ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 13 Αυγούστου 2017
Σελ. /28
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κατασκευάζοντας τα επόμενα προσχήματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων

ANSA

Μια ακόμα προκλητική Εκθεση, ενδεικτική των προσχημάτων αλλά και των μέσων που αξιοποιούνται για να ξεδιπλωθούν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί της ΕΕ, ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Εκθεση, που έχει τίτλο «Σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας», έρχεται στα γνώριμα μονοπάτια αντίστοιχων εκθέσεων και «διακηρύξεων», ουσιαστικά να κατασκευάσει τα προσχήματα της «επόμενης μέρας», ζητώντας από τα όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν την «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Αμυνας» και τις... προληπτικές επεμβάσεις τους, ενώ αποτυπώνει και την όξυνση των ανταγωνισμών με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

«Προληπτική δράση» για... ενδεχόμενες συγκρούσεις...

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ενωση πρωτοστατεί σε κάθε μέτωπο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων, η Εκθεση του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται να παράσχει τον κατάλληλο «φερετζέ» στη δράση αυτή για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, «υπενθυμίζοντας», όπως λέει, «τη δέσμευση της ΕΕ να ενεργεί στη διεθνή σκηνή στο όνομα των αρχών που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου», και σημειώνοντας πως «στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας για την ΕΕ η αντιμετώπιση και η τιμωρία των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...».

Καλεί δε, με το βλέμμα στο «μέλλον» που επιφυλάσσουν για τους λαούς οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, «την ΕΕ και τα κράτη - μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτρόπαιο έγκλημα, να αντιδράσουν αποτελεσματικά και συντονισμένα σε περίπτωση που τελεστούν τέτοια εγκλήματα και να κινητοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσαγάγουν στη Δικαιοσύνη όλους τους υπεύθυνους, καθώς και για να στηρίξουν τα θύματα και τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης».

Ακόμα πιο προκλητικά αλλά και σκοπίμως «θολά» είναι τα όσα καταγράφονται στην ενότητα για την «ανάγκη επικέντρωσης της δράσης στην πρόληψη των αποτρόπαιων εγκλημάτων».

Εκεί το Ευρωκοινοβούλιο «τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να εντείνει η διεθνής κοινότητα τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τυχόν συγκρούσεων ή δυνητικών συγκρούσεων που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποτρόπαια εγκλήματα», ενώ καλεί την ΕΕ «να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαμόρφωση συνεπούς και αποτελεσματικής στρατηγικής που θα επιτρέπει να εντοπίζονται και να επιλύονται εγκαίρως καταστάσεις κρίσεων και συγκρούσεων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στη διάπραξη αποτρόπαιων εγκλημάτων»!

Πρόκειται για τις γνωστές «αυτοεκπληρούμενες προφητείες» των ιμπεριαλιστών για τα εγκλήματα που οι ίδιοι εκκολάπτουν στον «κόρφο» των ανταγωνισμών τους για τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας, εμπορευμάτων, τις ζώνες επιρροής και τον έλεγχο αγορών και που μετέπειτα αξιοποιούνται ως πάτημα για το ξεδίπλωμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

...όπου επιτάσσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων

Ακόμα πιο ενδεικτικά για το πού στοχεύουν οι «εκκλήσεις» αυτές είναι και τα συγκεκριμένα μέτρα που συστήνει το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο προτείνει ενίσχυση της περιβόητης Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ, τον καλύτερο συντονισμό όλων των μηχανισμών της ΕΕ με τις στρατιωτικές, «πολιτικές» και άλλες αποστολές της εκτός συνόρων κ.ο.κ.

