Τρίτη 16 Φλεβάρη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ
Γιατί οι Θέσεις της ΚΕ για το Συνέδριο παρουσιάζονται σε τρία διαφορετικά κείμενα και όχι σε ένα ενιαίο;

Οι Θέσεις της ΚΕ για το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ επιλέχτηκε να δοθούν ως τρία ξεχωριστά κείμενα, για να διευκολυνθεί και να γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση στα Οργανα του Κόμματος, στις ΚΟΒ, αλλά και στον προσυνεδριακό διάλογο. Να δοθεί περιθώριο στην καλύτερη μελέτη, αλλά και στη βάθος συζήτηση για τα ζητήματα που αναλύονται στα τρία κείμενα με τον περίγυρο του Κόμματος, τους οπαδούς και φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, παρά τις δυσκολίες που έχει η περίοδος λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Δηλαδή για να μη «χαθούν» εξαιτίας του όγκου των κειμένων τα σοβαρά ζητήματα που η Κεντρική Επιτροπή θέτει υπόψη του συνόλου των στελεχών, μελών του Κόμματος και της ΚΝΕ, των φίλων, οπαδών, καθενός που δίνει μάχη μαζί με τους κομμουνιστές στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Στο πρώτο κείμενο των Θέσεων εξετάζουμε το Κόμμα ως καθοδηγητή του επαναστατικού εργατικού κινήματος, της Κοινωνικής Συμμαχίας, στην πάλη για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, παίρνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα από τον απολογισμό της ΚΕ και όλου του Κόμματος από το 20ό έως το 21ο Συνέδριο. Μελετάμε και αναλύουμε στο δεύτερο κείμενο τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα, το πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου, τις εξελίξεις στην εγχώρια οικονομία και στο αστικό πολιτικό σύστημα, την κατάσταση στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Τις σύγχρονες δηλαδή οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, στην Ελλάδα και παγκόσμια, στις οποίες το Κόμμα δρα και αναπτύσσει την παρέμβασή του. Στο τρίτο κείμενο των Θέσεων της ΚΕ αναλύονται η ταξική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, η κατάσταση της εργατικής τάξης, το εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, η Κοινωνική Συμμαχία και η παρέμβαση του ΚΚΕ. Οπως υποδηλώνει και το κείμενο, η δουλειά του Κόμματος στην εργατική τάξη και το κίνημά της παραμένει σημαντικό αντικείμενο συζήτησης στο 21ο Συνέδριο, καθώς η ΚΕ δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τη δουλειά στην εργατική τάξη, παρόλο που η δράση του Κόμματος το διάστημα από το 20ό Συνέδριο έχει συσσωρεύσει και νέα δεδομένα.

Τα τρία κείμενα θα συζητηθούν αναλυτικά σε ξεχωριστές συνεδριάσεις των καθοδηγητικών Οργάνων και των ΚΟΒ, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Κόμματος να τοποθετηθούν ολοκληρωμένα σε καθένα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου. Θυμίζουμε ότι, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Προσυνεδριακού Διαλόγου, «καθένας και καθεμιά που θέλει να συμβάλει στον Διάλογο, μπορεί να στείλει έως και τρία σημειώματα, ένα για κάθε Κείμενο των Θέσεων, με ανώτατο όριο έκτασης κάθε κειμένου τις 1.000 λέξεις».

Η ξεχωριστή παρουσίαση των Θέσεων της ΚΕ σε τρία κείμενα ενισχύει ταυτόχρονα την ανάγκη να επικεντρωθεί η συζήτηση στο βασικό ζήτημα επεξεργασίας του 21ου Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στη Θέση 9 του πρώτου κειμένου: «Να γίνεται ακόμα πιο διακριτός στις πλατιές εργατικές - λαϊκές δυνάμεις ο ρόλος του ΚΚΕ ως ισχυρής οργανωμένης ιδεολογικοπολιτικής εργατικής - λαϊκής πρωτοπορίας, ως ο φορέας νέων ιδεών της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής, απάντησης στα μεγάλα ζωτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και απαιτούν επιτακτικά τη λύση τους τον 21ο αιώνα. Αυτό απαιτεί ανώτερη ποιοτικά καθοδηγητική δουλειά, ιδεολογική - πολιτική μορφωτική αναβάθμιση της δουλειάς όλου του Κόμματος, από την ΚΕ μέχρι τις ΚΟΒ, από το ΚΣ της ΚΝΕ μέχρι τις ΟΒ».

Το ζήτημα αυτό δεν τίθεται στον «αέρα», ως ξεκομμένο, αλλά με βάση τις διεθνείς και εσωτερικές οικονομικές και κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις που συσσωρεύονται, αλλά και την πολύτιμη πείρα από την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Απ' αυτήν την άποψη, τα τρία κείμενα είναι αδιάρρηκτα δεμένα μεταξύ τους, με το πρώτο να αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του συνόλου των Θέσεων, συμβάλλοντας ώστε με ενιαία κριτήρια να δούμε τον απολογισμό δράσης του Κόμματος την τετραετία που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο. Γι' αυτό άλλωστε είναι αναγκαίο να μελετήσουμε το δεύτερο και τρίτο κείμενο από τη σκοπιά του πρώτου, ανατρέχοντας σε αυτό. Ετσι ώστε να συζητήσουμε ολοκληρωμένα τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ισχυροποίηση του Κόμματος, οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική, ώστε να είναι ικανό να δρα ως επαναστατική πρωτοπορία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ως Κόμμα «παντός καιρού». Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη θέση 32 του πρώτου κειμένου των Θέσεων, «να παλεύουμε χωρίς κανέναν εφησυχασμό για να βελτιώνουμε την κατάσταση του υποκειμενικού παράγοντα, για την ενδυνάμωση των Κομματικών Οργανώσεων, αντιστοιχίζοντας συνεχώς την καθοδηγητική λειτουργία και δράση στο Κόμμα, αλλά και του Κόμματος στην εργατική τάξη, με τη στρατηγική μας, το Πρόγραμμά μας, με τα συμπεράσματα από την πορεία του κομμουνιστικού κινήματος, τις σύγχρονες απαιτήσεις της ταξικής πάλης».Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