ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 17 Απρίλη 2014
Σελ. /24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ»
Και με τη «βούλα» όργανα του αντιδραστικού οικοδομήματος

Ψηφίστηκαν χτες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τα κόμματα της συμμαχίας των μονοπωλίων, της ΕΕ, Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και τα κόμματα του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), οι αντιδραστικοί κανονισμοί της ΕΕ για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους και τη χρηματοδότησή τους από τον ευρωενωσιακό προϋπολογισμό.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 20 αποχές. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απείχε, σε μια προσπάθεια να «θολώσει τα νερά», τη στιγμή που αποδέχεται όλο το αντιλαϊκό στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να ξεπερνιούνται τα «εμπόδια» λόγω των διαφορετικών νομικών εντύπων ανά χώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο και μια «ανεξάρτητη αρχή» θα έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες. Η αρχή, που θα επιλεγεί από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο), θα είναι η μόνη υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με την καταχώρηση, αλλά και τη διαγραφή από το Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να ζητά τη λήψη «διορθωτικών μέτρων», ελλείψει των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων ή να προβεί στη διαγραφή κόμματος από το Μητρώο, η οποία θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την κοινοτική χρηματοδότηση.

Για την προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ

Για τη χορήγηση νομικού καθεστώτος και κονδυλίων από την ΕΕ, προϋπόθεση θα είναι ο «σεβασμός των αξιών» της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ. Δήλωση πίστης στην Ευρωένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του κόμματος, η λειτουργία του κόμματος να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία». Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό των ευρωκομμάτων (μέλη, δικαιώματα μελών, εκλογικές διαδικασίες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.ά.) είναι να περιέχει και διατάξεις για τη «διαφάνεια» (τήρηση βιβλίων, λογαριασμών, δωρεές), δηλαδή το φακέλωμα των μελών του και την παράδοση των ονομάτων και των στοιχείων τους στα όργανα της ΕΕ.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για τις δωρεές από τις 12.000 στις 18.000 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή. Για τις δωρεές άνω των 3.000 ευρώ, τα ονόματα των δωρητών και τα αντίστοιχα ποσά θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ενώ για ποσά από 1.500 έως και 3.000 ευρώ θα απαιτείται η συγκατάθεση του δωρητή πριν από τη δημοσιοποίηση. Οι συνδρομές των μελών των ευρωκομμάτων επιτρέπονται, απαγορεύεται όμως αυτές να ξεπερνούν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ώστε να παραμένουν πλήρως εξαρτημένα από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση.

Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών των ευρωκομμάτων. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ), που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Βαθαίνουν όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των «ευρωκομμάτων»

Με παρέμβασή του για τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τη χρηματοδότησή τους, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Τούσσας, αιτιολογώντας την καταψήφιση από το ΚΚΕ των δύο κανονισμών τόνισε τα εξής:

«Με τους νέους κανονισμούς βαθαίνουν και ενισχύονται όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των ευρωκομμάτων. Τα κόμματα αυτά, με την ευρωενωσιακή νομοθεσία, αποτελούν όργανα του αντιλαϊκού ευρωενωσιακού οικοδομήματος, υπηρετούν την αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ και των μονοπωλίων. Η αναγνώριση των ευρωκομμάτων γίνεται με δήλωση πίστης στις "αρχές" της ΕΕ και τη σύγκλιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των ευρωκομμάτων και των ιδρυμάτων τους, μέσα από τα καταστατικά τους. Με την εξάρτησή τους από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, η ΕΕ θέλει να κατευθύνει και να καθοδηγεί τη δράση των ευρωκομμάτων, αστικών και οπορτουνιστικών, να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη χειραγώγηση εργατικών - λαϊκών συνειδήσεων, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου, πρωτοστατούν στην οικονομική και πολιτική εμβάθυνση της ΕΕ, προβάλλοντας σαθρά ανυπόστατα αστικά και οπορτουνιστικά ιδεολογήματα. Τα ευρωκόμματα υπηρετούν τους σκοπούς της ΕΕ. Πρωτοστατούν στην επιχείρηση υποταγής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στον ευρωμονόδρομο και την εξουσία των μονοπωλίων. Εχουν δεσμευτεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό τους να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα και της έχουν εκχωρήσει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει και να ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωσή τους με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Επιβεβαιώνεται στο ακέραιο η θέση του ΚΚΕ για τον αντιδραστικό χαρακτήρα και ρόλο των ευρωκομμάτων. Σήμερα, οι εργαζόμενοι αξιοποιώντας την πείρα τους είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουν ηχηρή απάντηση καταδίκης, τιμωρίας της ΕΕ, της ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου και των οργάνων της, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται για να εγκλωβίζουν λαϊκές συνειδήσεις. Ενίσχυση - συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες και στο εργατικό κίνημα. Για τη λαϊκή εξουσία που μπορεί να λυτρώσει τον εργαζόμενο λαό από τα δεσμά της ΕΕ και το χρέος της πλουτοκρατίας, κάνοντάς τον ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει».

