Παρασκευή 7 Σεπτέμβρη 2018
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
«Προάσπιση της διαφάνειας» ή άλλο ένα πλήγμα στα λαϊκά δικαιώματα...

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει στο χώρο του αστικού πολιτικού συστήματος μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την καταπολέμηση της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής γενικά αλλά και στο πεδίο που δραστηριοποιούνται τα πολιτικά κόμματα. Μια προπαγάνδα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει παντιέρα ήδη από την εποχή που διεκδικούσε ακόμη τις κυβερνητικές καρέκλες, αλλά και η ΝΔ τώρα προσπαθεί να την αξιοποιήσει προς όφελός της. Με πρόφαση αυτήν τη φιλολογία γίνεται προσπάθεια να περάσουν αντιδραστικές αλλαγές που αφορούν στο φάσμα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής των εργαζομένων και που συνολικά θέτουν όλο και περισσότερα εμπόδια στη δυνατότητά τους να αναπτύσσουν δράση γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Αυτόν το στόχο εξυπηρετούν και οι διατάξεις που υπάρχουν στον αντιδραστικό νόμο 3023/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια διαχρονικά επί το αντιδραστικότερον, για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που φτάνουν μέχρι του σημείου να υποχρεώνουν τα πολιτικά κόμματα να δημοσιεύουν - αναρτούν στο διαδίκτυο και μάλιστα για 10 χρόνια τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κ.λπ.) κάθε φυσικού προσώπου που αποφασίζει να τα ενισχύσει οικονομικά με ποσά που συνολικά υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ.

Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να λένε πως μία τέτοια πρακτική τίθεται υπέρ της διαφάνειας και της καταπολέμησης των αδιαφανών πρακτικών στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Πρόκειται όντως όμως για μέτρο που αφορά και κατευθύνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας; Ας αναλύσουμε λιγάκι αυτό το σκεπτικό.

Αμεσοι και υπαρκτοί κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα στοιχεία που ζητούνται για ανάρτηση στο διαδίκτυο συνιστούν προσωπικά δεδομένα, και μάλιστα ευαίσθητα, καθώς η προσφορά ενός προσώπου σε ένα κόμμα καταρχάς το συνδέει άμεσα με αυτό, αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις έκφραση της πολιτικής του τοποθέτησης και εκδήλωση πολιτικής προτίμησης. Ομως, ακόμη κι αν δεχτούμε ότι δεν αποτελεί πάντα ενδεικτικό της πολιτικής στήριξης στις εκλογές κ.λπ., ωστόσο σίγουρα εκφράζει σχέση προσώπου με το κόμμα. Δηλώνει δηλαδή μια πολιτική προτίμηση, η οποία υπάγεται στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που προστατεύεται μάλιστα έως τώρα ακόμα και από την αστική νομοθεσία.

Είναι όμως δυνατόν να δούμε αυτές τις επιλογές και ρυθμίσεις αποκομμένες από τα δεδομένα και τις εξελίξεις, και μάλιστα και τις πιο πρόσφατες, στο πεδίο του διαδικτύου;

Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των ενισχυτών των κομμάτων αποτελεί επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Εγείρονται επομένως πολιτικά και νομικά ζητήματα, ακόμα και στο πλαίσιο του αστικού εθνικού και ενωσιακού δικαίου, δεδομένου ότι και η ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας περιέχεται στο δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, δικαίωμα το οποίο σήμερα κατοχυρώνει ακόμα και το αστικό Σύνταγμα.

