ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σάββατο 2 Αυγούστου 2003
Σελ. /32
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«ΣΚΟΥΠΑ» ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Συρρίκνωση και εμπέδωση της εμπορευματοποίησης

Δίνεται η δυνατότητα «εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων» στα Συμβούλια Διοίκησης των νοσοκομείων

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει τη «διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών Υγείας», αλλά που στην ώρα της ανάγκης ο άρρωστος τη βιώνει στο ράντζο και στο διάδρομο κάποιου νοσοκομείου
Η κυβέρνηση διατυμπανίζει τη «διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών Υγείας», αλλά που στην ώρα της ανάγκης ο άρρωστος τη βιώνει στο ράντζο και στο διάδρομο κάποιου νοσοκομείου
Με 51 άρθρα, που περιέχει το νομοσχέδιο - «σκούπα», το οποίο έχει ετοιμάσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προωθείται η περαιτέρω συρρίκνωση των μονάδων Υγείας, αλλά και η εμπέδωση της εμπορευματοποίηση που προωθήθηκε με το θεσμικό πλαίσιο της τελευταίας τριετίας.

Ετσι, το νομοσχέδιο επαναλαμβάνει τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος 2889/2001 για τη μεταφορά, τη συγχώνευση και την κατάργηση μονάδων ή τμημάτων των νοσοκομείων, ενώ εκχωρούνται αμετάκλητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα η φύλαξη και η καθαριότητα στα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μέχρι 150.000 ευρώ στα Συμβούλια Διοίκησης των νοσοκομείων.

Εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η κυβέρνηση καταργεί και κάποια ελάχιστα τέλη στους φαρμακοβιομηχάνους, συντάσσει τη λίστα φαρμάκων και κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ολική απελευθέρωση του επαγγέλματος των οπτικών, με την καθιέρωση της συμμετοχής σε εταιρίες οπτικών κατά 51% και 49% από άλλους επιχειρηματίες.

Ο υπουργός Υγείας, Κ. Στεφανής, έστειλε χτες το σχέδιο νόμου στα κόμματα, με την πρόσκληση της διατύπωσης σχολίων και με την παράκληση να είναι στο γραφείο στο «επόμενο δεκαπενθήμερο για ευνόητους λόγους». Δηλαδή, για να κατατεθεί στο Θερινό Τμήμα της Βουλής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Οι διατάξεις

Με το άρθρο 1 προβλέπεται ο «Συντονισμός των ΠΕΣΥΠ», ενώ αλλάζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΣυΠεΣΥΠ). Μέχρι τώρα πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, ενώ εφεξής θα διορίζεται άλλο πρόσωπο απ' τον υπουργό.

Εμμέσως, πλην σαφώς, ομολογείται η αποτυχία των διοικητικών σχεδίων της κυβέρνησης, καθώς οι διατάξεις αυτού του άρθρου -όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση- έχουν σκοπό να «καταστήσουν περισσότερο ευέλικτο το σύνδεσμο μεταξύ του υπουργείου Υγείας και των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ), με συνέπεια την άμεση επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη καθοδήγηση αυτών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των πολιτικών».

Στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι διατάξεις για «Θέματα ανασυγκρότησης Οργάνων και Ανακατανομής Αρμοδιοτήτων».

Μέσα απ' την πληθώρα των ρυθμίσεων ξεχωρίζει η ενίσχυση των Συμβουλίων Διοίκησης (ΣΔ) και των διοικητών των νοσοκομείων. Μάλιστα, με το πρόσχημα της αξιοποίησης της περιουσίας των νοσοκομείων δίνεται στα Συμβούλια Διοίκησης των Νοσοκομείων η δυνατότητα «για την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων μετά από έγκριση σκοπιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠεΣΥΠ, όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ ή του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όταν πρόκειται για αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ». Ο μόνος περιορισμός που μπαίνει είναι η επιφύλαξη του άρθρου 109 του Συντάγματος και αφορά στις περιπτώσεις δωρεών και κληροδοτημάτων, όπως είναι αρκετά και μάλιστα μεγάλα νοσοκομεία. Ακόμα, το ΣΔ αποφασίζει την αποδοχή ή όχι των δωρεών, ενώ, όταν πρόκειται για την αποδοχή εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας ή της δαπάνης ανάπτυξης νέων τμημάτων, εγκρίνεται απ' το ΔΣ του ΠεΣΥΠ.

Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται επουσιώδη θέματα των Κέντρων Υγείας, ενώ με το άρθρο 4 προσδιορίζονται ο υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας ως «πειθαρχικώς προϊστάμενοι των προέδρων, αναπληρωτών γενικών διευθυντών των ΠεΣΥΠ, Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών».

Επίσης, προβλέπονται ποινές, αλλά δεν περιλαμβάνονται -όπως σε παλιότερο σχέδιο- οι διατάξεις για τις αποσπάσεις ή τις μετακινήσεις των προέδρων των ΠεΣΥΠ και των Διοικητών καθώς και την πρόωρη λήξη της θητείας τους για διάφορους λόγους.

Το άρθρο 5 περιλαμβάνει διατάξεις για τους γιατρούς - μέλη ΔΕΠ.

Με το άρθρο 6 προβλέπεται η μονιμοποίηση των επί θητεία προσλαμβανομένων γιατρών μετά την πρώτη πενταετία και εφόσον ο ίδιος γιατρός καταλάβει την ίδια επαναπροκηρυσσόμενη θέση.

Το άρθρο 7 αναφέρεται στην αξιολόγηση των γιατρών και το άρθρο 8 στο υπηρεσιακό συμβούλιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των γιατρών του ΕΣΥ.

Το άρθρο 9 ρυθμίζει θέματα των φαρμακοποιών νοσοκομείων και το άρθρο 10 των ειδικών συνεργατών ΠεΣΥΠ των νοσοκομείων.

Το άρθρο 11 προβλέπει την αναπλήρωση της μητέρας υπαλλήλου και το άρθρο 12 θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων του μη ιατρικού προσωπικού.

Απ' το άρθρο 12 προκύπτει ότι συνεχίζεται η διάλυση του νοσοκομείου «Αγίων Αναργύρων» και μπαίνει η ταφόπλακα της πρόνοιας καθώς καθορίζονται οι μετατάξεις του προσωπικού των οργανισμών που διαλύθηκαν.

Μεταφορές και εκχωρήσεις

Με το άρθρο 13 επαναλαμβάνεται η δυνατότητα που έχει -βάσει του νόμου 2889/2001- ο υπουργός Υγείας μετά από γνώμη των οικείων ΠεΣΥΠ ή των ΔΣ των νοσοκομείων να μεταφέρει ιατρικά τμήματα ή μονάδες καθώς και ιατρικό ή λοιπό προσωπικό αυτών μαζί με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στην αποκεντρωμένη υπηρεσιακή μονάδα ΠεΣΥΠ ή από νοσοκομείο. Επίσης, με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταργούνται ιατρικά τμήματα ή μονάδες μιας αποκεντρωμένης υπηρεσιακής μονάδας ΠεΣΥΠ ή νοσοκομείου και οι θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά να μεταφέρονται σε άλλη μονάδα του ίδιου ή άλλου ΠεΣΥΠ ή νοσοκομείου.

Θέματα μισθολογίου διαφόρων επαγγελματιών Υγείας ρυθμίζονται με το άρθρο 14. Πάντως, οι υπερωρίες των υπαλλήλων των ΠεΣΥΠ θα πληρώνονται απ' τις πιστώσεις των ΠεΣΥΠ.

Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα προμηθειών και προβλέπεται ότι η φύλαξη και ο καθαρισμός των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ εκχωρούνται σε ιδιωτικές εταιρίες, «ανεξάρτητα αν η αμοιβή υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων».

