ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2008
Σελ. /40
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αποκαλύπτει τις προσπάθειες νομιμοποίησης των βιβλίων της αμάθειας

Eurokinissi

Τα προβλήματα με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων είναι φανερά σε μαθητές και γονείς. Εγκαίρως κατέδειξαν αυτά τα προβλήματα και οι ταξικές δυνάμεις των εκπαιδευτικών, που με ψηφίσματα, ανακοινώσεις και συζήτηση στους συλλόγους καλούσαν τους συναδέλφους τους να παλέψουν για την απόσυρση των βιβλίων και των δήθεν «επιστημονικών» μεθόδων της ...αμάθειας.

Αντιθέτως, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του συμβιβασμού στους εκπαιδευτικούς είχαν εκφράσει αρχικά χλιαρές αντιδράσεις (κυρίως για την έλλειψη επιμόρφωσης), ενώ τώρα πια όχι μόνο δεν αντιδρούν, αλλά προσπαθούν εμμέσως να νομιμοποιήσουν κιόλας τα αναλυτικά προγράμματα των αναδιαρθρώσεων και τα απαράδεκτα βιβλία.

Οι δυνάμεις αυτές, όπως ακριβώς προσπαθούν να εγκλωβίσουν το κίνημα των εκπαιδευτικών σε αγώνες ανώδυνους για την κυρίαρχη πολιτική, έτσι και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, προσπαθούν να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς σε αποδοχή και νομιμοποίηση των εργαλείων (βλέπε βιβλία) με τα οποία φυτεύεται στα σχολεία η αμάθεια, η αποσυγκρότηση της σκέψης, η ταξική διαφοροποίηση κ.ο.κ.

Οπως καταγγέλλει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το ερευνητικό ινστιτούτο της ΔΟΕ (ΙΠΕΜ) έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο θα συλλεγεί η άποψη των δασκάλων για τα βιβλία του Δημοτικού (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική και Γεωγραφία), ενόψει σχετικού εκπαιδευτικού συνεδρίου της ΔΟΕ. Ομως, όπως δείχνει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά κατευθύνει τους δασκάλους να αποδεχτούν τα σχολικά βιβλία και να συζητούν απλά για «βελτιώσεις», αντί να τα απορρίψουν και να απαιτήσουν την απόσυρσή τους.

Στοχευμένο ερωτηματολόγιο

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο του ΙΠΕΜ - ΔΟΕ, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών σημειώνει: «Υπάρχουν βασικές παραλείψεις προχειρότητας - σκοπιμότητας. Δεν αναφέρεται πουθενά και καθόλου στα βιβλία του δασκάλου», τα οποία είναι και τα πλέον αποκαλυπτικά για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τις οδηγίες που περιέχουν.

Πιο αναλυτικά, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών επισημαίνει:

«Το ερωτηματολόγιο ενδιαφέρεται μόνο για επιφανειακά ζητήματα, όπως η αργοπορία διανομής των σχολικών εγχειριδίων (σελ. 3), ο βαθμός δέσμευσης του δασκάλου από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή, η συχνότητα χρήσης του βιβλίου του δασκάλου και όχι οι οδηγίες που αυτό περιέχει (αντιπαιδαγωγικές - αμέθοδες και ιδεολογικά μεροληπτικές)».

Ακόμα: «Οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με έναν τρόπο φανερής αποδοχής των βιβλίων και μια έντονη πρόθεση βελτίωσης. Αυτές αναφέρονται στη χρησιμότητα, στο μέγεθος, στη βιβλιοδεσία, στην εικονογράφηση, στη γλώσσα του βιβλίου και όχι στο περιεχόμενο.

Αναζητούν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων, το βαθμό κατανόησης της διαθεματικότητας από τους μαθητές και όχι τη γνώμη των δασκάλων γι' αυτή τη μέθοδο μάθησης και τις ιδεολογικές και αντιεπιστημονικές της παραμέτρους.

