ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 13 Ιούνη 2014
Σελ. /24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μπαράζ αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων για την ανάκαμψη του κεφαλαίου

Το μέτωπο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων αναδεικνύεται από την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) ως το επίκεντρο των εξελίξεων για την προσέλκυση επενδυτών, την ανάκαμψη του παραγόμενου ΑΕΠ και των επιχειρηματικών κερδών. Η πολιτική αυτή συνδέεται αναπόσπαστα με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, τη συνέχιση των «μεταρρυθμίσεων», με την παραπέρα μείωση του «λειτουργικού κόστους» κρατικών φορέων και υπηρεσιών, τις εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις σε κλάδους και τομείς της οικονομίας και της παραγωγής.

Τα παραπάνω, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των «πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων», της «υγιούς επιχειρηματικότητας», τόσο σε κλαδικό όσο και σε ενδοκλαδικό επίπεδο. Ανάγλυφα προκύπτει η στρατηγική του κεφαλαίου για τη συγκέντρωση της πίτας και των επιχειρηματικών κερδών.

Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εξυπακούεται βεβαίως ότι θα ήταν ανώφελο, αν όχι επικίνδυνο, να αφεθούν χρονίως αδύναμες, ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν. Και αυτό διότι η αδυναμία αποπληρωμής της χρηματοδότησης από μη βιώσιμες επιχειρήσεις αποστερεί τους πόρους αυτούς από άλλες δυναμικές επιχειρήσεις με θετικές προοπτικές ανάπτυξης». Αυτός είναι και ο άξονας, γύρω από τον οποίο καλούνται να κινηθούν οι ντόπιοι τραπεζικοί όμιλοι. Η στρατηγική του κεφαλαίου δείχνει την πόρτα της μαζικής εξόδου από το πεδίο της «ανταγωνιστικότητας» των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών, καθώς και άλλων σχετικά αδύναμων κρίκων της οικονομίας.

Αναλυτικότερα, στην Εκθεση της ΤτΕ για τη «νομισματική πολιτική 2013 - 2014», η οποία υποβλήθηκε χτες στη Βουλή από τον απερχόμενο διοικητή Γ. Προβόπουλο, επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. «Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν για να διασφαλιστεί η ανάκαμψη». Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφεται πλέγμα μέτρων - παρεμβάσεων όπως:

-- Μείωση του λειτουργικού κόστους της Δημόσιας Διοίκησης, με «ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση».

-- Περαιτέρω εξορθολογισμός της λειτουργίας του κράτους, με «ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα λειτουργιών που δεν έχουν επιτελικό ή ρυθμιστικό χαρακτήρα».

-- Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τη διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων.

-- Βελτίωση της «αποτελεσματικότητας» των κοινωνικών δαπανών με «στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη». Πρόκειται για προγράμματα διαχείρισης ακραίων φαινομένων φτώχειας, τα οποία θα πληθαίνουν και στη φάση της καπιταλιστικής ανάκαμψης.

-- Διασφάλιση της «βιωσιμότητας» των ασφαλιστικών ταμείων. Πρόκειται για ελάχιστα ψίχουλα από τον κρατικό προϋπολογισμό έναντι των τρανταχτών μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει η εργοδοσία, προκειμένου να συμπιεστεί παραπέρα το λεγόμενο «εργατικό κόστος».

-- Στον τομέα της Υγείας η έμφαση να δοθεί στον «καλύτερο έλεγχο των δαπανών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους».

2. Για τη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προβλέπονται:

-- Ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και σύγχρονων τεχνικών ελέγχου, με την αξιοποίηση συστημάτων ανάλυσης κινδύνου. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό φακέλωμα στις δαπάνες των λαϊκών νοικοκυριών (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση κ.ά.), στη βάση των οποίων θα υπολογίζουν το φορολογητέο εισόδημα. Οι «τεχνικές ελέγχου» αφορούν στον προσδιορισμό του εισοδήματος κυρίως των αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών.

-- Βελτίωση των επιδόσεων στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία.

3. Για τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, η «προσπάθεια» στην ερχόμενη 5ετία προτείνεται να «βασιστεί κατά κύριο λόγο στην πλευρά των δαπανών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημόσια κατανάλωση». Τονίζουν ότι η «ανάκαμψη της οικονομίας διευρύνει τη φορολογική βάση», γεγονός που, από το 2015 και έπειτα, θα επιτρέψει τη «σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων»...

4. «Παραγωγική αναδιάρθρωση». Το λεγόμενο νέο «πρότυπο ανάπτυξης» μεταθέτει το κέντρο βάρους σε όφελος της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό, σημειώνεται, «είναι απαραίτητη η εύρυθμη λειτουργία των αγορών προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίου», καθώς και η διασφάλιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που κρίνονται αναγκαίες. Τονίζεται ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν όχι μόνο στην ανακατανομή πόρων μεταξύ κλάδων, αλλά και ενδοκλαδικά, προς τις «καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας».

Γίνεται ειδική αναφορά στην ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία συγκαταλέγεται στους προς ενίσχυση κλάδους. Σε αυτό το πλαίσιο αξιώνουν για τους εφοπλιστές, το «σταθερό θεσμικό και φορολογικό περιβάλλον», τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών στη χώρα και την ανάδειξή της σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, την παροχή κινήτρων σε μονοπώλια για την ανάπτυξη συμπληρωματικών προς τη ναυτιλία υπηρεσιών, όπως τραπεζικών, ασφαλιστικών, διαιτησίας, ναυλομεσιτίας.

