ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 18 Φλεβάρη 2001
Σελ. /40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΠΑΤΗ «ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΤΕΙ
Πιστή εφαρμογή των κατευθύνσεων της Μπολόνια

«Παρελαύνοντας» στα κανάλια τη βδομάδα που μας πέρασε, ο υπουργός Παιδείας προπαγάνδιζε το μεγάλο «τόλμημα» της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο για τη δήθεν «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ. Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και με τον πρωθυπουργό, διακήρυξε ότι το νομοσχέδιο έχει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης και εξήγγειλε την έναρξη ενός διαλόγου - μαϊμού, πάνω στις επιμέρους λεπτομέρειες του νομοθετήματος κι όχι στις βασικές κατευθύνσεις του.

Το νομοσχέδιο μιλάει για οριοθέτηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για δυο παράλληλους και διακριτούς τομείς στην ανώτατη εκπαίδευση, για πτυχίο - «πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών». Τι εννοεί με όλα αυτά και τι πραγματικά σημαίνουν, τι συνέπειες έχουν για σπουδαστές, φοιτητές και αποφοίτους;

Στην ουσία, πατώντας πάνω στην αγωνία εκατοντάδων σπουδαστών και αποφοίτων των ΤΕΙ, η κυβέρνηση έρχεται μ' αυτό το νομοσχέδιο να ξεκινήσει την εφαρμογή των κατευθύνσεων της «Διακήρυξης της Μπολόνια» στη χώρα μας. Δεν αναβαθμίζει τα ΤΕΙ όπως ισχυρίζεται, αλλά υποβαθμίζει συνολικά και τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και ανοίγει τον κύκλο νέων δεινών για την ανώτατη Παιδεία μας και τους αποφοίτους της.

Ο «Ρ» αποκαλύπτει σήμερα την απάτη της «ανωτατοποίησης» και παρουσιάζει την πρόταση που αποτελεί και μοναδική λύση: την εφαρμογή Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς διαχωρισμούς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά με ισότιμα ιδρύματα που θα παρέχουν ολόπλευρη επιστημονική και υψηλής ποιότητας γνώση.

Συστηματική ολομέτωπη επίθεση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η επίθεση της κυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση ξεκίνησε και επίσημα με το πρώτο νομοσχέδιο, αυτό για τη λεγόμενη «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ. Με ένα εξασέλιδο σχέδιο νόμου, το υπουργείο Παιδείας προωθεί την ονομαστική και μόνο ένταξη των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση και επιλέγει -όχι τυχαία- να ξεκινήσει μ' αυτό την εφαρμογή των κατευθύνσεων της «Διακήρυξης της Μπολόνια», δηλαδή του εκπαιδευτικού οράματος του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στη χώρα μας.

Το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά και την έρευνα είχε συναντήσει εξ αρχής έντονες αντιδράσεις από το φοιτητικό κίνημα και άλλα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας, έτσι το Υπουργείο άλλαξε τις προτεραιότητές του και δεν προώθησε πρώτα εκείνο όπως αναμενόταν, αλλά ξεκίνησε την επίθεση με ένα νομοθέτημα που δημιουργεί αυταπάτες και φρούδες ελπίδες αναβάθμισης στους δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές των ΤΕΙ. Παρουσίασε, λοιπόν την υποβάθμιση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, όπως αυτή υπαγορεύεται από την Μπολόνια ως «ανωτατοποίηση».

Υποβάθμιση πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ποια είναι αυτή η ανωτατοποίηση; Τα πτυχία των ΤΕΙ θα αποτελούν «βασικό τίτλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης», ή αλλιώς, «πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο». Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα ΤΕΙ θα χορηγούν πτυχίο αντίστοιχο του μπάτσελορ, δηλαδή του πρώτου κύκλου σπουδών σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Μπολόνια. Ενα πτυχίο που προοπτικά θα είναι σαφώς κατώτερο από αυτό που δίνουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολύ περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της «αγοράς» παρά στην υψηλή επιστημονική θεωρητική γνώση.

Τυπικά, με αυτό το πτυχίο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες με αυτές των αποφοίτων των ΑΕΙ για πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο σπουδών που προβλέπει η Διακήρυξη, δηλαδή στα μεταπτυχιακά. Συνολικά, όμως, το ποσοστό των αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών που θα καταφέρνει να προχωρήσει στο δεύτερο θα είναι πολύ μικρό. Οι εκθέσεις για την αναμόρφωση των μεταπτυχιακών που έχει λάβει το Υπουργείο, αναφέρουν ότι μόνο ένα 15% των αποφοίτων θα συνεχίζει με μεταπτυχιακές σπουδές και το σχετικό νομοσχέδιο, που θα προωθηθεί με τη σειρά του, αναφέρει ότι «η τάση μαζικοποίησης που χαρακτηρίζει τις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να ισχύσει για τα μεταπτυχιακά».