Το νέο στοιχείο είναι η θεσμοθέτηση της εκχώρησης του καθαρισμού, διότι η εκχώρηση της φύλαξης είχε θεσμοθετηθεί με τους νόμους 2646/98, 2889/2001 και 2955/2001. Στο νόμο 2646/98 υπήρχε ο περιορισμός ότι η ανάθεση της φύλαξης σε εταιρίες γινόταν με την προϋπόθεση ότι στοίχιζε λιγότερο απ' τις δαπάνες για μόνιμο προσωπικό. Τώρα, όμως, απελευθερώνεται.

Ακόμα προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα των ΠεΣΥΠ και των νοσοκομείων με την εξαίρεση απ' τις διαδικασίες των προμηθειών μέσω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Με το άρθρο 16 προβλέπονται ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ναρκωτικών και με το άρθρο 17 ανασυγκροτείται η Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Με το άρθρο 18 ρυθμίζονται θέματα της Διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και με το άρθρο 19 γίνεται εναρμόνιση της λίστας φαρμάκων με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ετσι, κάθε φάρμακο εκτός λίστας θα το πληρώνουν οι άρρωστοι απ' την τσέπη τους σε περίπτωση που δεν έχει απ' το γιατρό την ένδειξη του αναντικατάστατου.

Με το άρθρο 20 ρυθμίζονται υποχρεώσεις των φαρμακοποιών προς το ΤΣΑΥ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Φαρμακευτικών Υπαλλήλων (ΤΕΑΥΦΕ) και του ΕΟΦ. Πρόκειται για παρενέργειες των ρυθμίσεων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση το 1997 και με τις οποίες είχαν μειωθεί ή καταργηθεί εισφορές υπέρ των παραπάνω Ταμείων.

Καταργήσεις λόγω εναρμόνισης

Με το άρθρο 21 καταργούνται, λόγω εναρμονισμού με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και τα ελάχιστα τέλη που πλήρωναν οι φαρμακοβιομήχανοι για τη θεώρηση των τιμολογίων και για την εισαγωγή αρμοδιότητας του ΕΟΦ.

Στον εναρμονισμό με την Ευρωπαϊκή Ενωση υπακούουν και οι ρυθμίσεις του άρθρου 22 για τα καταστήματα οπτικών, και βρίσκονται ένα βήμα πριν την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Ετσι προβλέπεται ότι τα καταστήματα οπτικών ιδρύονται από κατόχους ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού και από εταιρίες οποιασδήποτε μορφής. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας το 51% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από οπτικούς κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Με το άρθρο 23 ρυθμίζονται θέματα της άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή και με το άρθρο 24 τα των αδειών λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος.

Με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 ρυθμίζονται θέματα κυρίως της διοίκησης του ΕΚΑΒ.

Με το άρθρο 29 ρυθμίζονται θέματα ψυχικής υγείας και με το άρθρο 31 προβλέπεται η σύσταση οικοτροφείων και ξενώνων για την αποασυλοποίηση απ' τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 32 προβλέπεται ποσόστωση στις προσλήψεις (55% άντρες) στο προσωπικό των ψυχιατρείων και με το άρθρο 33 συνιστώνται 395 και 226 μόνιμες θέσεις προσωπικού στα ψυχιατρεία Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Με τις διατάξεις των υπόλοιπων άρθρων γίνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές κλινικές, τον ΟΚΑΝΑ και το Κέντρο Ελέγχου των Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ).

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
Θυσία στην κυβερνητική πολιτική

Τελικά προωθείται η αλλοίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με το διορισμό δύο μελών

Το «Γιατί;» είναι των Συλλόγων γονέων του ΚΕΘΕΑ και το απηύθυναν στον Κ. Στεφανή όταν εγκαινίασαν το νέο κτίριο της «Παρέμβασης» στα Εξάρχεια (19.6.2003)
Το «Γιατί;» είναι των Συλλόγων γονέων του ΚΕΘΕΑ και το απηύθυναν στον Κ. Στεφανή όταν εγκαινίασαν το νέο κτίριο της «Παρέμβασης» στα Εξάρχεια (19.6.2003)
Η διαχειριστική λογική της κυβέρνησης δεν ανέχεται ούτε την αυτοτέλεια και τις υψηλές προδιαγραφές των προγραμμάτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και επιχειρεί να τα υποβιβάσει στο επίπεδο «της μείωσης της βλάβης», προωθώντας τελικά τη «διαβόητη τροπολογία» -κατά την έκφραση του ίδιου του υπουργού Υγείας, Κ. Στεφανή (25.6.2003) - με την οποία τελικά διεμβολίζεται η αυτοτέλεια του ΚΕΘΕΑ. Μάλιστα, οι επιδιώξεις αυτές, παρά την καθολική αντίθεση της διοίκησης, των εργαζομένων, των θεραπευομένων και των γονιών των συλλόγων του ΚΕΘΕΑ, ομολογούνται στην αιτιολογική έκθεση, στην οποία αναφέρεται: «Αποβλέπει στην εξασφάλιση της τήρησης των νόμων, τη συνοχή της έννομης τάξης και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής».

