Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΥΓΕΙΑ

Στο χορό των εκβιασμών στο χώρο της Πρόνοιας μπαίνει και το Σικιαρίδειο Ιδρυμα, ένα Κέντρο για 200 παιδιά με νοητική στέρηση.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος έστειλε επιστολή προς τους γονείς, στην οποία - αφού επικαλείται την οικονομική συγκυρία - αναφέρει ότι το Κέντρο αδυνατεί να λειτουργήσει απ' το Σεπτέμβρη. Της εκβιαστικής επιστολής είχαν προηγηθεί 8 απολύσεις τον περασμένο Μάη, ενώ μετά από 5 απολύσεις πέρσι έκλεισε ένα τμήμα στη βάση του Ελληνικού, το οποίο φιλοξενούσε 20 παιδιά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Καταγγελία για ωράριο και άδειες σε ιδιωτική κλινική

Καταγγελία προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας απέστειλε προχτές το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Γηροκομείων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων με θέμα τη μονομερή βλαπτική μεταβολή του ωραρίου στους εργαζόμενους των εργαστηρίων και την κατάργηση της ειδικής άδειας χειρουργείου στην «Αθηναϊκή Medclinic Γενική Κλινική» στην Αθήνα. Και ζητά τον ορισμό τριμερούς συνάντησης για όλα αυτά τα προβλήματα.

Στην καταγγελία επισημαίνουν:

«Καταγγέλλουμε τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των ωρών εργασίας, που θέλει να επιβάλει η Διοίκηση της κλινικής στο προσωπικό των εργαστηρίων, δηλαδή να αυξηθεί ο ημερήσιος χρόνος εργασίας από 5.30 και 6 ώρες(θερινό - χειμερινό ωράριο αντίστοιχα)σε 8 ώρες.

Καθώς και να καταργηθεί η ειδική άδεια του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα:

Ο διευθύνων σύμβουλος της κλινικής έστειλε έγγραφο στις 26 Ιουλίου 2012 στα τμήματα ακτινολογικού, μικροβιολογικού, χειρουργείου ότι:

Από 1/9/2012 θα ισχύει το ωράριο εργασίας της κλινικής (8ωρο) και για τους εργαζόμενους στο Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Επίσης από την περσινή χρονιά δεν ισχύει κανενός είδους ειδική άδεια. Συνεπώς οι αρμόδιοι θα πρέπει να διαμορφώσουν τα προγράμματα στα νέα δεδομένα.

Ζητάμε:

  • Την άμεση παρέμβασή σας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να αποκλειστεί η περίπτωση δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων, με τις μονομερείς ενέργειες της Διοίκησης.
  • Να μη θεωρείτε προγράμματα εργασίας, με αυξημένο χρόνο και να επιβάλετε τις συνέπειες για την παράνομη πέρα από το ωράριο εργασία, που υποχρεώνονται να παρέχουν οι εργαζόμενοι.
  • Να δοθεί η ειδική άδεια στους εργαζόμενους του χειρουργείου.
  • Ζητάμε να μας ορίσετε τριμερή συνάντηση».
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ενημερώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη σφαγή της σύμβασης

Επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς

Επιστολή προς το υπουργείο Εργασίας, τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, την Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών, την Πανελλήνια Ενωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, την Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τους λοιπούς εργοδοτικούς φορείς του κλάδου της Ιδιωτικής Υγείας, απέστειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ).

Την επιστολή υπογράφουν η πρόεδρος του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ Αγγελική Σουλτανιά και η γραμματέας του ΔΣ Ειρήνη Ζωγραφάκη.

Σε αυτήν επισημαίνεται:

«Στις 27 Ιουλίου 2012 μετά από εξώδικη πρόσκληση της πλειοψηφίας συνήλθε στα γραφεία της ομοσπονδίας το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ.

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε απαρτία αφού από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 7 ήταν παρόντα.

Το θέμα της συνεδρίασης σύμφωνα και με την εξώδικη πρόσκληση ήταν "Μομφή και καθαίρεση του Προεδρείου της ΟΣΝΙΕ - καταγγελία της φερόμενης ως Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε το προεδρείο της ΟΣΝΙΕ".

Το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με απόφασή του ακυρώνει την πράξη αυτή του προεδρείου της ΟΣΝΙΕ. Δεν αναγνωρίζει τη σφαγή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε το Προεδρείο και την καταγγέλλει ως πράξη προδοτική πρώτα απ' όλα στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, κοινοποιεί αυτή την καταγγελία με κάθε νόμιμο μέσο στους εμπλεκόμενους εργοδοτικούς φορείς, στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΜΕΔ.

Η υπογραφή αυτής της ΣΣΕ είναι παράνομη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (το προεδρείο της ΟΣΝΙΕ) δεν είχε καμία εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει ΣΣΕ με μειωμένες αποδοχές. Ισα - ίσα το ΔΣ της ΟΣΝΙΕ το αντίθετο είχε αποφασίσει:

"Να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ μόνο σε περίπτωση που αποσπαστεί από τους εργοδότες έστω και μια μικρή αύξηση, με την ταυτόχρονη διατήρηση των υπαρχόντων όρων εργασίας".