Με άλλα λόγια, ξεκαθαρίζουν ότι θα έχουμε μαζική αλλά υποβαθμισμένη προπτυχιακή εκπαίδευση, επιπέδου πρακτικής και ληξιπρόθεσμης επαγγελματικής κατάρτισης και μεταπτυχιακά επιστημονικής ειδίκευσης για λίγους. Για μια ελίτ που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στο οικονομικό κόστος τους και θα έχει περάσει τα ταξικά φίλτρα, που θα αποτελούν κριτήρια εισαγωγής στα προγράμματα (προσωπικές συνεντεύξεις, συστατικές επιστολές κ.ά.).

Σ' αυτό το πλαίσιο συνολικής υποβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης, υποτίθεται ότι τα ΤΕΙ «αναβαθμίζονται». Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η «ανωτατοποίηση» αποτελεί απάτη της κυβέρνησης. Ο υπουργός Παιδείας δηλώνει όταν πτυχία των παλιών αποφοίτων των ΤΕΙ με αυτά των σημερινών, που θα είναι «πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης» δε θα έχουν καμιά διαφορά, θα είναι ισότιμα. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για να δείξει ότι οι αλλαγές είναι μόνο ονομαστικές κι όχι επί της ουσίας.

Ακτινογραφώντας το νομοσχέδιο...

Η διάρκεια σπουδών στα τμήματα των ΤΕΙ ορίζεται κατά κανόνα σε οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης, ενώ σε κάποια τμήματα μπορεί να παραμείνει στα επτά εξάμηνα, ανάλογα το γνωστικό αντικείμενο. Ομως, η διάρκεια των σπουδών δεν αναβαθμίζει τα ιδρύματα από μόνη της χωρίς να συνοδεύεται με άνοδο του επιπέδου των προγραμμάτων σπουδών.

Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, το νομοσχέδιο αναφέρει χαρακτηριστικά: «θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των διαφόρων τμημάτων ΤΕΙ, ώστε να εκσυγχρονιστεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε τμήματος και να ενσωματωθούν οι κατάλληλες προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που καθιστούν δυνατή τη συγκρισιμότητα και την ποιοτική ανταγωνιστικότητα με τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα της ανώτατης εκπαίδευσης».

Είναι αποκαλυπτικό, ότι οι όποιες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών θα γίνουν σύμφωνα με τις επιταγές της Διακήρυξης της Μπολόνια «που έχουν συμφωνηθεί», παρά τις ψευδείς διαβεβαιώσεις του υπουργού Παιδείας ότι οι κατευθύνσεις της διακήρυξης δεν είναι δεσμευτικές για τη χώρα μας. Γνώμονας της αναμόρφωσης -κι όχι αναβάθμισης- θα είναι η «συγκρισιμότητα» με τα ευρωπαϊκά ιδρύματα κι όχι βέβαια οι ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει μια αόριστη αναφορά σε «οικονομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων», χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα βελτίωσης των υποδομών. Είναι γνωστό σε χιλιάδες σπουδαστές, καθηγητές και εργαζόμενους στα ΤΕΙ ότι πολλά τμήματα λειτουργούν χωρίς καν δικά τους κτίρια, ενώ οι ελλείψεις σε υλικά, εργαστήρια και γενικότερη υποδομή συνθέτουν μια κατάσταση τραγική για την καθημερινότητα των ιδρυμάτων. Απέναντι σ' αυτά το υπουργείο απαντά με αόριστες υποσχέσεις.

Τέλος, το νομοσχέδιο υπόσχεται ότι «θα» προκηρυχτούν περίπου 450 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι γνωστό ότι οι έκτακτοι καθηγητές στα ΤΕΙ φτάνουν ακόμα και το 70% του εκπαιδευτικού προσωπικού. Γι' αυτούς δεν κάνει κουβέντα το υπουργείο, ενώ οι θέσεις που υπόσχεται μεταφράζονται σε έναν καθηγητή ανά τμήμα.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λέγε με: «μεταδευτεροβάθμια σούπα»!

