ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 1 Μάρτη 1996
Σελ. /36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώστε λύσεις στα προβλήματα των ΕΒΕ

Υπόμνημα της ΓΣΕΒΕΕ στην υπουργό Ανάπτυξης, με συγκεκριμένες προτάσεις, για την επίλυση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα αιτήματα και οι προτάσεις τους για την αντιμετώπισή τους περιλαμβάνονται στο υπόμνημα το οποίο υπέβαλε χτες στην υπουργό Ανάπτυξης, Β. Παπανδρέου,το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη γενική κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι, η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι έχουν οδηγηθεί σε αυτή κύρια από τις πολιτικές που εφαρμόζονται από το 1990 οι οποίες έχουν επιδεινώσει ραγδαία το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ΜΜΕ. Ετσι, επισημαίνει ότι σταδιακά σημειώθηκαν τα εξής:

 • Αποκλεισμός των ΜΜΕ από τα αναπτυξιακά κίνητρα με στόχο την αποκλειστική κάρπωσή τους από τη μεγάλη βιομηχανία.
 • Απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με τρόπο που να μεταφερθεί ο τζίρος στα πολυκαταστήματα.
 • Κατάργηση της ειδικής βιοτεχνικής χρηματοδότησης χωρίς θέσπιση άλλων ισοδύναμων ρυθμίσεων.
 • Καθιέρωση κατώτατου ενοικίου επαγγελματικής στέγης και σταδιακή απελευθέρωση των μισθώσεων.
 • Ανοιγμα των "κλειστών" επαγγελμάτων (αρτοποιεία, πρατήρια καυσίμων κλπ) με στόχο την άλωσή τους από μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές.
 • Ανοιγμα της αγοράς με τρόπο που ντόπια προϊόντα εκτοπίζονται συνεχώς από τα εισαγόμενα και οι ξένες εταιρίες εκτοπίζουν ή εξαγοράζουν ελληνικές.
 • Προώθηση της εγκατάστασης των πολυεθνικών και των πολυκαταστημάτων με συνέπεια ανυπολόγιστες καταστροφές στις τοπικές οικονομίες, στην παραγωγή και το λιανεμπόριο.
 • Επιβολή φορολογικού συντελεστή 35% στις προσωπικές εταιρίες και τους συνεταιρισμούς.
 • Επιβολή των "αντικειμενικών κριτηρίων" εισοδήματος στις ΜΜΕ ανεξαρτήτως πραγματικού τζίρου, τιμαριθμικώς αναπροσαρμοζόμενα.

Ολα αυτά, υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ οδήγησαν τις ΜΜΕ σε ένα οριακό σημείο ύπαρξης που δεν επιδέχεται ούτε περαιτέρω επιδείνωση ούτε συνέχιση της ίδιας κατάστασης.

Σχετικά με το αναπτυξιακό πλαίσιο αναφέρει ότι, ενώ στη δεκαετία του 1980 έγιναν κάποιες προσπάθειες εφαρμογής προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ τόσο στα πλαίσια των πενταετών προγραμμάτων ανάπτυξης όσο και μέσα από τα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ και τα κοινοτικά προγράμματα, από το 1990 κανένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ΜΜΕ δε διατυπώθηκε.

Προτάσεις

Για το αναπτυξιακό πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι ανάγκη:

 • Να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο προγραμματισμένης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ που θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνοποίηση, το σκληρό και άνισο ανταγωνισμό, τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας.
 • Εφαρμογή διαφοροποιημένων πολιτικών για τις ΜΜΕ οι οποίες θα επιτρέπουν την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων πλήρους αξιοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων μικρής κλίμακας σε κάθε περιοχή και κλάδο, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης.
 • Να διατυπωθεί νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των ΜΜΕ με ρυθμίσεις ισοδύναμου χαρακτήρα με την 197/78 ΑΝΕ. Αμεση υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ από 20 έως 60 εκατ. δρχ. στα αναπτυξιακά κίνητρα με ειδικές διαδικασίες έγκρισης.
 • Σχηματισμός ειδικού κεφαλαίου επιχορήγησης της συνένωσης των μικρών επιχειρήσεων.
 • Για το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΕ η ΓΣΕΒΕΕ ζητά:

 • Κατάργηση των "αντικειμενικών κριτηρίων" και του 35% και έναρξη διαλόγου για ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα.
 • Να τεθεί πραγματικός φραγμός στην αθέμιτη πρακτική και καταστροφική για τις τοπικές οικονομίες επέκταση των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών.
 • Εκσυγχρονισμός της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για το διοικητικό και κοινωνικό έλεγχο της δράσης των μονοπωλιακών επιχειρήσεων.
 • Να κατοχυρωθεί η αργία της Κυριακής και να θεσπιστεί ανθρώπινο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
 • Να προστατευτεί η επαγγελματική στέγη από την αυθαιρεσία της ιδιοκτησίας.
 • Να χτυπηθούν οι χαριστικές φοροαπαλλαγές και η φοροδιαφυγή, όπου κι αν πραγματοποιείται.
"Εκπτώσεις" και στον τιμάριθμο με τον ευρωτιμάριθμο!

Στον ευρωτιμάριθμο δε θα υπολογίζονται οι ανατιμήσεις σε ασφάλιστρα, δημοτικά τέλη και τέλη κυκλοφορίας, διόδια, δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης

Χωρίς τις ανατιμήσεις των ειδών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υγείας και εκπαίδευσης αλλά και των διοδίων, των δημοτικών τελών, της ειδικής φορολογίας ύδρευσης και των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων,είναι ο "ευρωτιμάριθμος" - δηλαδή ο προσωρινός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης - που ισχύει από χτες. Σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προβλέπει ότι ο προσωρινός "ευρωτιμάριθμος" θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31/12/1996, οπότε και θα αντικατασταθεί από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕΔΤΚ).Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΣΥΕ, σκοπός του ευρωτιμάριθμου είναι, ουσιαστικά, να μπορεί η Κομισιόν να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι χώρες - μέλη από τους οικονομικούς στόχους.Δηλαδή τους στόχους που τέθηκαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, με βάση τους οποίους το Διευθυντήριο των Βρυξελλών, θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στις χώρες - μέλη που παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Η ΕΣΥΕ επισημαίνει πάντως επίσημα ότι οι προσωρινοί ΔΤΚ, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους εθνικούς ΔΤΚ και ασφαλώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό μιας χώρας ως δείκτες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή διαπραγμάτευσης μισθών. Για την περίοδο λοιπόν, που θα ισχύει παράλληλα με τον εθνικό και ο προσωρινός ευρωτιμάριθμος, δηλαδή για το 1996, ως επίσημος θα αναφέρεται ο πρώτος.Διαφοροποίηση όμως θα υπάρχει όταν θα αρχίσει να ισχύει (από το 1997 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) ο ΕΔΤΚ. Οπως ορίζεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΕ, οι χώρες - μέλη μπορούν να διατηρήσουν τους εθνικούς ΔΤΚ και να τους χρησιμοποιούν στο εσωτερικό τους. Δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτηματικά για το ποιον τιμάριθμο θα χρησιμοποιεί τότε η εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους της.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προς σιωπηρή παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Ανοιχτό, για μια ακόμη φορά, άφησε το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Ανωμερίτης. Ο ίδιος έμμεσα αναγνώρισε την καθυστέρηση αποστολής στους φορολογούμενους των σχετικών εντύπων συμπλήρωσης της φορολογίας εισοδήματος του 1996, αν και την απέδωσε στην πολιτική ρευστότητα που δημιουργήθηκε λόγω της κυβερνητικής αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, που φορολογούνται με τα "αντικειμενικά" κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μεταξύ 4 και 14 Μάρτη, ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μέχρι τις 17 του Μάρτη.

