Κυριακή 9 Φλεβάρη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στρατιωτικοποίηση της Πυροσβεστικής, κυνήγι για τους μετανάστες

Αλλα ζητάνε οι πυροσβέστες, γι' άλλα τους ετοιμάζει η κυβέρνηση

Avaton

Αλλα ζητάνε οι πυροσβέστες, γι' άλλα τους ετοιμάζει η κυβέρνηση
Την καταστολή και τον αυταρχισμό εντείνει το σχέδιο νόμου της συγκυβέρνησης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ασφάλειας της χώρας, εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο το δόγμα «νόμος και τάξη» που επιβάλλουν οι ανάγκες της εξουσίας του κεφαλαίου. Το νομοσχέδιο είναι σύμφωνο με το πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση των πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας των κρατών - μελών της, ενώ οι διατάξεις του περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που είτε υπήρχαν αποσπασματικά, είτε έχουν επεξεργαστεί κατά καιρούς από προηγούμενες κυβερνήσεις. Την τάση αυτή για πιο αντιδραστικές πολιτικές εσωτερικής ασφάλειας είχε επισημάνει το ΚΚΕ.

Με το νομοσχέδιο - όπως ήδη έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ - συγκροτούνται πλέον τρεις κλάδοι στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτοί της τάξης, της ασφάλειας και των αλλοδαπών - συνόρων. Επιβάλλεται στην ΕΛ.ΑΣ. ένα πιο συγκεντρωτικό και στρατιωτικοποιημένο μοντέλο λειτουργίας, επιχειρείται η διάχυση της τήρησης της τάξης στις τοπικές κοινωνίες και γίνεται πιο κατασταλτική η διαχείριση του μεταναστευτικού. Ιδρύεται για την αντιμετώπιση «κρίσιμων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας» φορέας που θα εποπτεύεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Ο Κλάδος ασφάλειας περιλαμβάνει τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, την «αντιτρομοκρατική», τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, ταυτίζοντας σε επίπεδο δίωξης την τρομοκρατία με το οργανωμένο έγκλημα. Στα καθήκοντα της «αντιτρομοκρατικής» προβλέπεται η αντιμετώπιση και εξτρεμιστικών ενεργειών που στρέφονται κατά του κράτους. Είναι γνωστό πως με τον όρο «εξτρεμισμός» μπορούν να χαρακτηριστούν εκτός των άλλων και διάφορες μορφές δράσης, όπως η κατάληψη ενός υπουργείου ή δημόσιου κτιρίου, ενός δρόμου κ.λπ.

Στο στόχαστρο οι μετανάστες

Σημαντική αναβάθμιση του προσανατολισμού και της οργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρείται στο ζήτημα της καταστολής μεταναστών χωρίς χαρτιά. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 παρ. 1 αναβαθμίζεται η Διεύθυνση αλλοδαπών σε Κλάδο αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, ισότιμο με τους άλλους κλάδους, ενώ με το άρθρο 11 παρ. 1, η «πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου - εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα», ο «έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει» και «την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων», ανάγεται σε έναν από τους τρεις βασικούς σκοπούς της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με την τήρηση της δημόσιας τάξης και την καταστολή του εγκλήματος. Με το άρθρο 18 ο Κλάδος αλλοδαπών και προστασίας των συνόρων ανάμεσα στα άλλα αναλαμβάνει τις επαναπροωθήσεις, την κράτηση και φύλαξη των μεταναστών. Συγκροτούνται στον συγκεκριμένο κλάδο τέσσερις Διευθύνσεις: Προστασίας των συνόρων, παράνομης μετανάστευσης, αλλοδαπών και επιχειρησιακού σχεδιασμού και υποστήριξης.

Αυτό σημαίνει στην πράξη μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο κυνηγητό για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και περισσότερους κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ετσι, η μεταναστευτική πολιτική της χώρας παίρνει ξεκάθαρα κατασταλτικό χαρακτήρα. Θα ενισχυθεί η εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της κυβέρνησης («φράχτης» στον Εβρο, επιχειρήσεις «Ασπίδα» και «Ξένιος Ζευς»). Ο διωγμός των μεταναστών και των προσφύγων που καταφεύγουν στις χώρες της ΕΕ θα ενισχυθεί. Το 2012 οι επαναπροωθήσεις ήταν 22.500, το 2013 ήταν 26.000 και το 2014 αναμένεται να είναι 30.000.