Στο παρόν σχέδιο νόμου «οριοθετείται» για πρώτη φορά ο όρος «τριτοβάθμια εκπαίδευση». Ορίζεται δηλαδή ότι είναι ο εκπαιδευτικός χώρος που έχει: i) ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε αυτήν, την κατοχή τίτλου σπουδών πλήρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προς αυτόν και ii) τριετή τουλάχιστον διάρκεια σπουδών στα ιδρύματα του χώρου της. Επίσης αναφέρει ότι «η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και από ανώτερες ή άλλες σχολές».

Η «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» πρωτοεμφανίστηκε επίσημα στον ιδρυτικό νόμο για τα ΤΕΙ (ν.1404/83) χωρίς να διευκρινίζεται πού εκτείνεται ο χώρος της, ποιες άλλες σχολές και ιδρύματα περιλαμβάνει. Η διαφοροποίηση από την κλασική διάκριση του Συντάγματος σε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η ασάφεια που περιέβαλε τον όρο «τριτοβάθμια» όλα αυτά τα χρόνια είναι σκόπιμη.

Την τελευταία δεκαετία άρχισαν να κάνουν «χρυσές δουλιές», μια σειρά από τεχνικές επαγγελματικές σχολές. Αρχικά, το δίπλωμα που έδιναν ήταν επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αργότερα όμως, μετά από τη θεσμοθέτηση των ΙΕΚ, οι σπουδές σε όλα αυτά τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από δίχρονες που ήταν έγιναν τρίχρονες και το πτυχίο τους έγινε ανώτερο της δευτεροβάθμιας. Φυσικά, ο ένας χρόνος σπουδών που προστέθηκε δε συνοδεύτηκε και από κάποια αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ συνέχισαν να πουλούν την ίδια χαμηλού επιπέδου κατάρτιση, μόνο που την πουλούσαν... πιο ακριβά.

Τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, μέχρι σήμερα δεν ανήκαν σε εκπαιδευτική βαθμίδα, ήταν απλώς «μεταδευτεροβάθμια» ιδρύματα. Τώρα, όμως, μετά τον ορισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομοσχέδιο για τα ΤΕΙ, μπορούν κάλλιστα να πανηγυρίζουν ότι είναι τριτοβάθμια ιδρύματα!

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ότι ο όρος τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ουσία περιγράφει μια «μεταδευτεροβάθμια σούπα». Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές σχολές αμφιβόλου επιπέδου, που στην πλειοψηφία τους πουλούν ακριβά μια φτηνή κατάρτιση. Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνονται στην ΕΕ και αφορούν τα πανεπιστήμια, χρησιμοποιούν τον όρο «τριτοβάθμια εκπαίδευση», όλα αυτά τα αμφιβόλου ποιότητας και στην πλειοψηφία τους ιδιωτικά ιδρύματα εντάσσονται στις γενικότερες αναδιαρθρώσεις που σχεδιάζονται και συντελούνται. Ταυτόχρονα, ενταγμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποβαθμιζόμενα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, «βράζουνε» κι αυτά στη «σούπα» των πολυκατηγοριοποιημένων πτυχίων χωρίς αντίκρισμα.

Και μέσα από αυτή την πολυδιάσπαση σχολών και πτυχίων, τον κατακερματισμό της γνώσης και την υποβάθμισή της στο επίπεδο της κατάρτισης, επιτυγχάνεται πιο εύκολα ο στόχος ΕΕ - κυβέρνησης για δημιουργία μια στρατιάς φθηνού κι «ευέλικτου» εργατικού δυναμικού, χωρίς δικαιώματα στην υπηρεσία του κεφαλαίου.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ενα αντιεπιστημονικό εγχείρημα

Το νομοσχέδιο μιλάει για δυο παράλληλους τομείς στην ανώτατη εκπαίδευση, τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό, που «λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες» και ρόλους.

Συγκεκριμένα, μάλιστα, λέει ότι «τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δίνουν έμφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλή θεωρητική και ολοκληρωμένη κατάρτιση του επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας».

Σχετικά με τα ΤΕΙ αναφέρει ότι «δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους: αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, και μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών».