Οι αποφάσεις, σημειώνεται εξάλλου, για την ελάφρυνση του κρατικού χρέους, στο «βαθμό που βελτιώνουν τη διαχειρισιμότητα και μακροχρόνια βιωσιμότητα» θα συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση και στη «βιώσιμη ανάπτυξη».

5. Τράπεζες: Κεντρικά ζητήματα είναι η διαχείριση των «προβληματικών στοιχείων» (κόκκινα δάνεια κ.ά.) καθώς και η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην «κλαδική αναδιάρθρωση της οικονομίας». Εμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση των «επιχειρηματικών συμπράξεων», ώστε να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων στις διεθνείς αγορές. Επίσης, στην υποστήριξη «γενναίων κλαδικών αναδιαρθρώσεων».

Τέλος, σε ό,τι αφορά ορισμένα στοιχεία και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ρυθμοί αναιμικής ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν από το β' εξάμηνο του 2014, ενώ η ανάκαμψη του ΑΕΠ συνολικά στο 12μηνο υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,5%.

Την ίδια ώρα, η συνολική «δαπάνη» των επιχειρηματιών για αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, παρουσίασε ρυθμούς κατρακύλας. Το 2010 εμφάνισε μείωση 6,9%, το 2011 8,1%, το 2012 14%, το 2013 διαμορφώθηκε στο -10,9%, ενώ για το 2014 η παραπέρα μείωση εκτιμάται σε 1,9%.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Στη μέγγενη των «πρωτογενών πλεονασμάτων» οι λαϊκές ανάγκες

Τα στοιχεία του πρώτου 5μήνου του 2014 δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών

Στη μέγγενη των εμφανιζόμενων «πρωτογενών πλεονασμάτων» εξακολουθούν να συνθλίβονται κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στις λαϊκές ανάγκες, σε μια πορεία που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών, στο πεντάμηνο Γενάρης-Μάης 2014, το «πλεόνασμα» έφτασε στα 711 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη στοχοθεσία της συγκυβέρνησης, μέχρι το τέλος τους έτους θα φτάσει στα 4,6 δισ. ευρώ, εξέλιξη που έχει να κάνει και με τους ασήκωτους φόρους και τα βαριά χαράτσια που θα επιβάλλουν στο λαό μέσω της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Ειδικότερα:

-- Οι πρωτογενείς δαπάνες καρατομήθηκαν σε 16,6 δισ. ευρώ (από 18,1 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο του 2013). Σε απόλυτα μεγέθη, η περαιτέρω μείωση για το 2014 διαμορφώνεται σε 1,5 δισ. ευρώ και ποσοστιαία σε 8,3%. Πρόκειται για κονδύλια που αφορούν σε συντάξεις, μισθούς στο Δημόσιο, Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, κρατικές επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το σύνολο των δαπανών (μαζί με τις πληρωμές για τόκους κ.ά.) διαμορφώνεται σε 21,6 δισ. ευρώ (από 23 δισ. πέρσι).

-- Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού φτάνουν σε 17,3 δισ. ευρώ (από 17,4 δισ. ευρώ πέρσι).

-- Το «πρωτογενές πλεόνασμα» καταγράφεται στα 1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος ύψους 970 εκατ. ευρώ πέρσι.

ΘΡΙΑΣΙΟ - ΓΑΙΑΟΣΕ
Πρόσκληση σε μεγαλοεπιχειρηματίες για επένδυση «logistics»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους «επενδυτές» προκήρυξε η ΓΑΙΑΟΣΕ για τις εγκαταστάσεις της στο Θριάσιο Πεδίο, «για την ανάπτυξη», όπως αναφέρει στην πρόσκληση, του Εμπορευματικού Κέντρου. Η πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιούνη και έχει καταληκτική ημερομηνία την 11η Ιούλη.

Η πρόσκληση αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Εφοδιαστικής» και προβλέπει, σε ό,τι αφορά την Αττική, την ανάπτυξη εμπορευματικού διαμετακομιστικού κέντρου στο Θριάσιο για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαμετακόμισης, συνολικά της «εφοδιαστικής αλυσίδας» («logistics»). Ταυτόχρονα, η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ στο Θριάσιο έρχεται και «δένει» με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. Εξελίξεις που είναι ενταγμένες στη στρατηγική επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο της πρόσκλησης που έχει δημοσιοποιήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ: «Η ευρύτερη έκταση του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του Θριασίου Πεδίου - αναφέρει - για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου, περιλαμβάνει τον σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, εμβαδού περίπου 1.450 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. και τον χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έκτασης 588 στρεμμάτων με δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων. Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά (Νέο Ικόνιο)». Τονίζει ότι: «Στρατηγικός στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί η δημιουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών».

«Επενδυτικό φόρουμ» στις ΗΠΑ

Οι επενδυτικές προοπτικές που εμφανίζονται σε ισχυρούς ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους παρουσιάστηκαν χτες, σε φόρουμ που διοργανώθηκε στη Ν. Υόρκη υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και ο υφυπουργός εμπορίου των ΗΠΑ M. Μurray, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, αναφέρθηκε στη «στενή συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας για την ταχύτερη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για επενδύσεις» και τη δημιουργία κλίματος προσέλκυσης σημαντικών αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Παρεμβάσεις σχετικά με τις «θετικές εξελίξεις» στην Ελλάδα έγιναν από τους επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. Στο συνέδριο μετέχουν εκπρόσωποι ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων (Aegean Airlines, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, Intralot, MIG, MΕΤΚΑ, Motor Oil, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, Πλαστικά Θράκης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ.ά), οι οποίοι έχουν και κατ' ιδίαν επαφές με Αμερικανούς επιχειρηματίες.
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org