Αυτό που το αστικό κράτος προβάλλει υπερασπιζόμενο αυτόν το νόμο και τον οποίο με ζήλο υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είναι ότι η έκθεση στο διαδίκτυο των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, που επιλέγουν να ενισχύσουν οικονομικά ένα πολιτικό κόμμα, θεωρείται αναγκαίο και ασφαλές μέτρο ώστε να εξυπηρετηθεί η αρχή της διαφάνειας των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων. Είναι όμως στην πραγματικότητα αυτό το μέτρο, που περιορίζει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, αναγκαίο και ασφαλές;

Είναι το λιγότερο γελοίο να προσπαθούν το αστικό κράτος και οι θεσμοί του να μας πείσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών είναι ασφαλή και μπορούν να τα εμπιστευτούν στα χέρια των εταιρειών του διαδικτύου που σήμερα βρίσκονται υπόλογες απέναντι σε μία σειρά εκατομμυρίων χρηστών του παγκόσμιου ιστού, επειδή αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα κάναν βορά στα χέρια των συμφερόντων των μονοπωλίων, σε πολιτικά σχέδια και άλλες σκοπιμότητες, διαρρέοντάς τα, ακριβώς τη στιγμή μάλιστα που είχαν εγγυηθεί να τα τηρούν και να τα επεξεργάζονται με ασφάλεια. Αποκαλύφθηκε ότι ακόμα και θεσμικά όργανα, οργανισμοί, κρατικές οντότητες είναι αδύνατο να ελέγξουν τα παραπάνω φαινόμενα (Cambridge Analytica, Facebook). Συνεπώς, οι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα των ενισχυτών των κομμάτων είναι υπαρκτοί και άμεσοι, αποδεδειγμένοι από τις ίδιες τις εξελίξεις, που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στη χώρα μας. Καμία προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να διασφαλιστεί σήμερα στο διαδίκτυο. Ο σκοπός που παλεύουν να εξυπηρετήσουν βρίσκεται αλλού.

Να μην περάσει η τρομοκράτηση του λαϊκού κινήματος

Η στόχευση αυτής της διάταξης είναι ξεκάθαρη. Το αστικό σύστημα, στο βαθμό που σαπίζει και μετράει αντίστροφα, αντιδραστικοποιεί όλο και περισσότερο το κράτος του, τους θεσμούς και τους νόμους του. Είναι δηλαδή αντιδραστικό να καταγράφει και να δημοσιεύει τα προσωπικά στοιχεία κάθε απλού, λαϊκού ανθρώπου που επιλέγει να ενισχύσει ένα πολιτικό κόμμα.

Δείχνει και τη θέληση του αστικού συστήματος να πάρει τα μέτρα του απέναντι στον εχθρό του, την εργατική τάξη και το κόμμα της.

Εμείς, απέναντι στην προπαγάνδα σχετικά με το ότι σκοπός της δημοσιοποίησης όλων αυτών των στοιχείων είναι η καταπολέμηση της ανωνυμίας των πηγών χρηματοδότησης και των άγνωστων συναλλαγών και ότι εξυπηρετούν τη διαφάνεια με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση για τα δημόσια δρώμενα, απαντάμε ότι το ΚΚΕ δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ολα τα οικονομικά στοιχεία του Κόμματος που προβλέπονται και στο νόμο ελέγχονται από τους ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές. Ολες οι χρηματοδοτήσεις γίνονται με το νόμιμο τρόπο, και εκεί που προβλέπεται (άνω των 5.000 ευρώ) γίνονται με τραπεζική ονομαστική κατάθεση και ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Οι βουλευτές του στο εθνικό και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρουν την αποζημίωσή τους στο Κόμμα και προσκομίζουν τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες αρχές αλλά και δημόσια. Επιπλέον, όσοι ενισχυτές του το επιθυμούν οι ίδιοι να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους, το κάνουν, για παράδειγμα μέσω του «Ριζοσπάστη» και κατά συνέπεια και αυτό είναι σε γνώση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Κατά συνέπεια, τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία όντως εξυπηρετούν τη διαφάνεια και προβλέπονται στον εν λόγω νόμο είναι γνωστοποιημένα σε μια σειρά από αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Το Κόμμα μας ελέγχεται σε τακτική βάση από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύει ισολογισμούς. Ολα αυτά επαρκούν και επομένως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνονται για ανάρτηση προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που ενισχύουν οικονομικά τα κόμματα.