Ολη η φιλοσοφία της ύπαρξης των ΤΕΙ σήμερα, στηρίζεται ακριβώς σ' αυτή την πλαστή διάκριση μεταξύ γνώσης και εφαρμογής. Το παραπάνω απόσπασμα του νομοσχεδίου μάλιστα, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο επιστήμονας - απόφοιτος του πανεπιστημίου κατέχει τη θεωρητική γνώση της επιστήμης του, αλλά δεν μπορεί να την εφαρμόσει. Χρειάζεται, λέει το υπουργείο, ο απόφοιτος του τεχνολογικού τομέα, για να εφαρμόσει την επιστήμη και να τη συνδέσει με τη γνώση, που έχει ο απόφοιτος του πανεπιστημιακού τομέα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο διαχωρισμός γνώσης και εφαρμογής, είναι ένα εύρημα αστήρικτο και αντιεπιστημονικό. Η τεχνολογία είναι προϊόν βαθιάς κατάκτησης της γνώσης κι όχι διαχωρισμού από αυτήν. Το αντιεπιστημονικό «εύρημα» κρύβει την πικρή αλήθεια της ουσιαστικής υποβάθμισης των ΤΕΙ. Και η αλήθεια αυτή, ερμηνεύοντας τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, όπως εκφράζεται από το παραπάνω απόσπασμα, είναι η εξής: ο απόφοιτος του πανεπιστημίου έχει την επιστημονική γνώση και τη δυνατότητα της εφαρμογής, ενώ ο απόφοιτος του ΤΕΙ έχει μόνο τη γνώση της εφαρμογής χωρίς την ουσιαστική θεωρητική γνώση της επιστήμης.

Με άλλα λόγια, είναι σα να παραδέχεται το υπουργείο ότι οι σπουδές στα ΤΕΙ προσφέρουν απλώς κατάρτιση. Ομως, χωρίς την ουσιαστική θεωρητική γνώση πάνω στην επιστήμη και την εξέλιξή της, η κατάρτιση και οι μέθοδοι εφαρμογής καθίστανται εφήμερες και γρήγορα αναλώσιμες.

ΠΚΣ
Ενότητα κι αγώνας μέσα στις σχολές

Μπροστά στη συνολική επίθεση της κυβέρνησης, το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα καλείται να δώσει τη δική του απάντηση. «Οι σπουδαστές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη αναμέτρηση», λέει ο Κώστας Παπαδάκης, εκ μέρους της ΠΚΣ ΤΕΙ και τονίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει μπροστά της έναν ισχυρό αντίπαλο, «ένα σπουδαστικό κίνημα, που στο δρόμο των μαζικών διαδικασιών και γενικών συνελεύσεων (ΓΣ), συνειδητοποιεί το συνολικό χαρακτήρα της επίθεσης, κατανοεί την ανάγκη μετωπικής πάλης, μαζί με τους φοιτητές, τους καθηγητές, την εργατική τάξη συνολικότερα».

Μιλώντας για τη δράση της ΠΚΣ μέσα στις σχολές των ΤΕΙ το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Κ. Παπαδάκης υπογραμμίζει: «επιδιώκουμε να παρθούν αγωνιστικές αποφάσεις καταδίκης του νομοσχεδίου των ΤΕΙ και της πολιτικής της κυβέρνησης, να συντονιστεί η δράση και πανελλαδικά, δίνοντας απάντηση στην ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΕΣΕΕ που μίλησε πριν απ' τους σπουδαστές για τους σπουδαστές, ταυτιζόμενη με το νομοσχέδιο. Η ενότητα στους αγώνες θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Στους αγώνες που θα διαλύσουν κάθε αυταπάτη και θα ανοίξουν το δρόμο στη μόνη ουσιαστική λύση, την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση».

Κόντρα στην τεχνητή διαμάχη ΑΕΙ-ΤΕΙ μίλησε ο Χάρης Βουρδουμπάς, εκ μέρους της ΠΚΣ ΑΕΙ, που επισήμανε ότι «η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να υλοποιήσει την αντιδραστική αναδιάρθρωση στην ανώτατη εκπαίδευση, ρίχνει μια μπανανόφλουδα ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν τις αντιδράσεις. Προσπαθεί, αξιοποιώντας και τις παρατάξεις ΔΑΠ, ΠΑΣΠ και δημοσιεύματα Τύπου, να δημιουργήσει μια τεχνητή διαμάχη μεταξύ φοιτητών - σπουδαστών, ώστε να αποκρύψει την ουσία της πολιτικής της, τη συνολική υποβάθμιση και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ».

«Οι φοιτητές, λοιπόν, -υπογραμμίζει ο Χ. Βουρδουμπάς- πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο αντίπαλός τους είναι η πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ και να απαντήσουν αγωνιστικά και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στα υπόλοιπα μέτρα που θα 'ρθουν, για να υλοποιήσουν τη διακήρυξη της Μπολόνια. Αλλωστε, το προηγούμενο διάστημα, οι ΓΣ των περισσότερων συλλόγων, καταδικάζοντας την κυβερνητική πολιτική, έβαλαν στο επίκεντρο των αιτημάτων του φοιτητικού κινήματος την ανάγκη για υψηλού επιπέδου Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην ίδια κατεύθυνση και τις επόμενες μέρες, πρέπει να απαντήσουν αγωνιστικά στη νέα επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και στη δουλιά, μέσα από τις μαζικές ΓΣ και τις κινητοποιήσεις μαζί με σπουδαστές, καθηγητές κι όλο το λαό. Μέσα από ένα μαζικό, μαχητικό Μέτωπο Παιδείας, να αντιπαρατεθούμε με το σύνολο της πολιτικής που υποθηκεύει τις σπουδές και το μέλλον μας στο κεφάλαιο».

