ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 18 Μάρτη 1997
Σελ. /36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 94% ψήφισε τον απολογισμό δράσης

Με τη θετική ψήφο τους στον απολογισμό εξουσιοδότησαν παράλληλα το νέο ΔΣ για συνέχιση των αγώνων

Η αναγκαιότητα περισσότερο παρά ποτέ να αναπτύξει το συνδικαλιστικό κίνημα νέα οργανωτικά χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, με ένταση του διεκδικητικού και αναπτυξιακού του ρόλου, προκειμένου το κίνημα να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό στο κατώφλι του 21ου αιώνα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα των προβλημάτων που απειλούν με γενική ισοπέδωση τους χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τονίστηκε στον απολογισμό δράσης του απερχόμενου ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ για την προηγούμενη τριετία. Ο απολογισμός εγκρίθηκε από το 94% των συνέδρων, είχε πλατιά αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση και αγωνιστικό προσανατολισμό. Υπογράμμιζε την ανάγκη συσπείρωσης των ΕΒΕ και ενδυνάμωσης των οργανώσεων και έθιγε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας τις πραγματικές αιτίες που τα δημιουργούν, δηλαδή τις υποταγμένες στις εντολές του μονοπωλιακού κεφαλαίου και της ΕΕ πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία.

Μεταξύ των οικονομιών που συμπιέζονται εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού των μονοπωλίων, τονίζεται, είναι και η δική μας, που επηρεάζεται αρνητικά από τους όρους της Συνθήκης του Μάαστριχτ, την εφαρμογή των όρων της ΓΚΑΤΤ, τη γενικότερη αποσταθεροποίηση που επιχειρούν οι ξένες δυνάμεις στα Βαλκάνια για το μοίρασμα των αγορών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για μια σειρά από παραδοσιακούς κλάδους. Στα πλαίσια όμως αυτής της πολιτικής, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ σημειώθηκαν κοινωνικές αντιδράσεις, συγκρούσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις, ενάντια στα "σταθεροποιητικά προγράμματα σύγκλισης".

Στην Ελλάδα, οι οικονομικές εξελίξεις στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος "σύγκλισης", προγράμματος μονόπλευρης σκληρής λιτότητας για τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ισοδυναμούν με παραπέρα δραματική συμπίεση των λαϊκών εισοδημάτων, αύξηση της ανεργίας, όξυνση της άνισης ανακατανομής του εθνικού πλούτου και συγκέντρωσή του στους λίγους οικονομικά ισχυρούς με την αφαίμαξη των οικονομικά ανίσχυρων.Η πολιτική αυτή είχε ως συνέπεια στην τριετία 1994 - 1996 τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματά τους να επιδεινωθούν ραγδαία.

Τα προβλήματα, όπως αναφέρονται στον απολογισμό, που έπληξαν τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, ήταν μεταξύ άλλων:

  • Η φορολογία με συντελεστή 35% στις προσωπικές εταιρίες και τα "αντικειμενικά κριτήρια", που προκάλεσαν τους μεγαλειώδεις αγώνες του κινήματος των ΕΒΕ και για τα οποία - όπως τονίστηκε - οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη και ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα.
  • Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων,που μετά την απελευθέρωση, έδωσε στις πολυεθνικές ένα όπλο για την εξόντωση των ΜΜΕ. Το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε επίσης ότι απορρίπτει την τελευταία δυσμενή εξέλιξη - που αποτέλεσε η συμφωνία των μεγάλων καταστημάτων με την ΕΣΕΕ και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων για ωράριο 70 ωρών με λήξη το Σάββατο στις 6.00 μ.μ. - και τονίζει ότι οι ΕΒΕ θα αγωνιστούν με κάθε μέσο για τη νομοθετική κατοχύρωση των δικών τους προτάσεων. Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει το νέο ΔΣ.
  • Η ασύδοτη δράση και επέκταση των πολυκαταστημάτων και οι αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού που ασκούν σε βάρος των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα σήμερα το μερίδιο της αγοράς που ελέγχουν να ανέρχεται στο 40% των ειδών της πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο νόμος που περιορίζει τα τ. μ. των πολυκαταστημάτων σε ορισμένες περιοχές είναι μία πρώτη επιτυχία των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος, αναφέρεται, και τονίζεται ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.
  • Η απελευθέρωση της επαγγελματικής στέγης με ταυτόχρονη απόρριψη από την κυβέρνηση των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ για αποτροπή των εξώσεων και θέσπιση δικλείδων ασφαλείας για ανανέωση των παλιών μισθώσεων με ισότιμη προστασία ιδιοκτητών και επιχειρηματιών.