Χωρίς να γίνει η συζήτηση που υποσχέθηκε ο υπουργός Υγείας, Κ. Στεφανής, στις 25.6.2003, τελικά το άρθρο 30 του νομοσχεδίου-«σκούπα» που αναφέρεται στο ΚΕΘΕΑ διαμορφώθηκε ως εξής: «Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ, η οποία εκλέγει και τρία αναπληρωματικά μέλη. Στη Συνέλευση αυτή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και τα επίτιμα μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ. Τα υπόλοιπα δύο μέλη είναι ο πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) που προτείνεται από το ΕΣΥΔΥ και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδιος για θέματα αγωγής υγείας. Ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και η εσωτερική λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις».

Σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο που ξεσήκωσε τη θύελλα των αντιδράσεων (βλέπε και «Ρ» της 8.6.2003) η διαφορά είναι ότι αφαιρέθηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ με απόφαση του υπουργού. Παραμένει όμως ο διορισμός των δύο μελών, για τα οποία το προηγούμενο σχέδιο προέβλεπε ότι θα προτείνονται απ' το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.

Η συμφωνία που δεν τηρήθηκε

Μέσα απ' την αυτοδιοικητική λειτουργία του το ΚΕΘΕΑ είχε καθιερώσει εμπράκτως την εποπτεία του κατασταλτικού και προληπτικού ελέγχου. Μάλιστα, πριν ένα χρόνο -το Μάρτη του 2002 - η τότε ηγεσία του υπουργείου Υγείας και το ΚΕΘΕΑ είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τη νομοθετική ρύθμιση. Η τροπολογία προέβλεπε τα εξής: «Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται με διετή θητεία από τη Γενική του Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και τα επίτιμα μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ. Ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και η εσωτερική λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις».

Προεκλογικό γαϊτανάκι εγκαινίων

Την ίδια ώρα, που προωθούνται διαλυτικά νομοσχέδια, η κυβέρνηση για να συγκαλύψει την αντιλαϊκή της πολιτική στους ευαίσθητους τομείς της υγείας και της πρόνοιας εντείνει το προεκλογικό γαϊτανάκι με τις κορδέλες των εγκαινίων σε όλες τις γωνιές της χώρας.

Ετσι χτες ο υπουργός Υγείας Κ. Στεφανής έκανε εγκαίνια της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας στο νοσοκομείο της Λαμίας, όταν εκκρεμεί ακόμα το νέο νοσοκομείο της περιοχής! Εντούτοις όμως μίλησε για «επιβεβαίωση της διαρκούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στον τομέα της νοσοκομειακής φροντίδας».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο υφυπουργός Πρόνοιας Β. Κοντογιαννόπουλος εγκαινίασε «κοινωνικές δράσεις» στη Νεάπολη του Λασηθίου (ΚΗΦΗ, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», βρεφονηπιακό σταθμό, γραφείο κοινωνικής υποστήριξης), ενώ έπεται συνέχεια στη διήμερη περιοδεία του στην Κρήτη.