Επιπλέον, με το άρθρο 102, αποκτά ευρύτερες αρμοδιότητες και με αναβαθμισμένη οργανωτική διάρθρωση το λεγόμενο «Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων», που μετονομάζεται σε «Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΕΣΚΕΣΜΑ). Θα ασκεί «το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο». Επίσης, «τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον Frontex, καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες».

Το ΕΣΚΕΣΜΑ θα λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Frontex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Επίσης, αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισμού», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Οκτώβρη 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών - μελών, καθώς και με τον Frontex.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σαφώς προωθείται το διασυνοριακό φακέλωμα αφού ενεργοποιείται η διασυνοριακή συνεργασία με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων, των μητρώων οχημάτων, καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, με το άρθρο 124, απαγορεύεται για πρώτη φορά στους μετανάστες χωρίς χαρτιά να στέλνουν εμβάσματα με χρήματα στις πατρίδες τους και γενικά έξω από τη χώρα, ενώ καθιερώνεται έλεγχος και στα εμβάσματα των νόμιμων, με απειλή ποινικών κυρώσεων και προστίμων στις τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις αποστολής συναλλάγματος και στους υπαλλήλους τους.

Στρατιωτικοποίηση της Πυροσβεστικής

Οσον αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα αυτό χαρακτηρίζεται από το άρθρο 1 ως «ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας», που θα «συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου». Ο επανακαθορισμός της αποστολής του καθώς και η λειτουργική και επιχειρησιακή ένταξή του ως βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας θα έχουν ως συνέπεια την παραπέρα στρατιωτικοποίησή του, το αυταρχικό και αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο για τους υπαλλήλους του.

Υιοθετείται η «ευελιξία» και ο κατακερματισμός στις εργασιακές σχέσεις με πυροσβέστες τριών ταχυτήτων (μόνιμοι, πενταετείς, εποχικοί). Δεν αναφέρεται η πλήρωση των 4.000 κενών οργανικών θέσεων με προσλήψεις, πρώτα και κύρια από αυτό το προσωπικό που είναι εξειδικευμένο, αφού δεν είναι στις προθέσεις της συγκυβέρνησης. Προωθείται η ανταποδοτικότητα στην παροχή υπηρεσιών. Ανοίγει, με αυτόν τον τρόπο, ο δρόμος για την εμπορευματοποίηση της πυρόσβεσης στα πρότυπα άλλων χωρών. Αποτελεί κυβερνητική πολιτική η εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης σε εθελοντές και ήδη υλοποιείται με την ίδρυση εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων σε διάφορους δήμους της χώρας. Αυτές οι επιλογές βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού, του λαού γενικότερα, αφού μειώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης, η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) δεν αναλαμβάνει δράσεις μόνο σε φυσικές καταστροφές, αλλά έχει ως αποστολή και τη λεγόμενη «διαχείριση κρίσεων», μεταξύ των οποίων είναι και οι κοινωνικές. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διατάξεις για τη συγκρότησή της θυμίζουν την αμερικανική FEMA, ένα θεσμό - «ομπρέλα» σε μια σειρά δημόσιες υπηρεσίες. Ετσι και η ΓΓΠΠ αποκτά επιχειρησιακό βραχίονα με την Πυροσβεστική, με καταργούμενο τον αποκλειστικά συντονιστικό της ρόλο και, σύμφωνα με το άρθρο 111, στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. Επίσης, το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, Ενοπλες Δυνάμεις, ΟΑΣΠ, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.), του ΟΤΕ ΑΕ και των θυγατρικών του, της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, της ΔΕΠΑ ΑΕ, του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, της ΕΜΥ κ.λπ.), όπως και οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Με την κερκόπορτα του λεγόμενου εθελοντισμού, ανοίγεται διάπλατα η πόρτα για την ιδιωτικοποίηση της πολιτικής άμυνας.


Γ. Α.