Συγκεκριμένα, στο κείμενό του το Ευρωκοινοβούλιο «υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία και την αναγκαιότητα της ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού των δράσεων πρόληψης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ) και των κρατών - μελών, από κοινού με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες τους, επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έκδοση Λευκής Βίβλου, η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη εξωτερική δράση της ΕΕ, υπογραμμίζει τη σημασία των μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μετά από συγκρούσεις προκειμένου να ενισχυθεί η συμφιλίωση σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αυτές στις οποίες έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Οι παραπάνω επισημάνσεις δεν είναι τυχαίες, αφού η «Παγκόσμια Στρατηγική» της ΕΕ, το ολοκληρωμένο σχέδιο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της ΕΕ σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται σε ισχύ από πέρυσι, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λεγόμενη «ολοκληρωμένη προσέγγιση των συγκρούσεων και των κρίσεων», ώστε για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ να αξιοποιούνται όλα τα μέσα, εκτός από στρατιωτικά και αστυνομικά, δικαστικά, εμπορικά, η «αναπτυξιακή βοήθεια», τα «ανθρώπινα δικαιώματα» κ.λπ., ενώ σε αυτό το πλαίσιο συνεχώς προστίθενται νέα προσχήματα και «νέες απειλές», όπως «οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο», «η προστασία των διαστημικών δικτύων της ΕΕ», «η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», «οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή», η μετανάστευση κ.ο.κ.

Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα όπου η προσπάθεια της ΕΕ να πατήσει πόδι σε ζώνες που ενδιαφέρουν τα μονοπώλιά της «ξεδιπλώνεται» με πρόσχημα την αντιμετώπιση των δεινών που προκαλούν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι αυτό της Λιβύης, όπου επικεντρώνουν ιδιαίτερα οι τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με πρόσχημα τη μετανάστευση και βάζοντας στο επίκεντρο τη «βοήθεια» για να στερεωθούν οι κρατικοί μηχανισμοί της χώρας και να «συγκρατηθούν» εκτός ΕΕ τα καραβάνια των ξεριζωμένων. Ανάλογα προσχήματα αξιοποιούνται και για τις υπόλοιπες 17 αποστολές της ΕΕ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, από το Αφγανιστάν και το Ιράκ έως τα Βαλκάνια και την Αφρική.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα πιο συγκεκριμένα μέτρα, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν το ιμπεριαλιστικό κατασκεύασμα του «Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» (ΔΠΔ), γνωστό από το βρώμικο ρόλο του στην επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία και αλλού, καλώντας μάλιστα την ΕΕ και τα κράτη - μέλη «να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο έναντι των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής κυρώσεων - ιδίως για χώρες στις οποίες το ΔΠΔ διεξάγει έρευνα και χώρες στις οποίες το ΔΠΔ διενεργεί προκαταρκτική εξέταση - προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική τους βούληση για πλήρη συνεργασία και να υποστηριχθεί η ικανότητά τους να κινούν εθνικές διαδικασίες για τη δίωξη αποτρόπαιων εγκλημάτων».

«Συστάσεις» στους ανταγωνιστές, υποκρισία χωρίς τέλος

Για το πώς βέβαια αξιοποιούνται τα περί «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «εγκλημάτων» στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών ενδεικτικά είναι και όσα λέγονται στο κείμενο για την κατάσταση στη Συρία. Μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «υπενθυμίζει ότι καταδικάζει απερίφραστα τις αποτρόπαιες ενέργειες που έχει διαπράξει το καθεστώς Ασαντ στη Συρία, που μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», «τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει και να υποστηρίξει, σε διεθνές επίπεδο και με κάθε μέσο, τις δυνατότητες διερεύνησης και δίωξης όλων των εγκλημάτων που έχει διαπράξει κάθε πλευρά που εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Συρία, μεταξύ άλλων με τη σύσταση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Ιράκ και τη Συρία» και... «εκφράζει τη λύπη του για το βέτο που ασκούν η Ρωσία και η Κίνα ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της παραπομπής της κατάστασης στη Συρία στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ (...) και κατά της έγκρισης τιμωρητικού μέτρου έναντι της Συρίας για χρήση χημικών όπλων». Οσο βέβαια για το ρόλο της ΕΕ στη Συρία αλλά και τις στρατιωτικές επεμβάσεις των κρατών - μελών της στην περιοχή... ούτε λόγος.

