ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 13 Ιούνη 2010
Σελ. /32
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΓΑ
«Θεομηνία» στις γεωργικές ασφαλίσεις

Εισφορές μέχρι και 15%, δεν θα αποζημιώνονται ζημιές μέχρι 50%!

Χειρότερο κι από «θεομηνία» είναι το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τις γεωργικές ασφαλίσεις. Στο προσχέδιο νόμου που έχει συνταχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκαλύπτονται οι προθέσεις της κυβέρνησης που σαν στόχο έχουν να περιοριστούν δραστικά οι αποζημιώσεις στην αγροτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, να αυξηθούν υπερβολικά οι εισφορές και να πληρώσουν ακριβά οι αγροτοκτηνοτρόφοι τα σπασμένα της μέχρι σήμερα πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.Οι επερχόμενες αλλαγές στον ΕΛΓΑ εντάσσονται στη συνολικότερη αντιλαϊκή - αντιαγροτική επίθεση της κυβέρνησης και στην προσφορά νέων κερδοφόρων πεδίων στο μεγάλο κεφάλαιο,όπως προκύπτει από τα άρθρα του σχετικού νομοσχεδίου.

Στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του σχεδίου νόμου «για το σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» αναφέρεται πως: «το συνολικό ποσόν των ετήσιων αποζημιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ετήσια έσοδά του - όπως αυτά προϋπολογίζονται κατ' έτος - από την είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής εισφοράς και οποιουδήποτε αποθεματικού έχει δημιουργηθεί εξ αυτού του λόγου από προηγούμενες χρήσεις. Σε περίπτωση που σε ένα έτος, το συνολικό ποσό που απαιτείται για την πλήρη αποπληρωμή των αποζημιώσεων υπερβαίνει τα ετήσια έσοδά του, πραγματοποιείται οριζόντια, συμμετρική και αναλογική μείωση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται το έτος αυτό». Με άλλα λόγια δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για το τι αποζημιώσεις θα δίνονται. Για παράδειγμα αν τα έσοδα του ΕΛΓΑ είναι 200 εκατ. ευρώ και πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις 600 εκατ. ευρώ, τα 400 εκατ. ευρώ θα μείνουν απλήρωτα και όσοι έχουν ζημιωθεί θα οδηγηθούν σε πλήρη καταστροφή, αφού θα μείνουν χωρίς την αποζημίωση που δικαιούνται. Αυτό αποτελεί άλλο ένα λόγο για να πεταχτεί η φτωχομεσαία αγροτιά μια ώρα αρχύτερα στη φτώχεια και στο ξεκλήρισμα.

Σφαγή γίνεται στα ελάχιστα των καλυπτόμενων ζημιών. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προβλέπεται: «Στην φυτική παραγωγή, από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ καλύπτονται μόνο οι άμεσες ζημίες που είναι τουλάχιστον μεγαλύτερες από το είκοσι τοις εκατό (20%) της ασφαλιζόμενης παραγωγής, το δε ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Ζημία κατώτερη ή ίση με το όριο αυτό δεν βαρύνει τον ΕΛΓΑ. Η απαλλαγή υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης παραγωγής των ομοειδών ειδών που καλλιεργούνται από τον ασφαλιζόμενο παραγωγό σε επίπεδο νομού». Αυτό για παράδειγμα σημαίνει πως αν ένας βαμβακοπαραγωγός έχει 110 στρέμματα με βαμβάκι και πάθει ζημιά 100% σε ένα χωράφι των 20 στρεμμάτων δεν θα πάρει καθόλου αποζημίωση.

Το χειρότερο όμως είναι αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6: «Εάν πρόκειται για καλλιέργειες, όπου με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΕΛΓΑ της πενταετίας που προηγείται του έτους ασφάλισης, η ασφαλιστική τους κάλυψη συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερο και δυσανάλογο προς τις εισφορές κόστος για τον ΕΛΓΑ, το ποσοστό της απαλλαγής μπορεί να ορισθεί μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον αντίστοιχο κανονισμό του ΕΛΓΑ». Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι αν από το 2005 μέχρι το 2010 γίνουν μεγάλες ζημιές στα ροδάκινα της Πέλλας, στις ελιές της Λέσβου, ή στα πορτοκάλια της Αρτας, το 2011 αν ξαναγίνουν ζημιές θα πρέπει αυτές να είναι μεγαλύτερες από 50%, για να δοθούν οι όποιες αποζημιώσεις. Δηλαδή, μπορεί να πάθει κάποιος ζημιά 45%, δηλαδή να χάσει τη μισή παραγωγή του και να μην πάρει καθόλου αποζημίωση! Αλλά αυτό είναι κάτι που ανεξαρτήτως ζημιών μπορεί να ορίζεται ανάλογα με υπουργικές αποφάσεις...