  • Στα τέλη του Ιούνη 2013, που έληγε η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, το 45% των δικηγόρων δεν είχε καταβάλει εισφορές στο Ταμείο Νομικών και το 40% ούτε στο Ταμείο Προνοίας, στερούμενοι ακόμη κι αυτής της υποβαθμισμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ.
  • Οι μισοί σχεδόν δικηγόροι δεν έκαναν καμία παράσταση σε δικαστήριο το 2013.
  • Οι δικηγόροι εξοβελίστηκαν από τα συμβόλαια για να επωφεληθούν οι τράπεζες και οι κατασκευαστικές εταιρείες.
  • Με κατασχέσεις βρίσκονται αντιμέτωποι, από 1/1/2014, οι ασφαλισμένοι και του ΕΤΑΑ που χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 5.000 ευρώ, τη στιγμή που τα αποθεματικά του Ταμείου Νομικών ληστεύτηκαν κατά τα 2/3 μετά το «κούρεμα» του χρέους (PSI).
  • Από το 2014, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με φόρο 26% από το πρώτο ευρώ!
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Για το δίκιο του λαού ενάντια στους εκμεταλλευτές του

Διακήρυξη της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων»

Σε μαχητική στήριξη των ψηφοδελτίων, αλλά και των υποψηφίων της που θα συμμετάσχουν στα ενιαία ψηφοδέλτια στις δικηγορικές εκλογές στις 23 Φλεβάρη, καλεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων». Η παράταξη καλεί τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, που πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική, να ενισχύσουν την παράταξη που παλεύει σε συμμαχία με την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα και βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο: Τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν.

Οι επικεφαλής των συνδυασμών, υποψήφιοι πρόεδροι της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων» στους δικηγορικούς συλλόγους των τριών μεγάλων πόλεων είναι:

Αθήνα: Αγγελος Βρεττός

Θεσσαλονίκη: Βασίλης Ματσιώρης

Πειραιάς: Λίνα Κροκίδη

Στη διακήρυξη της παράταξης για τις επερχόμενες εκλογές τονίζεται:

«Ο καπιταλισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο.

Οι δικηγορικές εκλογές του 2014 διεξάγονται σε συνθήκες πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες. Η ατέλειωτη λίστα αντιλαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα έχει διαμορφωθεί από την περίοδο της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις σε βάρος της Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του '90. Το 1998 οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των δικηγόρων αυξήθηκαν κατά 40%, χωρίς καμία μάλιστα αντίδραση από τον τότε "αριστερό" πρόεδρο του ΔΣ Αθήνας Αντ. Ρουπακιώτη. Η απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος προετοιμαζόταν από το 2000.

Η αστική νομιμότητα αποκαλύπτει το «μεγαλείο» της...

Οι έννοιες "νομιμότητα", "κράτος δικαίου", "ισονομία", "δημοκρατία", "δικαιοσύνη", με τις οποίες μας έχουν γαλουχήσει από το πρώτο έτος των σπουδών μας στη Νομική Σχολή, δεν είναι έννοιες ουδέτερες. Σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα ισοδυναμούν με τη θέσπιση και εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου που στερεί από τους ανθρώπους του μόχθου το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, στη δουλειά, στην Παιδεία, στην Υγεία και Πρόνοια, στην πρόσβαση στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Ο πυρήνας της αστικής νομιμότητας είναι η εξασφάλιση κερδοφορίας στο κεφάλαιο και ό,τι περισσέψει μοιράζεται στον εργαζόμενο και μόνο στα λόγια "κυρίαρχο" λαό, παρόλο που αυτός παράγει τον αμύθητο πλούτο.

Η "αποκατάσταση της δημοκρατίας" που υπόσχεται η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κι αυτή μια δημοκρατία κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες της "υγιούς επιχειρηματικότητας", της ανταγωνιστικότητας του "καλού" κεφαλαίου, της εφαρμογής των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ, της "νομιμότητας" των ιμπεριαλιστικών οργανισμών να υπάρχουν για να μακελεύουν τους λαούς.

...και η Δικαιοσύνη την ταξική της «αμεροληψία»!

