να αποσυρθεί

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού

Γονείς κι εκπαιδευτικοί να το εκμηδενίσουν στη συνείδηση των μαθητών...
Γονείς κι εκπαιδευτικοί να το εκμηδενίσουν στη συνείδηση των μαθητών...
Το υπουργείο Παιδείας αποφεύγει να μιλήσει για την ουσία των διαφωνιών, στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού και παραπέμπει την ευθύνη προς το παρόν στην Ακαδημία Αθηνών, η οποία - σύμφωνα με πληροφορίες - περιορίζεται σε επιμέρους παρατηρήσεις. Η υπουργός Μ. Γιαννάκου δήλωσε χτες ότι το βιβλίο θα διορθωθεί «σε συνεννόηση με τη συγγραφική ομάδα, κυρίως με βάση τις παρατηρήσεις της Ακαδημίας», ενώ συνέστησε υπομονή και ηρεμία...

Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει για το βιβλίο Ιστορίας της Στ' Δημοτικού:

«Η δήλωση της υπουργού Παιδείας ότι το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού θα διορθωθεί με βάση τη γνωμοδότηση της Ακαδημίας Αθηνών, επιβεβαιώνει ότι το αντιεπιστημονικό του περιεχόμενο θα μείνει αναλλοίωτο.

Οι εργαζόμενοι γονείς, μέχρι να μπορέσει ο λαός με την πάλη του να το αποσύρει, πρέπει να το απορρίψουν και με τη βοήθεια των προοδευτικών εκπαιδευτικών να το εκμηδενίσουν στη συνείδηση των μαθητών. Το βιβλίο δεν είναι αντικειμενικό, παραποιεί πολλά γεγονότα και αποσιωπά άλλα. Οι εθνικιστικές κραυγές πρέπει να απομονωθούν, μαζί με εκείνες της δήθεν σύγχρονης προσέγγισης που επιχειρεί το βιβλίο. Εθνικισμός και "εκσυγχρονισμός" συμπλέουν στο κύριο και βασικό: Στον εξοβελισμό της ταξικής πάλης ως κινητήριας δύναμης της κοινωνικής εξέλιξης, στον εξοβελισμό των ιστορικών νομοτελειών, που το βιβλίο έχει προμετωπίδα του».

Ερωτήματα & Απαντήσεις

Τι είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας;

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) είναι ένα μέσο για την προώθηση της διασύνδεσης των πανεπιστημίων με επιχειρήσεις. Διαχειρίζονται τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για την έρευνα που πραγματοποιεί το ίδρυμα, τα οποία δεν προέρχονται μόνο από τον κρατικό κορβανά αλλά και από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Πηγές χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ είναι οι εξής: Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους. Επίσης, έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα. Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ. Κάθε είδους δάνεια. Εσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα.

Χαρακτηριστικό, δε, είναι ότι η διαχείριση των πόρων δεν ελέγχεται άμεσα από τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, αλλά από Γραμματεία και Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, οι οποίες ορίζονται από το πρυτανικό συμβούλιο. Η διοίκηση του ιδρύματος διατηρεί εποπτικό ρόλο στην επιτροπή διαχείρισης και στα πεπραγμένα του λογαριασμού. Ούτε λόγος βέβαια δε γίνεται για ουσιαστικό έλεγχο αυτών των κονδυλίων από τα συλλογικά δημοκρατικά όργανα των ιδρυμάτων, όπως οι σύγκλητοι...

Μέσα από τους ΕΛΚΕ - όχι βέβαια αποκλειστικά μέσα από αυτούς - προχωράει στην πράξη η συναλλαγή των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά οι ΕΛΚΕ είναι μοχλοί επιχειρηματικής δραστηριότητας, για προώθηση του δούναι και λαβείν ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Με εμπορεύσιμο «προϊόν» τα αποτελέσματα της έρευνας. Αλλωστε, η σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις αποτελεί στόχο που περνάει και μέσα από το νέο νόμο - πλαίσιο αλλά και μέσα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα. Στόχος είναι τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια και η γνώση που παράγουν να μην αποτελεί κοινωνικό προϊόν, αλλά προϊόν εμπορεύσιμο από το κεφάλαιο, που θα χρησιμοποιηθεί όχι για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης του λαού αλλά για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ολο το προηγούμενο διάστημα, φοιτητές και σπουδαστές διοργάνωσαν πλήθος κινητοποιήσεων στους ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο μπλοκαρίσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι κινητοποιήσεις αυτές βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα από πολλούς πρόθυμους υπερασπιστές της κυβερνητικής πολιτικής, ως ...ακραίες και αντιδημοκρατικές. Ακριβώς επειδή αναδεικνύουν το ρόλο των ΕΛΚΕ και μπλοκάρουν για ένα χρονικό διάστημα τις συναλλαγές των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της απαίτησης να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια, το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση των ΕΛΚΕ και απαιτεί η χρηματοδότηση της έρευνας να γίνεται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα, διεκδικεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα να εντάσσονται στον κρατικό προϋπολογισμό, από τον οποίο να κατανέμονται στα ιδρύματα.

ΠΑΜΑΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Το «Λογιστήριο» απαγορεύει τη διδασκαλία

Στα αδιέξοδα που δημιουργεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στα πανεπιστήμια με συμβασιούχους καθηγητές του ΠΔ 407, ήρθε να προστεθεί πρόσφατο παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Με βάση νέα ερμηνεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ένα άρθρο του ΠΔ 407/80, κρίθηκαν παράνομες 30 προσλήψεις συμβασιούχων διδασκόντων σε τμήματα του ΠΑΜΑΚ και δεν εγκρίθηκαν τα εντάλματα πληρωμής τους, επειδή η συνολική θητεία τους στο πανεπιστήμιο ξεπερνάει τα τρία έτη.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία ιδίως των τμημάτων Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, τα οποία λειτουργούν κυρίως με συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Για το τμήμα Μουσικής, κρίθηκαν παράνομες 18 προσλήψεις διδασκόντων καλλιτεχνικών μαθημάτων, οι οποίοι με βάση τη νέα αυτή ερμηνεία δεν μπορούν να ξανασυνεργαστούν με το συγκεκριμένο Τμήμα. Ετσι, μένει στη μέση το διδακτικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους σε καίριους τομείς που δίδασκαν και γενικότερα εργάζονταν οι παραπάνω συμβασιούχοι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το Τμήμα!

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται διδάσκοντες και φοιτητές στο τμήμα Μουσικής, απαιτώντας από τον πρύτανη του ΠΑΜΑΚ να ενεργήσει από κοινού με τους άλλους πρυτάνεις, για να βρεθεί άμεσα πολιτική λύση.

Στους συμβασιούχους διδάσκοντες συμπαρίστανται και 51 διανοούμενοι και καλλιτέχνες, οι οποίοι σε κείμενο συμπαράστασης που υπογράφουν, επισημαίνουν ότι «στον ελλαδικό χώρο όπου τμήματα εφαρμοσμένων τεχνών μόνο πρόσφατα εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο αριθμός των εκπαιδευμένων καλλιτεχνών που δύνανται να διδάξουν σε αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένος, μάλιστα σε ορισμένα καλλιτεχνικά αντικείμενα δεν ξεπερνά τη μονάδα», καθώς «πολλές φορές κορυφαίοι καλλιτέχνες, με διεθνή παρουσία, δεν είναι εκλόγιμοι ως μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ επειδή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδήλωση με τον Γραμματέα της ΚΝΕ

Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος κι η συνέχειά τους», διοργανώνουν οι Οργανώσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης της ΚΝΕ αύριο Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της παλιάς Φιλοσοφικής του ΑΠΘ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Γιάννης Πρωτούλης.

ΞΑΝΘΗ
Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται!

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα Δικαστήρια Ξάνθης πραγματοποίησαν εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές ενώ κατέθετε ένας από τους δεκάδες μαθητές που κλήθηκαν να καταθέσουν στον Εισαγγελέα για τη συμμετοχή τους στις μαθητικές καταλήψεις του περασμένου φθινοπώρου. Οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ ύψωσαν πανό που έγραφε: «Οχι στην ποινικοποίηση των αγώνων» και διαδήλωσαν μαζί με τους μαθητές με αίτημα: «Η τρομοκρατία δε θα περάσει. Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται».

Το ΠΑΜΕ, το Συντονιστικό των μαθητών κι η ΠΚΣ καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας και σήμερα στις 10.30 το πρωί έξω από τα Δικαστήρια, όπου έχουν κληθεί για να καταθέσουν 6 μαθητές. Αλλοι 9 μαθητές θα καταθέσουν στις 25 του Απρίλη.
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org