ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 11 Δεκέμβρη 2005
Σελ. /32
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ «Ρ» - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Και πληρώνεις και δεν έχεις...

Ο «Ρ» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων, όπου κυριαρχούν τα τέλη σε βάρος των δημοτών και η αμεσότερη σύνδεση του δήμου με το μεγάλο κεφάλαιο

Η ανταποδοτικότητα και ο εισπρακτικός χαρακτήρας είναι τα κύρια στοιχεία της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση του Δήμου Αθηναίων με επικεφαλής τη δήμαρχο Ντ. Μπακογιάννη (στηρίζεται από τη ΝΔ). Τα τελευταία τρία χρόνια, ως δημοτική αρχή, όχι μόνο έχει προχωρήσει σε συνεχείς αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, αλλά επιπλέον, δεν προχωρά στην υλοποίηση έργων απαραίτητων για την πόλη και τους εργαζόμενους σε αυτή. Ο «Ρ» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά στοιχεία γύρω από την οικονομική και κοινωνική πολιτική του Δήμου Αθηναίων.

Ο νέος προϋπολογισμός, του 2006, που κατατέθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και υπερψηφίστηκε από τη δημοτική αρχή, δείχνει την πολιτική που θα ακολουθήσει και την επόμενη χρονιά. Πολιτική, που συμπυκνώνεται στη φράση: «Πληρώνεις για να έχεις». Είναι ενδεικτικό ότι το 70% των εσόδων του δήμου για το 2006, προέρχονται από τους εργαζόμενους δημότες. Επιπλέον, αρνείται να διεκδικήσει τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα, ανοίγοντας αντίστοιχο κωδικό στα έσοδα του δήμου. Τέλος, τα προσφερόμενα έργα, για τους κατοίκους της πόλης, θα είναι για μια ακόμη χρονιά περιορισμένα.

Τα παραπάνω γεγονότα έρχονται να προστεθούν στην έλλειψη ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, παρά τις περί αντιθέτου «κορόνες» της δημάρχου. Συγκεκριμένα, παρά την τεράστια έλλειψη σε παιδικούς σταθμούς, η διοίκηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2006 προβλέπει την ίδρυση μόνο ενός. Αντίστοιχα, το «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζεται μέχρι το 2008 με χρήματα των δημοτών, ενώ στον τομέα του αθλητισμού - και παρά τις τεράστιες ελλείψεις - δεν προωθούνται νέα έργα, παρά ανακατασκευές παλαιότερων.

Σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον οικονομικό τομέα του δήμου, αξίζει να συμπληρώσουμε ότι η διοίκηση επιταχύνει τις διαδικασίες συνύφανσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δήμου με το μεγάλο κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού από το Δήμο Αθηναίων και την Εθνική Τράπεζα για τη λεγόμενη «διπλή ανάπλαση γηπέδου Λ. Αλεξάνδρας - Ελαιώνα»...

Δήμος - επιχείρηση

Ο οικονομικός προϋπολογισμός της διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζεται, αφ' ενός, από το φορομπηχτικό του χαρακτήρα και, αφετέρου, από την έλλειψη έργων για τους εργαζόμενους της πόλης. Στην ουσία, κάνει πράξη τη λογική της μετατροπής του δήμου σε επιχείρηση, παίρνοντας κατά κύριο λόγο μέτρα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού καλύπτεται από τις λεγόμενες ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή τα πάγια έξοδα του δήμου. Από την άλλη, οι κοινωνικές δαπάνες, είναι ελάχιστες και το μόνο που η δημοτική αρχή «πετυχαίνει» είναι να συντηρεί την υπάρχουσα κατάσταση έλλειψης υποδομών σε αποχετευτικό δίκτυο, σε πάρκα και πλατείες, σε ΚΑΠΗ και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γεγονός που αποδεικνύεται και από τον οικονομικό απολογισμό του 2005, που παρουσιάστηκε μαζί με τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το ερχόμενο έτος.

Ενδεικτικά της πολιτικής που προτίθεται να ακολουθήσει η διοίκηση του δήμου είναι τα όσα αναφέρονται στην Εισηγητική Εκθεση του προϋπολογισμού: «Πραγματοποιείται - αναφέρεται - στροφή του προγράμματος επενδύσεων προς τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα». Και συμπληρώνει: «Η τελική υλοποίηση του φιλόδοξου (για το 2006) επενδυτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από τους ρυθμούς απορρόφησης από την τελική κρατική χρηματοδότηση και από τους ρυθμούς αύξησης ιδίων εσόδων». Για να καταλήξει στο συμπέρασμα: «Η δημοτική αρχή θα διερευνήσει επίσης της δυνατότητα να δύναται ο δήμος να δανειστεί την επόμενη χρονιά (2007), με ευνοϊκούς όρους για την πραγματοποίηση απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων».