Ο Γ. Ανωμερίτης ανέφερε ότι μέχρι τις 22 του Φλεβάρη είχαν αποσταλεί τα έντυπα προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που φορολογούνται με τα "αντικειμενικά" κριτήρια, ενώ μέχρι τις 4 του Μάρτη θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των εντύπων προς τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Οσο για το ενδεχόμενο παράτασης, το συνέδεσε με το αν θα υπάρξουν ή όχι προβλήματα, μια και στόχος του υπουργείου - όπως ανέφερε - είναι να διευκολύνει την κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στη λύση της σιωπηρής παράτασης, να δεχτούν, δηλαδή, οι Εφορίες φορολογικές δηλώσεις και μετά από τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί.

Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης:

 • Το Γενάρη παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 482 επιχειρήσεις επειδή δεν απέδωσαν το ΦΠΑ.
 • Τη Δευτέρα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τα αντικειμενικά κριτήρια, ενώ είναι σχεδόν έτοιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τις αλλαγές στο Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
 • Περίπτωση επανεξέτασης των φορολογικών υποθέσεων, που εντάχθηκαν στη ρύθμιση του 1994, θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που από ελέγχους σε άλλες επιχειρήσεις διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις (πλαστά, εικονικά τιμολόγια κλπ.).
 • Για το 1996 σε σύνολο 630.000 επιχειρήσεων οι 480.000 απαλλάσσονται από την υποχρέωση απογραφής των εμπορευμάτων τους.

Με χτεσινή της ανακοίνωση προς τον υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Ανωμερίτη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ζητά να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31 του Μάρτη.

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Αντιδρούν στην επιβολή ανώτατης τιμής οι βενζινοπώλες

Εντελώς αντίθετη παραμένει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας, στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει την εφαρμογή ανώτατης λιανικής τιμής πώλησης καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η ΟΒΕ εκτιμά ότι από πλευράς πρατηριούχων, σε όλη την επικράτεια, οι τιμές κινούνται σε επιτρεπτά επίπεδα θεμιτού κέρδους.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές με την εφαρμογή πλαφόν, θα πρέπει η απόφαση αυτή να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διακίνησης των υγρών καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δυσφήμιση του τελευταίου διακινητή, δηλαδή, του πρατηριούχου, ο οποίος είναι ο μόνος που έρχεται σε συναλλαγή με τους καταναλωτές και επιφορτίζεται την ευθύνη των ενδιάμεσα εμπλεκομένων φορέων στην αγορά των καυσίμων.

Σε "γάμο" οδεύουν η BP και η MOBIL

Σε "γάμο" σχεδιάζουν να καταλήξουν, οι εταιρίες πετρελαιοειδών "BP Company PLC" και "Mobil Corporation", στον τομέα διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρίες ανακοίνωσαν χτες ότι, υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, σχεδιάζουν να ενώσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους ύψους 5 δισ. δολ. για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας με ετήσιες πωλήσεις πάνω από 20 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός των δύο εταιριών είναι να συνεργαστούν στους τομείς των καυσίμων και των λιπαντικών, σε κάθε μία από τις χώρες, όπου οι εταιρίες ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να αναπτύξουν μελλοντικά επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύψουν 43 χώρες. Μέσα στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών:

 • Η λειτουργία των υφιστάμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε χώρα θα γίνεται από τοπικά σχήματα συνεργασίας.
 • Η ταμειακή ροή θα μοιράζεται μεταξύ των δύο εταιριών ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής σε κάθε τομέα συνεργασίας.
 • Η BP θα διαχειρίζεται τον τομέα δραστηριότητας των καυσίμων, όπου και θα συμμετέχει κατά 70%, ενώ η "Mobil" θα διαχειρίζεται τον τομέα δραστηριότητας των λιπαντικών, όπου και θα συμμετέχει κατά 51%.
 • Τόσο ο τομέας των καυσίμων, όσο και εκείνος των λιπαντικών σε κάθε χώρα θα λειτουργεί κάτω από μεικτή διοίκηση και σε κοινά γραφεία. Τέλος η εμπορική και οικονομική στρατηγική της συνεργασίας θα συντονίζεται από μία Εποπτική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από ισάριθμους αντιπροσώπους και από τις δύο εταιρίες.

Οι εκπτώσεις τελείωσαν επίσημα. Τώρα αρχίζουν... εκπτώσεις στον ευρωτιμάριθμο
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org