Επομένως, το ερωτηματολόγιο δεν ανοίγει το ζήτημα της κριτικής στο περιεχόμενο των βιβλίων, ούτε αποτυπώνει την εμπειρία, απλά καταγράφει τη δυσφορία των δασκάλων με έναν τρόπο ανώδυνο και εκτονωτικό. Επ' ουδενί μπορεί να αποτελέσει δείγμα της θέσης του κλάδου για το περιεχόμενο των βιβλίων, μολονότι προσχηματικά εμπεριέχει και μια ερώτηση για τα προβληματικά σημεία από επιστημονικής, διδακτικής και ιδεολογικής σκοπιάς, ανοιχτού τύπου, αλλά κλειστή και περιοριστική, αφού αφορά μόνο στο βιβλίο του μαθητή και είναι μία μέσα σε δέκα.

Οσο για το ερώτημα της αντικατάστασης των βιβλίων και πάλι του μαθητή και όχι όλων, η απάντηση (κλειστός τύπος ερώτησης) διαβαθμίζεται σε ναι, μάλλον ναι, μάλλον όχι και όχι, εξωθώντας στο ναι και όχι και τελικά η γενική πρόθεση αποδοχής και βελτίωσης ενισχύεται από τις ανοιχτές καταληκτικές προτάσεις για βελτίωση, στις οποίες προσφέρεται μεγάλης έκτασης κενή σελίδα, ενώ για τα ιδεολογικά, διδακτικά και επιστημονικά προβλήματα αφήνεται περιορισμένο διάστημα απάντησης σε πέντε μόνο γραμμές! Αν και το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, αλλά ουσίας.

Τελικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η επιλογή των ερωτημάτων του ΙΠΕΜ - ΔΟΕ διστακτικά οδηγεί στην αποδοχή των κυρίαρχων απόψεων, αφού αποσιωπά τα ζητήματα των διαθεματικών προγραμμάτων, του πολλαπλού βιβλίου, της πολυτροπικότητας, με άλλα λόγια συγκαλύπτει τη μορφωτική υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση και παραπέρα ταξική διαφοροποίηση του σχολείου.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, δε συμμετείχαμε στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, αφού αυτό αποδεικνύει, άλλη μια φορά, την απόσταση της έρευνας από τους εκπαιδευτικούς, των οποίων η εκφρασμένη γνώμη πρέπει να διατυπώνεται μέσα από αποφάσεις γενικών συνελεύσεων», τονίζει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών που ζητά την απόσυρση του ερωτηματολογίου.

Σχολείο που να κερδίζει τους μαθητές

Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις των συλλόγων, απαιτώντας την απόσυρση των νέων βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων, θα αναδείξει τη θέση του για:

Ριζική αναμόρφωση στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και στη λειτουργία του σχολείου. Σχολείο που να κερδίζει τους μαθητές και, αντί να τους παγιδεύει, να δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντά τους και πραγματικά εφόδια για τη ζωή.

Με βιβλία και προγράμματα σύγχρονα, κατανοητά και επικεντρωμένα στα θεμελιακά και διαχρονικά καταξιωμένα στοιχεία της γνώσης, τις βασικές αρχές και τους νόμους που διέπουν τη φυσική και κοινωνική εξέλιξη, μέσα από την αλληλοσύνδεσή τους.

Προγράμματα απαλλαγμένα από ανούσια, επιφανειακά και άχρηστα για τη γενική παιδεία αντικείμενα, ώστε να αυξηθούν οι ώρες των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Τα βιβλία να μην αποκρύπτουν ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια για τη ζωή και να μην καταναγκάζουν σε μονομερή τρόπο σκέψης και έκφρασης. Μέσα από τις συνοδευτικές εργασίες και τις ομαδικές δραστηριότητες θα συνδέεται η θεωρία με την πράξη, θα επιβεβαιώνεται η θεωρία μέσα από την πρακτική δραστηριότητα.