Δεν αμφισβητούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι εντεταλμένες φωνές που θα βάζουν στο στόχαστρο το Κόμμα για να το εμφανίσουν ως κόμμα των μεγάλων συμφερόντων και του διεφθαρμένου καπιταλιστικού συστήματος. Εξάλλου, η προσπάθεια παρεμπόδισης της πρωτοπόρας δράσης του ΚΚΕ μέσα στο λαό, με την τρομοκρατία, τον αντικομμουνισμό, τη συκοφαντία, δεν αποτελεί νέα προσπάθεια. Στις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες για το λαϊκό κίνημα, ο αντίπαλος πάντα επιδιώκει να σπιλώσει το ΚΚΕ, να εμποδίσει την ενίσχυσή του από το λαϊκό κόσμο, να πλήξει το ηθικό του κύρος στην εργατική τάξη. Δεν ήταν και λίγες οι φορές στην ιστορία του λαϊκού κινήματος που απλοί άνθρωποι καταδικάστηκαν από στρατοδικεία, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν για το γεγονός και μόνο ότι ενίσχυσαν οικονομικά το ΚΚΕ. Ετσι και σήμερα το αστικό σύστημα επιδιώκει να γεννήσει καχυποψία στο λαϊκό κόσμο που θέλει να ενισχύσει οικονομικά το ΚΚΕ, να τον τρομοκρατήσει, να αποκόψει το Κόμμα από τον αιμοδότη του, να το βάλει στο χέρι.

Το Κόμμα μας βέβαια διαχρονικά άντεξε στην πίεση του αντιπάλου και χιλιάδες λαού συνέχισαν και συνεχίζουν να το ενισχύουν και σήμερα, γιατί έχει ακατάλυτους δεσμούς με την εργατική τάξη, σφυρηλατημένους με το αίμα της στους αγώνες για τα δικαιώματά της, για την απαλλαγή από μια κοινωνία εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ σε όλη την 100χρονη πορεία του δεν αποκάλυψε στον αντίπαλο τα ονόματα, τα στοιχεία των ανθρώπων που από το υστέρημά τους το ενίσχυαν οικονομικά, των αγωνιστών που συσπειρώνονται στις γραμμές του και δεν πρόκειται να το κάνει ούτε σήμερα, όποιες επιπτώσεις κι αν γεννήσει η στάση αυτή. Εχει εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στους δεσμούς που έχει μαζί της, άλλωστε αυτή είναι ο ενισχυτής και ο υποστηρικτής του.

Αν και αποτελεί αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε ειδικά σε επόμενο άρθρο, δεν μπορούμε στο σημείο αυτό να μη συνδέσουμε την παραβίαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και με μία άλλη πλευρά του νόμου αυτού. Το γεγονός ότι για να ενισχύσει ένας απλός άνθρωπος ένα κόμμα με κουπόνι ενίσχυσης, έστω και του ενός ευρώ, απαιτείται να αναγράφονται στο κουπόνι, και κατά συνέπεια να δημοσιοποιούνται τα προσωπικά του στοιχεία, το όνομα και το επώνυμό του, το ΑΦΜ του, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητάς του.

Ως Κόμμα ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε ενάντια στον αντιδραστικό νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων και στη συγκεκριμένη διάταξη και ζητούμε να καταργηθεί. Σε αυτό πρέπει να εναντιωθούν όλα τα κόμματα. Η ανάρτηση των ονομάτων στο διαδίκτυο καταστρατηγεί ακόμα και τους νόμους του ίδιου του αστικού κράτους και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι κρίσιμο κάθε προοδευτικός άνθρωπος από λαϊκή οικογένεια, κάθε νέος επιστήμονας, κάθε φορέας που υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες να πάρει θέση ενάντια σε αυτό τον αντιδραστικό νόμο και να μην επιτρέψει τον Μεσαίωνα που προσπαθούν να επιβάλουν. Ο λαός έχει πείρα και έχει δώσει στο πλευρό του Κόμματός του μάχες και αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Η τρομοκράτηση του λαϊκού κινήματος δεν πρέπει να περάσει.


Σταυρούλα ΜΠΟΥΤΑ
Δικηγόρος
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org