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ...
Δήμοι και επιχειρηματικά συμφέροντα

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Μώραλη για το Δήμο του Πειραιά προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους άλλους υποψήφιους των αστικών κομμάτων. Ορισμένοι μάλιστα έπεσαν από τα σύννεφα γιατί οι επιχειρηματίες ασχολούνται άμεσα οι ίδιοι με την πολιτική...

Κατ' αρχάς υπάρχουν τα πασίγνωστα παραδείγματα του Γ. Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη όσο και του Στ. Μάνου παλιότερα, που διατέλεσε και υπουργός, ή του Γ. Παπαθανασίου. Δεν είναι λοιπόν καινούργιο επιχειρηματίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να μετέχουν και αυτοπροσώπως στη διαχείριση της κρατικής εξουσίας.

Ο ίδιος ο Μώραλης τονίζει την ιδιότητα του επιτυχημένου επιχειρηματία. Ενώ το μοντέλο του επιτυχημένου έχουν προβάλει και οι της ομάδας των πέντε δημάρχων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Βόλος). Ολοι οι «επιτυχημένοι» κάνουν καθαρό ότι προσβλέπουν σε ένα δήμο που θα αποτελεί στήριγμα της καπιταλιστικής δραστηριότητας.

***

Βεβαίως, στην περίπτωση του Πειραιά εκφράζεται επιθετικά η προσπάθεια μερίδας του κεφαλαίου να παρέμβει άμεσα στη διαμόρφωση της νέας δημοτικής αρχής με σύνθημα την «ανάπτυξη της πόλης», αξιοποιώντας μάλιστα τη διογκωμένη ανεργία, παίζοντας με την αγωνία του ανέργου και εκβιάζουν την ψήφο του για μια δουλειά στο λιμάνι ή τη Ζώνη. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα συμφέροντα που διακυβεύονται στον Πειραιά είναι πολύ μεγάλα.

Δήμαρχος Πειραιά σημαίνει άλλωστε και μέλος της διοίκησης του ΟΛΠ. Αυτονόητα, σε μια εποχή που στο λιμάνι εκφράζεται σύγκρουση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, οι εφοπλιστές θέλουν να κατοχυρώσουν τις θέσεις τους στον ΟΛΠ, αλλά όχι μόνο αυτό. Το πεδίο αντιπαράθεσης επιχειρηματικών συμφερόντων απλώνεται από τον προλιμένα του Πειραιά ως και το νέο σταθμό του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο καθώς ο Πειραιάς από ένα λιμάνι της γραμμής γίνεται ταχύτατα λιμάνι-κεντρικός ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα σε Ανατολή και Ευρώπη.

Σ' αυτό το πεδίο οι υποψηφιότητες όλων των αστικών κομμάτων προσπαθούν να εκφράσουν με τον έναν ή άλλον τρόπο επιχειρηματικά συμφέροντα που ανταγωνίζονται στη βάση αυτών των εξελίξεων.