Δεν είναι βέβαια το μόνο σημείο στην Εκθεση όπου υπάρχει η εύλογη «σιωπή»: Στις πάνω από 25 σελίδες της έκθεσης με τα κάθε είδους παραδείγματα για «εγκλήματα πολέμου», «γενοκτονίες» κ.ο.κ. το Ευρωκοινοβούλιο δε βρίσκει ούτε μισή κουβέντα για τα εν εξελίξει εγκλήματα του ισραηλινού κράτους ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό.

Εκεί δε που η υποκρισία πραγματικά απογειώνεται είναι στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαλείται για την κατασκευή των επόμενων προσχημάτων «τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφος των χωρών που παλιότερα συναποτελούσαν τη Γιουγκοσλαβία», που οι ίδιοι χέρι χέρι με το ΝΑΤΟ διέλυσαν τη δεκαετία του 1990!


Τ.

Οχι τυχαία...

Οπως φαίνεται και από τις αναφορές στη Λευκή Βίβλο για την «Ασφάλεια» που περιέχονται στο κείμενο, οι «επισημάνσεις» του Ευρωκοινοβουλίου δεν έρχονται σε μια τυχαία στιγμή, αλλά την ώρα που το ζήτημα της ενίσχυσης των αυτοτελών στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, απέναντι στα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα ανεβαίνει πολύ ψηλά στην ατζέντα, ως αποτέλεσμα των ανακατατάξεων ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, του πρόσφατου Brexit και των απαιτήσεων των ΗΠΑ έναντι των συμμάχων τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συνολικά της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών αλλά και των αντιθέσεων στο εσωτερικό της ΕΕ.

Εντελώς ενδεικτικά αξίζει να θυμίσουμε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου (τον περασμένο Μάρτη), με τίτλο «σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ). Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας», όπου προτείνεται η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της ΕΕ για τη «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ, με προοπτική τη σύσταση μόνιμων δομών τύπου «Ευρωστρατού» και εκτίναξη των πολεμικών δαπανών, για την ανάπτυξη δυνάμεων παντού στον κόσμο, με την επισήμανση ότι η επίτευξη των στόχων της ΚΠΑΑ «για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ενωσης να δρα εξωτερικώς (...) είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία σε ένα ταχέως επιδεινούμενο περιβάλλον ασφάλειας».

Οσο για την υποκρισία που «ξεχειλίζει», αξίζει να θυμίσουμε ότι σε άλλη Εκθεσή του (που παρουσίασε ο «Ριζοσπάστης» στις 23/7), το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει διευρυμένο ρόλο για τις μισθοφορικές «ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες», στις στρατιωτικές και μη δράσεις και αποστολές κρατών - μελών και ΕΕ, παρά το γεγονός πως παραδέχεται ότι «έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε περιστατικά που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών»!

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η δήθεν ευαισθησία της ΕΕ χυδαίο πρόσχημα για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σε δήλωσή της, σχετικά με την έκθεση που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η έκθεση στο όνομα της αποτροπής εγκλημάτων καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την "Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Αμυνας", τις προληπτικές αποστολές επεμβάσεων, στρατιωτικών και μη, σε όλο τον πλανήτη και όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν το ιμπεριαλιστικό κατασκεύασμα του "Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου".

Στο πλαίσιο των οξυμένων ανταγωνισμών με Ρωσία και Κίνα απευθύνει συστάσεις για το ότι δεν επιτρέπουν στο ΣΑ του ΟΗΕ να επιβάλλει κυρώσεις στη Συρία, ενώ αποσιωπά τις στρατιωτικές επεμβάσεις των κρατών - μελών της ΕΕ στην περιοχή.

Στην πληθώρα αναφορών σε "εγκλήματα πολέμου" και "γενοκτονίες" είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ άλλων δεν βρίσκει λέξη να αναφέρει για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του ισραηλινού κράτους σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Η προκλητικότητα της ΕΕ κορυφώνεται με την επίκληση των "αποτρόπαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος των χωρών που παλαιότερα συναποτελούσαν τη Γιουγκοσλαβία", όταν η ίδια μαζί με το ΝΑΤΟ αιματοκύλησαν την περιοχή.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την προκλητική αυτή έκθεση, που αξιοποιεί ως χυδαίο πρόσχημα για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της τη δήθεν ευαισθησία της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org