Τσουχτερές εισφορές

Στο άρθρο 7 ορίζονται 4 κατηγορίες εισφορών για αγρότες και κτηνοτρόφους:

Η πρώτη είναι η ειδική ασφαλιστική εισφορά που γίνεται 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται, από 3% επί των τιμολογίων πώλησης που ίσχυε μέχρι τώρα για φυτική παραγωγή και 1% για την κτηνοτροφία, από 0,5% που είναι τώρα.

Η δεύτερη είναι η πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά που μπορεί να είναι μέχρι 3% για τη φυτική παραγωγή και 1% για το ζωικό κεφάλαιο. Η εισφορά αυτή μπαίνει για να μειωθούν τα ποσοστά των ζημιών που δεν αποζημιώνονται και όσοι θέλουν να ενταχθούν, θα υπογράφουν ατομικές συμβάσεις.

Η τρίτη είναι η προαιρετική ασφαλιστική εισφορά που κι αυτή μπορεί να είναι μέχρι 3% για τη φυτική παραγωγή και 1% για το ζωικό κεφάλαιο και αφορά τους ασφαλιστικούς κινδύνους που δεν θα καλύπτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Κι εδώ θα υπογράφονται ατομικές συμβάσεις.

Η τέταρτη κατηγορία είναι η λεγόμενη γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ. Οπως διευκρινίζεται σχετικά στο άρθρο 12 η γενική εισφορά επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ και ορίζεται σε 2%, επί των γεωργικών εισοδημάτων. Η γενική εισφορά μπορεί να γίνει με υπουργική απόφαση μέχρι και 5%.

Ολα αυτά δείχνουν ότι το ποσοστό της εισφοράς μπορεί να φτάσει το 12% ή και το 15% για έναν αγρότη και το 5% ή το 8% για έναν κτηνοτρόφο, αλλά τίποτα δεν προδιαθέτει ότι θα δίνονται αποζημιώσεις της προκοπής, ακόμα κι αν πληρωθούν εισφορές για πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση.

Ανεξάρτητα από τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών που αναφέρονται, ζητούμενο επίσης είναι το χρηματικό ύψος της εισφοράς με βάση το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας που θα υπολογιστεί. Οπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου στη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του εμβαδού της καλλιεργούμενης έκτασης (αριθμό στρεμμάτων) επί τη μέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε επίπεδο νομού επί τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη συγκεκριμένη εμπορική περίοδο. Για το ζωικό κεφάλαιο η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων επί την αξία τους. Είναι προφανές πως κι εδώ θα κυριαρχήσει η εισφορο - εισπρακτική λογική και όχι το συμφέρον των αγροτοκτηνοτρόφων.

Πέρα απ' όλα αυτά δίνεται και πεδίο δράσης σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που μπορούν να εντάσσονται στο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με το αζημίωτο βέβαια. Μάλιστα προβλέπεται σχετικά να μπορούν να μπαίνουν ακόμα μεγαλύτερα ασφάλιστρα. Στο άρθρο 19 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι: «στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων». Η κοροϊδία συνεχίζεται με την καθιέρωση της επιδότησης ασφαλίστρου. Την επιδότηση ασφαλίστρου την καθιέρωσε ο έλεχγος υγείας της νέας ΚΑΠ και πρόκειται για λεφτά, όσα τελικά δοθούν, που θα πάνε στις τσέπες των ασφαλιστών και όχι των ασφαλιζόμενων. Τα λεφτά αυτά βέβαια δεν είναι καμία παροχή, αφού έχουν κοπεί από τις επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων και μεταφέρθηκαν στο λεγόμενο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.

Ν' αντιδράσει η αγροτιά

Το νομοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση η κυβέρνηση είναι πέρα για πέρα σε βάρος των συμφερόντων της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Με ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, ο ΕΛΓΑ έφτασε να χρωστά 4,2 δισ. ευρώ και το χρέος αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά η αγροτιά. Από τις νέες τσουχτερές εισφορές θα καλύπτονται και τα χρέη του ΕΛΓΑ, καθώς και τα λειτουργικά του έξοδα και ό,τι περισσεύει θα δίνεται για αποζημιώσεις. Δηλαδή ψίχουλα. Μπρος σ' αυτή την κατάσταση η φτωχομεσαία αγροτιά καλείται να αντιδράσει, να αγωνιστεί και να διεκδικήσει πλήρη ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους, με αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των χρεών του. Καλείται να αγωνιστεί μέσα από τις γραμμές της ΠΑΣΥ ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και των κυβερνώντων. Καλείται να παλέψει σε κοινό μέτωπο πάλης με την εργατιά και τους αυτοαπασχολούμενους για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και της πλουτοκρατίας και την ανάδειξη της Λαϊκής Εξουσίας.


Κώστας ΔΕΤΣΙΚΑΣ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org