Στον απολογισμό επισημάνθηκε επίσης ότι επιδείνωσαν την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η κατάργηση της βιοτεχνικής χρηματοδότησης, η μετατροπή των ΟΤΑ σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, η δραματική θέση των συνταξιούχων και η επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών ταμείων, η απουσία συνδικαλιστικού πόρου, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ο αποκλεισμός των κλαδικών ομοσπονδιών από τη ΓΣΕΒΕΕ, πράγμα το οποίο αντιπάλεψε η Συνομοσπονδία, αλλά η κυβέρνηση κωφεύει.

Επίσης, καταγγέλθηκε ότι μια σειρά προγράμματα της ΕΕ για τις ΜΜΕ, στην πραγματικότητα, και βάσει των ελληνικών δεδομένων ΜΜΕ, τα κονδύλια αυτά τα λυμαίνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση της δράσης της ΓΣΕΒΕΕ στην προηγούμενη τριετία, στον απολογισμό δράσης του ΔΣ επισημάνθηκε η πλούσια αγωνιστική δραστηριότητά του, με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του 1995, την ενότητα που πέτυχε στο συνδικαλιστικό κίνημα και την προσχώρηση της ΕΣΕΕ στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα.

Για πρώτη φορά, τονίστηκε, παρουσιάστηκε στην ιστορία μια μοναδική κατάσταση, όπου το σύνολο των οργανώσεων των ΜΜΕ συσπειρώθηκαν αγωνιστικά πάνω σε ένα ενιαίο πρόγραμμα διεκδικήσεων, με συγκεκριμένα αιτήματα: την κατάργηση των "αντικειμενικών κριτηρίων", τον περιορισμό της δράσης των πολυκαταστημάτων, το ωράριο, την επαγγελματική στέγη κλπ. Ψυχή της ΣΕΑ και οργανωτικά και συνδικαλιστικά ήταν πάντα η ΓΣΕΒΕΕ, που σήκωσε το κύριο βάρος των κινητοποιήσεων. Σημειώνεται, ωστόσο, η προσπάθεια της ΕΣΕΕ να υποβαθμιστεί η ΣΕΑ, με αποτέλεσμα σταδιακά να αφυδατωθεί και να πάψει να υπάρχει. Το συνδικαλιστικό κίνημα, επισημαίνεται, πρέπει σοβαρά να εξετάσει τις μορφές οργάνωσης και δράσης του, ώστε να γίνει πόλος συσπείρωσης των ΕΒΕ, να εμπνέει τους αγώνες τους και να δίνει προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων. Πρέπει ακόμη να έχει ως στόχο την ίδρυση νέων σωματείων, μεγιστοποίηση των υπαρχόντων, συσπείρωση στις τοπικές ομοσπονδίες όλων των κλάδων.

Τέλος, αναφορικά με τις σχέσεις της ΓΣΕΒΕΕ με την ΕΣΕΕ, αναφέρεται ότι η ΓΣΕΒΕΕ δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των επαγγελματιών να δημιουργήσουν τη δική τους αυτοτελή οργάνωση, υπογραμμίζει όμως πως αυτό δεν μπορεί να γίνεται ούτε σε βάρος των κοινών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, ούτε σε αντιπαράθεση με άλλες οργανώσεις.

Δ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ιστορικές ευθύνες

Τα σοβαρά καθήκοντα δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ, την υποχρέωση του κινήματος να φανεί αντάξιο του ιστορικού του ρόλου και της υποχρέωσής του απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες ΕΒΕ, στους αγώνες που έχει κάνει το κίνημα, υπογράμμισε στο χαιρετισμό του στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ ο απερχόμενος πρόεδρος, Δ. Κορφιάτης."Το συνέδριο αυτό - υπογράμμισε - μεταβιβάζει ένα βαρύ φορτίο ιστορικής κληρονομιάς και αγώνων στη νέα διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφει την απαίτηση να απαντήσει η ηγεσία του κινήματος με σύγχρονο λόγο και σύγχρονη συνδικαλιστική πρακτική στις νέες προκλήσεις και στα νέα και παλιά προβλήματα που έχουν μπροστά τους οι ΕΒΕ".

Η απελευθέρωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, με τα δεκάδες κοινοτικά προγράμματα, τα δήθεν προγράμματα σύγκλισης, δεν είναι άλλο, υπογράμμισε ο ίδιος, από μια προγραμματισμένη πολιτική, με στόχο την ανακατανομή του πλούτου υπέρ των μονοπωλίων, τη γρήγορη συσσώρευση κεφαλαίου στα χέρια ευρωπαϊκών πολυεθνικών για να χρησιμοποιηθεί στη μάχη για παγκόσμια κυριαρχία. Η εκτόπιση των ΜΜΕ από μια σειρά δραστηριότητες, στα πλαίσια του λεγόμενου ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν είναι παρά μια καλά σχεδιασμένη πολιτική που εφαρμόζεται συνειδητά.