Αυτό αποδεικνύεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ στις 28/1/2012 και 30/3/2012 και από το δελτίο τύπου της ΟΣΝΙΕ στις 29/3/2012 (Διεκδικητικό πλαίσιο - αιτήματα ΣΣΕ).

Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό της ΟΣΝΙΕ (αρ. 15, παρ. 3) η πράξη αυτή του Προεδρείου από τη στιγμή που δεν είχε την έγκριση και την εξουσιοδότηση του ΔΣ της ΟΣΝΙΕ είναι παράτυπη, αντικαταστατική και παράνομη.

Η πράξη αυτή του Προεδρείου παραβιάζει κατάφορα το καταστατικό της ΟΣΝΙΕ, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 1, παρ. στ και η.

Είναι βλαπτική ως προς τα συμφέροντα των εργαζομένων (άρθρο 9, παρ. 2) και είναι άκρως αντίθετη με τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου της ΟΣΝΙΕ (άρθρο 7, παρ. 1)

Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 27/7/2012 ψηφίστηκε η καθαίρεση του Προεδρείου και πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότησή του.

Η νέα σύσταση του Προεδρείου έχει ως εξής: Πρόεδρος: Σουλτανιά Αγγελική. Γ. Γραμματέας: Ζωγραφάκη Ειρήνη. Α' Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδου Αννα. Β' Αντιπρόεδρος: Παπαδημητράτου Ναυσικά. Αν. Γ. Γραμματέας: Καββαδάς Νίκος. Ταμίας: Πάπαρης Γιάννης.

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τη νέα σύσταση του Προεδρείου, που εκπροσωπεί πλέον νόμιμα την ΟΣΝΙΕ. Καθιστούμε σαφές, ότι το προηγούμενο προεδρείο δεν έχει καμία εξουσιοδότηση για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Στους διοικητές το μαχαίρι των περικοπών

Στους διοικητές των νοσοκομείων πετά το μπαλάκι ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, για την εξαίρεση ολόκληρων ειδικοτήτων γιατρών απ' τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνει εξορθολογισμός και οι δαπάνες να αντιστοιχιστούν με τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό κονδύλια.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη επιλογή στην ώρα της έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι εφημερίες, που θα καταστήσουν ακόμα περισσότερο ανασφαλή τα προγράμματα των εφημεριών τα οποία είναι ήδη πετσοκομμένα στο πλαίσιο των μνημονίων. Για την εξαίρεση ειδικοτήτων γιατρών απ' τις εφημερίες μίλησε προχτές ο υπουργός Υγείας στη ΝΕΤ, ενώ χτες, όταν ρωτήθηκε μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Αθήνας, Γιώργο Καμίνη, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουν οδηγίες για το πώς να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων που έχουν τώρα στη διάθεσή τους. Είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποιες ειδικότητες για εφημερία είναι αναγκαίες και ποιες δε χρειάζονται».

Κάθετα αντίθετοι οι φαρμακοβιομήχανοι

Στην τελευταία συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με την τρόικα προσδιορίστηκε το λεγόμενο clawback σε 152,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο τετράμηνο του 2012. Δηλαδή, εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής χρημάτων απ' τη φαρμακοβιομηχανία σε περίπτωση που η δαπάνη υπερβαίνει - συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ - το ποσό των 240 εκατ. ευρώ το μήνα. Ηταν μια δέσμευση που προβλέπει το τελευταίο μνημόνιο.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) με χτεσινή επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην επιστροφή χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι στη φαρμακευτική δαπάνη δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Αντιτείνει άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι η επανεξέταση των ποσοστών συνασφάλισης. Δηλαδή, της συμμετοχής των ασφαλισμένων, όταν πια οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις σημερινές συμμετοχές - μέχρι 25% - με αποτέλεσμα να διακόπτουν τις θεραπείες. Επίσης, προτείνει και μείωση του ποσοστού κέρδους μέχρι και 15% της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή, των φαρμακοποιών και των φαρμακεμπόρων.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΣΦΕΕ ο Ανδρέας Λυκουρέντζος είπε: «Εγώ είμαι υπουργός για να εκφράζω τις θέσεις της ελληνικής πολιτείας και να εφαρμόζω τους νόμους της Βουλής των Ελλήνων. Οι φαρμακοβιομήχανοι λένε τη θέση τους, αλλά στη χώρα υπάρχει κράτος δικαίου».

Στην παλιά ρότα η δημόσια Υγεία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τα υγειονομικά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, ο υπουργός και ο δήμαρχος συμφώνησαν να ενεργοποιηθεί και πάλι το μνημόνιο που είχε υπογραφεί στο παρελθόν μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Υγείας, να επανασυσταθεί η ομάδα επαφής, η ομάδα συνεργασίας, να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες οι οποίες υπάρχουν και εν συνεχεία από κοινού να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται δηλαδή για ψίχουλα, όπως για τους άστεγους και τις υπηρεσίες Υγείας απ' τα δημοτικά ιατρεία, μπροστά σε ανθρώπους που υποφέρουν απ' την πολιτική στην οποία πρωταγωνιστούν τα κόμματα της συγκυβέρνησης.
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org