Ολα τα παραπάνω πιστοποιούν τη δεδομένη οικονομική πολιτική του δήμου: Χαράτσια στους δημότες, αυτοχρηματοδότηση και δάνεια για την εκτέλεση των όποιων έργων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της πόλης να πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα αυτά που θα έπρεπε να απολαμβάνουν δωρεάν.

Ελάχιστα έργα...

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ενδεικτικό της πορείας που πρόκειται να ακολουθήσει ο προϋπολογισμός 2006, είναι τα όσα έχουν γίνει για το 2005. Οπως προκύπτει από τον απολογισμό, ο προϋπολογισμός του 2005 θα εκτελεστεί στο σκέλος των εσόδων κατά 75,1% και στο σκέλος των εξόδων κατά 72,26%. Ετσι, αφού εκτελέστηκε το ανελαστικό μέρος των εξόδων, στην ουσία έμεινε ανεκτέλεστο το σκέλος των έργων. Συγκεκριμένα:

  • Στην υπηρεσία καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού, για επενδύσεις προϋπολογίστηκαν το 2005 11,6 εκατ. ευρώ και εκτελέστηκαν 269.835 ευρώ! Μάλιστα για το 2006 προβλέπεται μείωση των δαπανών σε 8,4 εκατ. ευρώ. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για τις κατεξοχήν ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι προφανές ότι οι δημότες πληρώνουν τα υπέρογκα ανταποδοτικά τέλη, χωρίς να παίρνουν πίσω σε έργα.

Στο συγκεκριμένο, τίθεται, άλλο ένα ζήτημα. Η διοίκηση έχει εισπράξει για ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 79,4 εκατ. ευρώ, ενώ διέθεσε (μέχρι 31/10/2005) μόλις 71,4 εκατ. ευρώ, αν και θα έπρεπε βάσει νόμου να είναι πλήρως ισοσκελισμένα.

  • Στην υπηρεσία αποχέτευσης για έργα είχαν προϋπολογιστεί 3,6 εκατ. ευρώ, και τελικά δόθηκε 1 εκατ. Για το 2006 προβλέπονται 5,9 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά σε μια πόλη που πλημμυρίζει με κάθε βροχή.
  • Στις υπηρεσίες τεχνικών έργων (αρχιτεκτονικό, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, οδοποιίας κλπ.), για έργα είχαν προγραμματιστεί 75 εκατ. ευρώ και εκτελέστηκαν μόλις 18 εκατ.!
  • Στην υπηρεσία πρασίνου, ενώ για έργα είχαν προϋπολογιστεί 4,8 εκατ. ευρώ, διατέθηκαν 798 χιλιάδες ευρώ, στην πρωτεύουσα με το λιγότερο πράσινο σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, η διοίκηση σε μια κίνηση να ρίξει «στάχτη στα μάτια», προβλέπει 10,7 εκατ. ευρώ για το 2006.

Η ερμηνεία που δίνει η διοίκηση του δήμου Αθήνας είναι ότι, μόνο για τα παραπάνω ποσά έχουν εκδοθεί εντάλματα, και ισχυρίζεται ότι τα ποσά θα είναι αυξημένα ως το τέλος του χρόνου. Ωστόσο η πείρα δείχνει ότι στις 31/12, οι δαπάνες θα υπολειφθούν πολύ για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

...αλλά «τρελό» χαράτσι

Ολα τα παραπάνω συνοδεύονται από την πολιτική χαρατσώματος που χαρακτηρίζει τη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 303,3 εκατ. ευρώ, στα τακτικά έσοδα για το 2006, μόλις τα 103,9 προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα 2/3, είναι τέλη και φόροι των εργαζομένων, των δημοτών. Επιπλέον, σε συνολικά προβλεπόμενα έσοδα 602,95 εκατ. ευρώ, οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι 182,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα ποσά που θα εισπραχθούν από τους δημότες:

  • 122,329 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
  • 43 εκατ. ευρώ από τέλη και παροχή υπηρεσιών.
  • 16,4 εκατ. ευρώ από φόρους και εισφορές.