Ως εργαζόμενοι στο χώρο της Δικαιοσύνης, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η αστική Δικαιοσύνη αξιοποιείται όλο και περισσότερο ως θεσμός επιβολής της αντιλαϊκής πολιτικής, τρομοκράτησης και καταστολής: Εισαγγελείς στέλνουν τα ΜΑΤ στα εργοστάσια για να φυλάνε τα κέρδη των βιομηχάνων, παραγγέλνουν εκατοντάδες τρομοκρατικές προκαταρκτικές εξετάσεις σε βάρος κάθε σχεδόν κινητοποίησης και διαμαρτυρίας και ασκούν ποινικές διώξεις σε βάρος αγωνιστών. Οι δικαστικές αποφάσεις, με λιγοστές φωτεινές εξαιρέσεις των κατώτερων κυρίως δικαστηρίων, νομιμοποιούν τα μνημόνια, τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες, καταδικάζουν εργάτες, συνδικαλιστές και λαϊκούς αγωνιστές, κρίνουν παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες. Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα έχει γίνει πανάκριβη, σχεδόν αδύνατη. Το αστικό κράτος αφαιρεί την όποια δυνατότητα προστασίας των εργαζομένων και του λαού μέσα από τους θεσμούς του.

Υπάρχει διέξοδος

Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει διέξοδος για μια καλύτερη ζωή.

Αυτή βρίσκεται στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Στην ανασύνταξη και αντεπίθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Στη λαϊκή αλληλεγγύη. Στη δημιουργία μιας ισχυρής Λαϊκής Συμμαχίας που διεκδικεί την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και ανοίγει το δρόμο για ριζικές αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία και την εξουσία.

Για την απόσπαση επιμέρους κατακτήσεων, τη ματαίωση εφαρμογής αντιλαϊκών μέτρων και λήψης νέων.

Για την υπεράσπιση της λαϊκής νομιμότητας, ενάντια στις απολύσεις και την εργοδοτική τρομοκρατία, την κρατική βία και την καταστολή, τους πλειστηριασμούς και τα χαράτσια σε βάρος των λαϊκών οικογενειών.

Για το δίκιο του λαού στον αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές του, στη διεκδίκηση του πλούτου που παράγει, στο δρόμο της ρήξης και της ανατροπής, για τη δική του λαϊκή εξουσία και δικαιοσύνη».

Στη διακήρυξή της η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» δηλώνει επίσης χαρακτηριστικά: «Τέρμα πια στις συντεχνιακές αυταπάτες. Από την αντιλαϊκή επίθεση δεν εξαιρείται κανείς. "Ολοι για έναν κι ένας για όλους"». «Aποκαλύπτουμε το χαρακτήρα των δικηγορικών συλλόγων που, κάτω από την ομπρέλα της "ενιαίας επιστημονικής οργάνωσης", κρύβουν την εντεινόμενη ταξική διαστρωμάτωση των δικηγόρων, καλλιεργούν την ταξική συνεργασία, συμβάλλουν στη θωράκιση των θεσμών του αστικού κράτους. Αναδείχνουμε την ανάγκη για νέες μορφές οργάνωσης των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, που θα ανταποκρίνονται στα σημερινά οξυμένα προβλήματά μας».

Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013), τον οποίο συνδιαμόρφωσαν με την κυβέρνηση οι κυρίαρχες παρατάξεις στους δικηγορικούς συλλόγους, πίσω από τις πλάτες των δικηγόρων, αποτυπώνει τις αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται τα τελευταία χρόνια, με τη λεγόμενη «απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος και την αναγνώριση των πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους σχολών τριετούς φοίτησης, κολεγίων, την κατάργηση των κατώτερων αμοιβών κ.λπ. Παράλληλα, εισήγαγε νέες, ακόμη πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις, όπως: Ενιαίο ψηφοδέλτιο στις δικηγορικές εκλογές για συλλόγους μέχρι 1.000 μέλη, περισσότερα εμπόδια για την εκλογή συμβούλων από τις μικρότερες παρατάξεις, υποβάθμιση των συλλογικών διαδικασιών και ειδικά της Γενικής Συνέλευσης, αυστηροποίηση των εξετάσεων των ασκούμενων δικηγόρων, επιδείνωση της θέσης των έμμισθων δικηγόρων στον ιδιωτικό τομέα, καμία κατοχύρωση δικαιωμάτων στους μισθωτούς δικηγόρους σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες.