Τα καθήκοντα μπροστά στα οποία μπαίνει το συνδικαλιστικό κίνημα, κατά τον Δ. Κορφιάτη, είναι μεταξύ άλλων, η αναδιοργάνωση, μαζικοποίηση, ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός του κινήματος, το δυνάμωμα του διεκδικητικού του ρόλου για τη λύση των βασικών προβλημάτων των ΕΒΕ, η διατύπωση επεξεργασμένων θέσεων για προγραμματισμένη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ, η οργάνωση και συντονισμένη παρέμβαση σε κέντρα χάραξης πολιτικής για τις ΜΜΕ, η ανάλυση των νέων μορφών οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ.

Αφήνοντας αιχμές εναντίον συνδικαλιστών, που θεωρούν ουτοπία τον αγώνα και τη διεκδίκηση αντιμονοπωλιακών πολιτικών, ο Δ. Κορφιάτης υπογράμμισε την ανάγκη διεκδίκησης της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συνεταιρισμού. "Η διεθνοποίηση, ανέφερε χαρακτηριστικά, και η κοινωνικοποίηση της παραγωγής δεν περνάει μέσα από την εφαρμογή των νόμων της ζούγκλας ή του ανταγωνισμού, όπως εύσχημα τον λένε, αλλά μέσα από την εφαρμογή της προγραμματισμένης διεύθυνσης της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς καταστροφές και κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα".

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΒΕΕ
Πρώτη δύναμη η Αγωνιστική Συσπείρωση

Οι επαγγελματοβιοτέχνες - έμποροι επιβράβευσαν με την ψήφο τους στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ το ψηφοδέλτιο της συνδικαλιστικής παράταξης που πρωτοστάτησε στους αγώνες για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με σημαντική νίκη των συνεπών αγωνιστικών προοδευτικών δυνάμεων έκλεισε προχτές το συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). Ο συνδυασμός της Αγωνιστικής Συσπείρωσης, που υποστηρίζεται από τη Δημοκρατική Κίνηση ΕΒΕ (ΔΗΚΕΒΕ), ήρθε πρώτος στην ψηφοφορία για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Για άλλη μια φορά οι αντιπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων απ' όλη τη χώρα με την ψήφο τους στην Αγωνιστική Συσπείρωση, υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο διεκδικητικός ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ, σαν επικεφαλής του αγώνα για την επιβίωση των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίστηκε με το αποτέλεσμα αυτό η ανάγκη να διέπεται το συνδικαλιστικό κίνημα από αγωνιστικό, αντιμονοπωλιακό, προοδευτικό προσανατολισμό, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για ανατροπή των συσχετισμών των δυνάμεων μέσα στη ΓΣΕΒΕΕ. Αυτό, εξάλλου, έδειξε το σώμα των συνέδρων που υπερψήφισε με ποσοστό 94% τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου ΔΣ, που είχε ανάλογο αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο, σε προοδευτική και αγωνιστική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών, σε σύνολο 167 ψηφισάντων έλαβαν η Αγωνιστική Συσπείρωση 55 ψήφους (33%) και 17 έδρες στο ΔΣ, η Δημοκρατική Κίνηση ΜΜΕ (ΔΑΚΜΜΕ) 47 ψήφους (28%) και 14 έδρες, η ΠΑΣΚΕΒΕ 42 ψήφους (25,1%) και 13 έδρες, η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση ΜΜΕ (ΑΣΚΜΜΕ - πρόσκειται στο ΣΥΝ) 10 ψήφους (6%) και 3 έδρες, η Ανανεωτική Κίνηση ΕΒΕ 9 ψήφους (5,4%) και 3 έδρες και η Ανεξάρτητη Κίνηση 4 ψήφους (2,4%) και 1 έδρα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων ενέκρινε τον απολογισμό δράσης του ΔΣ, οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕΒΕ και ΔΑΚΜΜΕ επιχείρησαν - με κοινή πρόταση για ψήφισμα - να αλλοιώσουν το διεκδικητικό, αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτήριζε τον απολογισμό. Στην προσπάθειά τους αυτή συνεπικουρήθηκαν και από την προσκείμενη στο ΣΥΝ παράταξη. Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε ως βάση συζήτησης κατά παραταξιακή πλειοψηφία. Στη συνέχεια, στο τελικό κείμενο, και κάτω από τις αντιδράσεις και την πίεση των αντιπροσώπων της Αγωνιστικής Συσπείρωσης, αναγκάστηκαν να συμπεριλάβουν κάποιες προτάσεις σε αγωνιστική κατεύθυνση. Ωστόσο, το γενικό πνεύμα παραμένει συμβιβαστικό ως προς τις ακολουθούμενες πολιτικές, αυτό ακριβώς το πνεύμα που επιχείρησαν να περάσουν και με τις ομιλίες τους οι αντιπρόσωποι των παρατάξεων ΠΑΣΚΕΒΕ και ΔΑΚΜΜΕ.

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org