Σάββατο 30 Δεκέμβρη 2017 - Κυριακή 31 Δεκέμβρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
Σκάκι

ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Παίζουν τα μαύρα
Παίζουν τα μαύρα
Γ. Νικολαΐδης - Ανδ. Κελίρης

Το πρωτάθλημα Ελλάδας που έγινε αυτόν το μήνα στη Θεσσαλονίκη ήταν ιδιαίτερα μαχητικό. Μία από τις καθοριστικότερες παρτίδες για τον τίτλο του πρωταθλητή ήταν η ακόλουθη. 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.Αδ3 0-0 6.Ιηε2 γ5 7.δ5 ε6 8.0-0 α6 Αυτό μάλλον δυσκολεύει τα μαύρα να παίξουν β5 στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι μετά από την επόμενη κίνηση του Λευκού υπάρχει το πρόβλημα του ανυπεράσπιστου Πα8, ενώ χάνεται και η δυνατότητα του Ια6-γ7. Το πιο συνηθισμένο 8...εxδ5 αφήνει ανοιχτές περισσότερες δυνατότητες. 9.α4 εxδ5 10.εxδ5 Ιη4 σκοπεύοντας να μεταφέρει τον Ιππο στο ε5. 11.Αγ2 Ιδ7 Ισως είναι προτιμότερο το 11...Πε8 αφού αν 12.θ3 (καλύτερο είναι το 12.α5) ακολουθεί 12...Ιε5 13.β3?! Ιζ3+! 14.ηxζ3 Πxε2! 15.Βxε2 Αxγ3 με μεγάλες περιπλοκές 12.θ3 Ιηε5 13.β3 Ιζ6? Αυτό όμως δίνει το δικαίωμα στα λευκά να αποκτήσουν πολύ χώρο, ενώ τα μαύρα κομμάτια ασφυκτιούν και δυσκολεύονται να βρουν ικανοποιητικά τετράγωνα. Επρεπε να παιχτεί 13...ζ5 14.ζ4 Ιεδ7 15.Αδ2 Πβ8 16.α5 Ιε8 17.ζ5 Ιεζ6?! Μετά από αυτό, η εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος χώρου από τον Νικολαΐδη είναι υποδειγματική. Ενα πιθανό σχέδιο άμυνας ήταν το 17...Αε5, ακολουθούμενο από Βε7, Ιη7 και Ιδζ6 προκειμένου να αμυνθεί στα μαύρα τετράγωνα και στη συνέχεια να παίξει ...β5. Η θέση του Μαύρου παραμένει δύσκολη πάντως, επειδή είναι δύσκολο να βρεθεί αντιπαιχνίδι. 18.Ιη3 Βγ7 19.Ρθ1 Ιε5 20.Αη5 Αδ7 Ούτε το 20...θ6 21.Αxζ6 Αxζ6 22.Ιγε4 σώζει τα μαύρα. Π.χ. 22...Αθ8 (ή 22...Βδ8 23.Ιxζ6+ Βxζ6 24.ζxη6) 23.ζ6 β5 24.Βδ2 Ρθ7 25.Πζ4 και η επίθεση του Λευκού κερδίζει] 21.Βδ2 Πβε8 (βλ. διάγραμμα) [Αν 21...Βδ8 τότε 22.Βζ4 με σχέδιο Ιγε4 και Βθ4

22.Αxζ6! Αxζ6 23.Ιγε4 Βδ8 Αν 23...Αθ8 κερδίζει το 24.ζ6 με σχέδιο Βθ6 και Ιη5. 24.Ιxζ6+ Βxζ6 25.Ιε4 Βθ4 26.Ιxδ6 Ιζ3 27.Πxζ3 Βζ6 28.Παζ1 Βxδ6 29.ζ6 Ρθ8 30.Βθ6 Πη8 31.Πζ4 Βζ8 32.Πθ4 Βxθ6 33.Πxθ6 Αζ5 34.Αxζ5 Γρηγορότερα κέρδιζε το 34.Πζ4! Αxγ2 35.Πxθ7+! Ρxθ7 36.Πθ4 ματ 34...ηxζ5 35.Ρη1 Πη6 36.Πxη6 ζxη6 37.η4 Ρη8 38.η5 Ρζ7 39.Ρζ2 θ6 40.θ4 Πε4 41.Πδ1 Πζ4+ 42.Ρη3 Πη4+ 43.Ρζ3 Πxθ4 44.δ6 θxη5 45.δ7 1-0
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org