Πολιτική με ξένα κόλλυβα

Παράνομη και διάτρητη είναι η απόφαση της πλειοψηφίας της διοίκησης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) να νοικιάσει με συμβολική τιμή δύο μαγαζιά στον οικισμό της Παλλήνης προς το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των εργαζομένων στον Οργανισμό, για να τα νοικιάσουν με τη σειρά τους σε ιδιώτη. Τα παραπάνω καταγγέλλει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, με ανακοίνωση της, και σημειώνει ότι η διοίκηση για να αξιοποιήσει τα μαγαζιά που υπάρχουν στους οικισμούς είναι υποχρεωμένη από το νόμο να προκηρύξει διαγωνισμό. Η Ομοσπονδία απαιτεί την ανάκληση της απόφασης «διαφορετικά πρέπει να δώσει λύση η Δικαιοσύνη».

Είναι γεγονός, τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι «ένα Ταμείο Αλληλοβοήθειας εργαζομένων είναι συμπαθές. Ομως σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι. Ετσι, δικαιολογεί τον τίτλο του και η όποια προσπάθεια ενίσχυσής του δε θα πρέπει να είναι εις βάρος άλλων εργαζομένων».

Το ουσιαστικό όμως είναι «το πώς διαχειρίζεται η Διοίκηση τα λεφτά των εργαζομένων». Τα μαγαζιά που είναι ανεκμετάλλευτα στους οικισμούς του ΟΕΚ είναι εκατοντάδες, αλλά και μαγαζιά που είναι νοικιασμένα είναι με εξευτελιστικά ενοίκια, όπως το μαγαζί στην οδό Πατησίων και Σολωμού. Αντί λοιπόν ο ΟΕΚ, σημειώνει Ομοσπονδία, «να διαμορφώσει μια υπηρεσία που θα ασχοληθεί με την αξιοποίησή τους - να τα ενοικιάσει ή να τα πουλήσει - και τα έσοδα να τα αξιοποιήσει για τους δικαιούχους, προτιμά να κάνει πολιτική με ξένα λεφτά».

ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων

Αναστολή λειτουργίας όλων των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 8-8-03 έως και 18-8-03, λόγω έργων αντισεισμικής θωράκισης.

Στις 10-8-03, 13-8-03 και 16-8-03, ημέρες γενικής εφημερίας, το νοσοκομείο δε θα εφημερεύει για χειρουργικά περιστατικά όλων των ειδικοτήτων και το ΕΚΑΒ θα διακομίζει ασθενείς σε άλλα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Κατά τη γενική εφημερία της 7-8-03 ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών, των οποίων η κατάσταση θα επιβάλλει βεβαία χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία όμως για ιατρικούς λόγους αυτή δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυθημερόν, θα διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία.

ΙΚΑ
Σε ετοιμότητα οι συμβασιούχοι γιατροί

Σε επαγρύπνηση καλεί ο Σύλλογος Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής τα μέλη του, ζητώντας ενιαία νομοθετική ρύθμιση για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ.

«Η πρόσφατη συμφωνία, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του διοικητή, αφορά ναι μεν όλους τους γιατρούς ως προς το εργασιακό (είδος σύμβασης) αφορά όμως λίγους γιατρούς (περίπου 1.500) ως προς το Ασφαλιστικό. Κατά την κυβέρνηση συμφωνήθηκε να ενταχθούν και στην Ασφάλιση του Ι.Κ.Α οι γιατροί που έχουν προσληφθεί μέχρι 1/1/93 γιατί μόνον αυτοί κατά την Κυβέρνηση μπορούν βάσει την υφιστάμενη ασφαλιστική νομοθεσία. Οι υπόλοιποι 4.000 γιατροί τι θα γίνουν; Δε θα ασφαλιστούν; Δε θα είναι υποχρεωμένο το Ι.Κ.Α σαν εργοδότης να τους ασφαλίζει;», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Πάντως ο Σύλλογος αν και χαρακτηρίζει ως νίκη την αναγνώριση απ' την κυβέρνηση ότι οι συμβασιούχοι γιατροί του Ι.Κ.Α δουλεύουν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, εντούτοις διαπιστώνει πως χάνεται για άλλη μια φορά η ευκαιρία να λυθεί οριστικά το ασφαλιστικό των ιατρών του ΙΚΑ.

Ρεπορτάζ:

Γ. ΜΟΥΣΓΑΣ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org