***

Εξάλλου το «όραμα Μώραλη» είναι ήδη «όραμα» και των άλλων υποψηφίων:

Λέει ο Μώραλης: «Να εκμεταλλευθεί η πόλη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Να κοιτάξει και πάλι προς τη θάλασσα. Να δώσουμε λύσεις στο κυριότερο πρόβλημα του Πειραιά, την ανεργία, μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης».

Εχει πει ήδη ο Δρίτσας: «Ο Πειραιάς χρειάζεται σχέδιο ανασυγκρότησης (...) θέτει ως βασικούς πυλώνες δράσης τη σύνδεση του λιμανιού με την πόλη, την ενίσχυση του εμπορίου».

Εξηγεί ο Μώραλης: «Στόχος μας είναι να γίνει ο Πειραιάς διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, αντίστοιχο του Λονδίνου και της Σιγκαπούρης, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι ο Πειραιάς να γίνει το πρώτο λιμάνι εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο. Στόχος μας είναι να γίνει διεθνές ναυταθλητικό κέντρο (...) στοχεύουμε να δώσουμε ταυτότητα στην πόλη. Αναδεικνύοντας την ιστορία, συνδέοντάς την με το σύγχρονο πολιτισμό».

Αντίστοιχα ο Δρίτσας: «Οι ιστορικοί πυλώνες της άνθησης του Πειραιά ήταν - και θα μπορούσαν να παραμείνουν - το λιμάνι, το εμπόριο και ο πολιτισμός (...) ο Πειραιάς είναι πόλη-λιμάνι κι έτσι θα μείνει (...) το λιμάνι του Πειραιά μπορεί και πρέπει να γίνει "η ναυαρχίδα" της παραγωγικής ανασυγκρότησης».

***

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, η υποψήφια δήμαρχος Πειραιά με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», που στηρίζει το ΚΚΕ, Ελπίδα Παντελάκη, σημείωσε: «Ο λαός του Πειραιά πολιτικά πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι σε κάθε υποψηφιότητα και να κρίνει αν οι θέσεις του κάθε συνδυασμού υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες ή τις αντιστρατεύονται. Ο κ. Μώραλης, που θέλει να εμφανίζεται ως ο "νέος αέρας" στον Πειραιά, δε λέει τίποτε καινούριο και τίποτε διαφορετικό από αυτό που λέει και ο κ. Μιχαλολιάκος και οι άλλοι υποψήφιοι. Οπως, επίσης, δε λέει κουβέντα για τη γενικευμένη φορομπηξία, με τέλη, φόρους, χαράτσια που πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες. Οταν μιλάνε για ανάπτυξη στον Πειραιά, με βάρος στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στο λιμάνι, εννοούν την ανάπτυξη από την οποία θα κερδίσουν πάλι οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Στο έδαφος αυτό συγκρούονται και επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία επενδύουν και με ανθρώπους τους στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων.

(...) ο λαός του Πειραιά, οι επαγγελματίες και οι έμποροι που κλείνουν, οι άνεργοι ναυτεργάτες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η απελευθέρωση στη ναυτιλία και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού όξυναν τα προβλήματα των εργαζομένων, χάθηκαν θέσεις εργασίας και όσες δημιουργήθηκαν ήταν με μισθούς πείνας».


Θ.

Για τους ετεροδημότες

Το ΚΚΕ καλεί τους ετεροδημότες να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να μη χαθεί ούτε μία ψήφος που προορίζεται για το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ καλεί τους ετεροδημότες από σήμερα κιόλας:

  • Να ενημερωθούν για το πού ψηφίζουν.
  • Εγκαιρα να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια όσοι ψηφίζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
  • Για κάθε πληροφορία και βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν με το εκλογικό κέντρο του Κόμματος στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΟ Αττικής (Βερανζέρου και Κοτοπούλη 11).
  • Οι επιτροπές ετεροδημοτών λειτουργούν καθημερινά από τις 9.00 έως τις 21.00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.3301.106, 210.3302.411, 210.5249.111.Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org