Και όλα αυτά όταν πριν από δύο βδομάδες η διοίκηση προχώρησε σε αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3,55% κατά μέσο όρο σε κατοικίες και καταστήματα για το 2006. Το αποτέλεσμα είναι από το 1995 μέχρι το 2006, τα ανταποδοτικά τέλη να έχουν αυξηθεί 86,58% για τις κατοικίες και κατά 92,46% για τα καταστήματα. Την ίδια χρονική περίοδο η αντίστοιχη αύξηση στο βασικό μεροκάματο των εργαζομένων είναι μόλις 74,3%!

Η διοίκηση του Δήμου Αθηναίων, το 2004, χρέωσε τους εργαζόμενους της πρωτεύουσας με ένα ακόμη δυσβάσταχτο δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ (61,3 δισ. δραχμές) στο όνομα της υλοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αυτό όταν από το 1982 μέχρι σήμερα τα δάνεια του δήμου ξεπερνούν τα 129 δισ. δραχμές. Την ίδια στιγμή, το κράτος - κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ - χρωστούν στο Δήμο Αθηναίων πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Και όμως, η διοίκηση αντί να διεκδικήσει αυτούς τους παράνομα παρακρατηθέντες πόρους, προχωρά σε συνεχείς δανεισμούς και - όπως ήδη αναφέραμε - εξετάζει και το ενδεχόμενο λήψης νέου δανείου το 2007...


Κώστας ΤΡΑΚΟΣΑΣ


ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Οχι» στα χαράτσια

Μπορεί η Αθήνα να πλημμυρίζει σε κάθε βροχή, αλλά η δημοτική αρχή πραγματοποίησε ελάχιστα έργα αποχέτευσης (φωτ. από το Παγκράτι)

Eurokinissi

Μπορεί η Αθήνα να πλημμυρίζει σε κάθε βροχή, αλλά η δημοτική αρχή πραγματοποίησε ελάχιστα έργα αποχέτευσης (φωτ. από το Παγκράτι)
Μπροστά σε όλη αυτή τη λαίλαπα της ανταποδοτικότητας, η «Συμπαράταξη για την Αθήνα», και στα τρία χρόνια, αντιτάχθηκε, όχι μόνο μέσα αλλά και έξω από το δημοτικό συμβούλιο.

Ανέδειξε το γεγονός της λειψής χρηματοδότησης από το κράτος. Ακόμη και στην τελευταία συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Χαλβατζής, κατακεραύνωσε την πολιτική της διοίκησης να διαπιστώνει τα προβλήματα της λειψής κρατικής χρηματοδότησης, αλλά να μη διεκδικεί αγωνιστικά τους παράνομα παρακρατηθέντες πόρους. Εχει κατ' επανάληψη ζητήσει να ανοιχτεί έστω και ένας συμβολικός κωδικός για τους πόρους που χρωστά το κράτος. Αποκάλυψε ότι μεγάλη ευθύνη για τη μετατροπή της Αυτοδιοίκησης - και του πρώτου δήμου της χώρας - σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό φέρουν οι δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση που στηρίχτηκαν από ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΝ και αποτελούν τη διοίκηση της ΚΕΔΚΕ.

Αλλωστε, όπως σημείωσε και στο τελευταίο συμβούλιο ο Σπ. Χαλβατζής, «Καλούμε και θα καλέσουμε τους εργαζόμενους να συμπαραταχτούν μαζί μας, ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Θα τους καλέσουμε να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα, να κρίνουν και να αξιολογήσουν και να φτάσουν στην κάλπη ενημερωμένοι. Να καταδικάσουν εκείνες τις δυνάμεις που στηρίζουν, ενισχύουν και προωθούν αυτή την πολιτική».


Μόλις 798.000 ευρώ δαπάνησε η διοίκηση του δήμου για έργα πρασίνου το 2005
Μόλις 798.000 ευρώ δαπάνησε η διοίκηση του δήμου για έργα πρασίνου το 2005

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξεπουλήματος της δημοτικής περιουσίας στο μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί η λεγόμενη «ανάπλαση του Ελαιώνα», για να μεταστεγαστεί το γήπεδο της ΠΑΕ ΠΑΟ (στη φωτ. η περιοχή του Ελαιώνα)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξεπουλήματος της δημοτικής περιουσίας στο μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί η λεγόμενη «ανάπλαση του Ελαιώνα», για να μεταστεγαστεί το γήπεδο της ΠΑΕ ΠΑΟ (στη φωτ. η περιοχή του Ελαιώνα)Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org