Οι άλλες παρατάξεις

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» ασκεί κριτική στις άλλες παρατάξεις, αναφέροντας:

«Οι κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρατάξεις, που στηρίζονται - φανερά ή κρυφά, άμεσα ή έμμεσα - από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ή φοράνε το μοδάτο κουστούμι του "ανεξάρτητου" για να κρύψουν την εξάρτησή τους από την κυρίαρχη πολιτική, στήριξαν στην πραγματικότητα την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Προσπαθούν να κρύψουν τη βαθιά και εντεινόμενη ταξική διαστρωμάτωση που υπάρχει στους δικηγόρους, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Καλλιεργούν συστηματικά την ταξική συνεργασία. Με τη στάση τους ευνοούν τους μεγαλοδικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες. Γι' αυτό και χειροκρότησαν τα ενιαία ψηφοδέλτια στις δικηγορικές εκλογές. Γι' αυτό "κάνουν τα στραβά μάτια" στο φαινόμενο της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας των ασκούμενων και μισθωτών δικηγόρων, δεν καταδικάζουν ανοιχτά τους εργοδότες-δικηγόρους που απολύουν μισθωτούς και ασκούμενους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό και υπονόμευσαν τις συλλογικές διαδικασίες. Ακόμη κι όταν προκήρυξαν κάποιες αποχές, το έκαναν αποκλειστικά για την εκτόνωση των αντιδράσεων, με αιτήματα προκλητικά συντεχνιακά, χωρίς προετοιμασία και ενδιαφέρον για την επιτυχία τους. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο των δικηγόρων, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη διακήρυξη της παράταξής του (Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Δικηγόρων Αθήνας), αποδέχονται τον πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής τόσο γενικά όσο και ειδικά στο χώρο μας. Αναπαράγουν αστικά ιδεολογήματα (π.χ. "ανεξαρτησία" της δικαιοσύνης), εξωραΐζουν την ΕΕ και την άρχουσα τάξη, αποδίδοντας στα μνημόνια αντιλαϊκά μέτρα δρομολογημένα εδώ και δεκαετίες από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (π.χ. "απελευθέρωση", αντιασφαλιστική επίθεση). Οι διάφορες "Εναλλακτικές" παρατάξεις, που στηρίζονται κυρίως από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συμπίπτουν με τον ΣΥΡΙΖΑ στον αποπροσανατολισμό και τον αφοπλισμό των δικηγόρων. Μετατρέπουν το κίνημα σε "νεροκουβαλητή" της κυβερνητικής εναλλαγής».

***

Καταλήγοντας, η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων» καλεί τους δικηγόρους να την στηρίξουν και με την ψήφο τους.

Είναι η παράταξη που δεν κρύβει την ταυτότητά της, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, δεν πλασάρει το προφίλ του δήθεν «ανεξάρτητου υπερκομματικού» υπερασπιστή των συμφερόντων όλων των δικηγόρων! Σ' αυτήν συμμετέχουν και δρουν οι κομμουνιστές και όσοι, χωρίς να ταυτίζονται σε όλα με το ΚΚΕ, αναγνωρίζουν τη μοναδική διέξοδο στην οικοδόμηση της Λαϊκής Συμμαχίας σε σύγκρουση και ρήξη με την πολιτική της ΕΕ, των μονοπωλίων, των κομμάτων τους.

Δεν έλειψε από κανέναν αγώνα, μικρό ή μεγάλο, υπερασπίστηκε τις συλλογικές διαδικασίες. Πάλεψε ενάντια στη λεγόμενη απελευθέρωση του επαγγέλματος και τις αντιδραστικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη, ενάντια στα χαράτσια και τη φοροληστεία, για τη σφράγιση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων συναδέλφων που αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, για τα προβλήματα των ασκούμενων και μισθωτών δικηγόρων, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.

Εθεσε τις επιστημονικές γνώσεις των μελών της στη διάθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, των Λαϊκών Επιτροπών, για την υπεράσπιση διωκόμενων συνδικαλιστών και αγωνιστών, μεταναστών και προσφύγων, ενάντια στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και των λαϊκών εισοδημάτων.




Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org