ΚΚΕ
Μόνη λύση η Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση

Η κυβέρνηση σπεύδει να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την παιδεία που έχει συνυπογράψει, υποβαθμίζοντας την ανώτατη εκπαίδευση και προσαρμόζοντας ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Ομως αυτό δεν είναι μονόδρομος. Πολύ δε περισσότερο που οι παραπάνω κατευθύνσεις δε συμβαδίζουν με τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει σήμερα η επιστήμη, αν εφαρμοστεί προς όφελος του λαού και της κοινωνίας, κι όχι προς όφελος του κέρδους.

Απέναντι σ' αυτά, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ουσιαστική διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί «ανάγκη και δυνατότητα της εποχής και της κοινωνίας». Μιλώντας όμως για ανώτατη εκπαίδευση, το ΚΚΕ δεν εννοεί τη στενή κατάρτιση με ταμπέλα «ανώτατης», που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να δίνουν τα ιδρύματα. Αντίθετα, μιλάει για ιδρύματα που θα βγάζουν επιστήμονες με επάρκεια στον τομέα τους και δυνατότητα για ολοκληρωμένη άσκηση του επαγγέλματός τους. Αποφοίτους που θα έχουν βαθιά γνώση της επιστήμης τους, των βασικών αρχών της εξέλιξής της, της σύνδεσής της με τις υπόλοιπες επιστήμες.

Σ' αυτή την κατεύθυνση δεν έχει θέση ο πλαστός και επιστημονικά λαθεμένος διαχωρισμός της γνώσης - εφαρμογής, αφού ο λεγόμενος τεχνολογικός τομέας και οι «επιστήμονες εφαρμογής» δεν αποτελούν ανάγκη της κοινωνίας ή των επιστημών, αλλά ανάγκη του κεφαλαίου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να πάψει ο αναχρονιστικός διαχωρισμός σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι ρεαλιστική και αναγκαία η πάλη για την εφαρμογή της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με μια τέτοια προοπτική θα ενταχθούν και ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα γίνουν δηλαδή πανεπιστήμια κι όλα τα πανεπιστήμια θα είναι ισότιμα.

Η ένταξη όμως των ΤΕΙ θα γίνει μέσα από μια διαδικασία καθορισμού των επιστημονικών αντικειμένων, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στο χαρακτηρισμό «επιστημονικά», να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής, της επιστημονικής εξέλιξης και να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σήμερα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (π.χ. τμήμα Νοσηλευτικής στα ΤΕΙ και παράλληλα τμήμα Νοσηλευτικής και στο Πανεπιστήμιο). Μια διαδικασία που απαραίτητα θα περιλαμβάνει ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της υποδομής τους.

Βασικά χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη γνώση και η έρευνα. Δεν μπορούν, λοιπόν, να εννοηθούν πανεπιστήμια στο πλαίσιο της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, που δε θα προωθούν την έρευνα από το προπτυχιακό ακόμα επίπεδο. Η δυνατότητα εφαρμογής των όποιων θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων πρέπει να δίνεται στους φοιτητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ιδρυμάτων από τα πρώτα κιόλας χρόνια φοίτησής τους.

Μιλώντας πάλι για ολόπλευρη γνώση και ολοκληρωμένους επιστήμονες, δε νοείται να απουσιάζει η επιστημονική ειδίκευση από τον προπτυχιακό κύκλο. Γιατί η επιστημονική γνώση ολοκληρώνεται και αφομοιώνεται μόνο όταν από το σύνολο της επιστήμης, ο επιστήμονας ειδικευτεί σε ένα μέρος της, ενώ μ' αυτό τον τρόπο θα συνδέεται το πτυχίο με το επάγγελμα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μεταπτυχιακά δεν μπορεί να είναι διασπασμένα, αλλά χρειάζεται να διασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας τους και να οδηγούν απευθείας σε διδακτορικό.

Και φυσικά, η πρόταση του ΚΚΕ για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση αναφέρεται σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Γιάννα ΣΤΡΕΒΙΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ: Γιάννα ΣΤΡΕΒΙΝΑ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org