Οι απαιτούμενες και αναγκαίες διασυνδέσεις στοιχείων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους πρέπει να ξεπηδούν φυσιολογικά από την ουσία των θεμάτων κάθε μαθήματος. Δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο σφαιρικής γνώσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
Κάνει πράξη τις υποσχέσεις της

Προχωράει η διαδικασία για ανέγερση του 19ου Δημοτικού Σχολείου

Η «αρχή του τέλους» για την ανέγερση και κατασκευή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας ξεκίνησε με τη δημοπράτηση του έργου και την ανάδειξη αναδόχου. Η Δημοτική Αρχή της πόλης κάνει πράξη τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της, μέσα από κινητοποιήσεις τις οποίες είχε πραγματοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, για την κατασκευή του 19ου Δημοτικού Σχολείου, ενάντια στα εμπόδια που είχαν στηθεί και στον «πόλεμο» που είχε υποστεί από άλλες δημοτικές παρατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή, δημοτική παράταξη (του Στέλιου Λογοθέτη) είχε υποβάλει νέα αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο ενάντια στην ανέγερση του νέου διδακτηρίου γυρνώντας την πλάτη της σε 2.000 μαθητές της Νεάπολης, στο όνομα τάχα του «πρασίνου και των κινδύνων υγείας»... Δεν παρέλειψε μάλιστα να μοιράσει ανακοινώσεις και να εκτοξεύσει απειλές προς τους εργολάβους που βρίσκονταν στο δημοτικό κατάστημα για να δώσουν τις προσφορές τους για τη δημοπρασία.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος, τόνισε ότι «το σχολείο θα γίνει γιατί είναι ανάγκη, απαίτηση των κατοίκων της Νεάπολης αλλά και της πόλης και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στους "προστάτες των λαϊκών συμφερόντων" που από χρόνια έχουν πάρει το δρόμο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων». «Ως δημοτική Αρχή - πρόσθεσε - στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, προωθούμε την κρατική επιχορήγηση στα σχολεία, αναμορφώνουμε τις σχολικές μονάδες αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη ανέγερσης νέων διδακτηρίων. Αντιστεκόμαστε σε προσπάθειες και προγράμματα ιδιωτικοποίησης καθώς και στην απαξίωση του περιεχομένου της γνώσης, στοχεύοντας αποκλειστικά στη Δημόσια και Δωρεάν Ενιαία Παιδεία».

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Απαιτούν σύγχρονα κτίρια για σχολειά

Κινητοποιήθηκαν προχτές μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί

Δημόσια σύγχρονα κτίρια για σχολεία απαίτησαν προχτές μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του Πόρτο Ράφτη με μαζική συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Μαρκοπούλου και τρίωρη κατάληψή του. Η κατάσταση στο Πόρτο Ράφτη με τα σχολεία - όπως και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής - παραμένει τραγική, καθώς η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, δε συνοδεύτηκε από προγραμματισμό και κυρίως κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων. Αποτέλεσμα, σε περιοχές όπως το Πόρτο Ράφτη οι μαθητές αναγκάζονται να στοιβάζονται σε αίθουσες ανά 30 και 40 και σε ακατάλληλα κτίρια. Συγκεκριμένα το 1ο και 2ο Δημοτικό συστεγάζονται σε κτίριο που προοριζόταν για εμπορικό κέντρο και κάνουν μάθημα στο χώρο του Πάρκνιγκ (!), ενώ το 4ο Γυμνάσιο φιλοξενεί και το Λύκειο που φέτος έχει δύο τάξεις και του χρόνου θα έχει τρεις.

Αγανακτισμένοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στην κινητοποίηση με στάση εργασίας, δήλωσαν προχτές - μετά και τη συνάντηση με τον δήμαρχο, ο οποίος δεν έδωσε καμία απάντηση - αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας την κατασκευή σχολικών κτιρίων.
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org